Scenariusz zajęć: “Wycieczka po Poznaniu”

TEMAT KOMPLEKSOWY:  „Baśniowe Ludki” poznają swoje miasto

TEMAT DNIA:  „Wycieczka po Poznaniu”

GRUPA: 4-latki „Baśniowe Ludki”

PROWADZĄCA: Dorota Pietrzak

DATA:  28.02.2013

 

CELE OGÓLNE:

– kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej

– zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

 

CELE OPERACYJNE:– dziecko potrafi obserwować i opisywać otoczenie

– potrafi wypowiadać się na tematy związane z działaniami i obserwacjami

-zna nazwę swojej miejscowości

– poznaje wygląd i symbolikę herbu własnej miejscowości

-nabywa świadomość narodową

-rozpoznaje i docenia wartości kultury (zabytki miasta rodzinnego)

 

METODY PRACY:

-metoda słowna – rozwijanie procesów poznawczych i poszerzanie zasobów wiadomości dziecka

– metody aktywizujące: postawy twórczej, zajęcia inspirujące wyobraźnię, komunikacja

– metoda zadań stawianych do wykonania

– metoda gimnastyki twórczej według Rudolfa Labana

 

FORMY PRACY:

– z całą grupą

– w małych zespołach

– indywidualnie

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

-klocki różnego typu, literatura dziecięca (książki o Poznaniu), kolorowe widokówki z zabytkami miasta, albumy, plakaty, odtwarzacz, płyta CD „Lejerów”, prostokąty i trójkąty różnej wielkości z kolorowego papieru, klej, kartki formatu A4

 

PODSTAWA PROGRAMOWA:

1.2, 3.1, 3.3, 4.1, 5.4, 8.1, 8.3, 9.1, 9.2, 14.1, 15.2

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1.”Moje miasto” – zabawy konstrukcyjne – tworzenie budowli przestrzennych z klocków.

2.Zabawa ruchowa: „Lot nad Poznaniem” – naśladowanie lotu samolotu, start i lądowanie przy kolejnych zabytkach (ułożone widokówki).

3.Słuchanie krótkich opowiadań o Poznaniu: „Jadę tramwajem i Poznań poznaję”.

4.Piosenka: „Poznańskie koziołki” – zabawa ruchowa przy piosence „Łejerów”.

5.Spacer w okolicy przedszkola, obserwacja różnic w zabudowie (bloki na osiedlu – zabytki Starego Miasta).

6.Zabawa matematyczna: „Figury geometryczne” – posługiwanie się prostokątami i trójkątami w toku zabaw i zajęć. Porównywanie ich kształtu.  Odszukanie tych figur w otoczeniu. Układanie z kolorowych prostokątów i trójkątów kompozycji (bloki na osiedlu, kamieniczki na Starym Rynku). Przeliczanie elementów. Porównywanie liczebności zbiorów poprzez łączenie elementów w pary.

7. Praca plastyczna: „Kamieniczki Starego Miasta” –  wykorzystanie kolorowych prostokątów i trójkątów, naklejanie na kartkę A4. Zachowanie porządku i ładu na swoim miejscu pracy. Zorganizowanie wystawki prac.

8.Zabawa ruchowa: „Spacer z poznańskimi koziołkami” –  ćwiczenia z elementami czworakowania, równowagi, skoku i podskoku.

 

 

 

 

sł. Wanda Chotomska,

muz. Mariusz Matuszewski.Matuszewski.

Poznańskie koziołki

Jest na naszym rynku zegar z koziołkami,

a te koziołeczki bodą się rogami.

Oj tak, tak, oj tak, tak, bodą się rogami.

Spoglądaja z góry koziołki rogate.

Co się porobiło z ludźmi i ze światem?

 Oj tak, tak, oj tak, tak z ludźmi i ze światem.

Ten się z tamtym kłóci, ten się z tamtym leje,

nie wiedzą koziołki co się z ludźmi dzieje.

Oj tak, tak, oj tak, tak, co się z ludźmi dzieje.

W głowy się pukają kozły ratuszowe,

my to samo zróbmy, puknijmy się w głowę.

Jak się pukniesz w głowę, w głowie się rozjaśni,

kochajcie się ludzie, dosyć mamy waśni.

Oj tak, tak, oj tak, tak, dosyć mamy waśni.

Skoczyły na rynek koziołki z ratusza,

razem z koziołkami tłum do tańca rusza.

Oj tak, tak, oj tak, tak, tłum do tańca rusza.

Kłaniaj się koziołkom, tupnij obcasami,

zaśpiewaj i zatańcz razem z koziołkami.

Oj tak, tak, oj tak, tak, razem z koziołkami.

W głowy się pukają kozły ratuszowe,

my to samo zróbmy, puknijmy się w głowę.

Jak się pukniesz w głowę, w głowie się rozjaśni,

kochajcie się ludzie, dosyć mamy waśni.

Oj tak, tak, oj tak, tak, dosyć mamy waśni.

 

LITERATURA:

  1. Maja Rausch: „Zostań małym poznawczą”, cz. 1 i 2
  2. Eliza Piotrowska: „Jadę tramwajem i Poznań poznaję”Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: