Scenariusz zajęć z dziećmi 5–6 letnimi do hospitacji diagnozującej

Nauczyciel prowadzący: Jolanta Bachowska
Temat: Bociany i żaby
Cel: Poznawanie wybranych środowisk przyrodniczych – łąka.

Charakterystyczne zwierzęta – bocian, żaba.

Cele operacyjne:

–         dziecko zna kolejne etapy rozwoju oraz sposób odżywiania żaby
–         zna zwyczaje oraz sposób odżywiania bocianów
–         określa liczbę elementów zbiorów
–         dodaje w zakresie 8 /6-latki/
–         reaguje ruchem na sygnał
–         rozpoznaje piosenkę po melodii
–         tworzy kompozycję z kół – origami – żaba

Środki dydaktyczne: historyjka obrazkowa, ilustracja, test obrazkowy, liczmany – bociany i żaby, lizaczki z cyframi, kaseta z piosenkami, koła do origami

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Sytuacja edukacyjna Cele operacyjne Środki dydaktyczne
1.

2.

3.

4.5.

6.

7.

8.

9.

–         Zagadki „bocian i żaba”

–  Rozmowa:

–   gdzie mieszkają bociany i

żaby

–    czy bociany mieszkają u nas cały rok

–   gdzie i kiedy odlatują

–   kiedy wracają

–   co robią po powrocie

–   czym się odżywiają

–   czym się odżywiają żaby

–   skąd biorą się małe żabki

–   Układanie historyjki

Obrazkowej – żaba

– Zagadki muzyczne:

–    piosenki: żabki i bociek

–    dzieci reagują ruchem na melodię piosenek

–  Test obrazkowy

–     Zabawa w formie opowieści ruchowej „bociany i żaby”

– zadania z liczmanami

„na łące”, przeliczanie elementów, dodawanie w zakresie 8

–         „Żaba” wykonywanie techniką origami

–         Wycieczka – obserwowanie bocianiego gniazda i na łąkę

Dziecko:

–     rozwiązuje zagadki

–     zna zwyczaje i sposób odżywiania bocianów

–     odpowiada na pytania nauczyciela

–     zna sposób odżywiania i kolejne etapy rozwoju żaby

–     układa historyjkę obrazkową

–    rozpoznaje piosenkę po fragmencie melodii

–         rozwiązuje test obrazkowy, wpisuje odpowiednie cyfry oznaczające kolejne etapy rozwoju żaby

–         przelicza i określa liczbę elementów zbioru

–         dodaje w zakresie 8

–  tworzy kompozycję z kół

„żaba”

–         uczestniczy w wycieczce, obserwuje zwierzęta w ich naturalnym środowisku

Ilustracja

Historyjka obrazkowa

Kaseta z nagraniami

Testy obrazkowe dla wszystkich dzieci

Liczmany, lizaczki z cyframi

Koła z papieru kolorowego

ZAGADKI

Ma czerwone nogi, chociaż nie zmarzł wcale

Chce zielony przysmak w mokrej trawie znaleźć

Ale przysmak skacze, w stawie sobie pływa

Co to jest za pan i jak się nazywa?

Co to za kulki czarne błyszczące

Kręcą się w wodzie nagrzanej słońcem

Patrzcie, niektóre już mają łapki

Wkrótce wyrosną z nich małe żabki

Pływa w wodzie jak ryba

Oprócz tego jest znana

Że zasypia na zimę

I nie lubi bociana

ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY

Określający poziom rozwoju kompetencji dzieci w zakresie:

Poznawanie wybranych środowisk przyrodniczych oraz kształtowanie pojęć matematycznych

STANDARDY

A – zna sposób odżywiania i kolejne etapy rozwoju żaby

B – zna zwyczaje i sposób odżywiania  bocianów

C – określa liczbę elementów zbioru

D – reaguje ruchem na umówiony sygnał

E – rozpoznaje piosenkę po melodii

F – tworzy kompozycję z kół – żaba

G – dodaje w zakresie 8

WSKAŹNIKI

1.     Potrafi zawsze

2.     potrafi w wybranych sytuacjach

3.     ma trudności

lp Imię i nazwisko A B C D E F G
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: