Scenariusz zajęć wychowawczo-dydaktycznych dla dzieci 6-letnich pt. ”Grzybobranie”

opracowany przez Grażynę Biernacik
nauczyciela z Przedszkola Samorządowego nr 116 w Krakowie

Cele ogólne:

 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego.
 • Rozwijanie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, werbalizowania własnych doznań, myśli, sądów podczas udzielania odpowiedzi zadawania pytań.
 • Wzbogacanie słownika dzieci w miarę poznawania środowiska przyrodniczego.
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.
 • Kształtowanie pojęcia liczby głównej i porządkowej w zakresie 1- 7.

Cele operacyjne:

 • Uważnie słucha wiersza czytanego przez nauczycielkę.
 • Rozumie polecenia nauczycielki.
 • Umie dopasować napis do odpowiedniego skupiska grzybów.
 • Prawidłowo rozpoznaje swoje imię.
 • Umie przeliczać liczebnikami głównymi.
 • Zna liczebniki porządkowe.
 • Potrafi powiedzieć, których grzybów jest więcej, których tyle samo, a których mniej.

Pomoce:

 • Kartonowa postać jesieni z koszami, sylwety grzybów, wizytówki z imionami, emblematy do zadania z tekstem, karty z sylwetami grzybów od 1 – 7 na poszczególnych kartach, kaseta z piosenką „Mama i ja”, kaseta z nagraniem Klanzy.

Przebieg:

1. Zabawa w formie opowieści ruchowej do piosenki „Listopadowa piosenka”.
2. Rozmowa na dywanie z wykorzystaniem emblematu Jesień z koszami

Jaka pora roku została zaprezentowana?
Jaka pora roku nadchodzi po jesieni?
Zadaniem dzieci jest odgadnąć: Co Jesień może nieść w wielkich koszach?

3.Słuchanie wiersza „Grzyby” Anny Łady – Grodzieckiej.

Dzieci obserwują ustawianie sylwety grzybów w szeregu po obu stronach Jesieni, odpowiadają na pytania:
Którym z kolei grzybkiem jest borowik?
Która z kolei kurka?
Myślę o grzybie, który ustawiony jest jako trzeci z kolei, /o, którym myślę?/
Po, której stronie Jesieni jest więcej grzybów, o ile?4.Zabawa dydaktyczna, „Co się zmieniło?”
5.Utrwalenie piosenki z repertuaru Misia i Margorci” Kurki, rydze i maślaki”

6.Zabawa dydaktyczna „Gdzie jest grzyb?”

Dzieci wyszukują swoją wizytówkę, wśród wielu rozłożonych na dywanie, a przypięty do niej, napis z nazwą grzyba / muchomor, borowik, kozak, maślak, kurka/ dopasują do odpowiedniego skupiska grzybów.

7.Zabawa ruchowa „Jak rośnie grzyb?”

Dzieci naśladują wzrost grzyba. Nauczycielka liczy do 10.
Grzybek jest malutki, schowany w mchu, pomalutku rośnie.
Kiedy nauczycielka powie 10 grzyb jest wielki, okazały.

8.Działania matematyczne „Ile grzybów?”

Monika znalazła dwa grzyby, Mateusz ma w koszyku o jednego grzyba więcej, a Ada znalazła o jednego grzyba mniej niż Monika.
Dzieci układają na dywanie sylwety, przyporządkowując grzyby według treści zadania.
Dzieci odpowiadają na pytanie:
Kto ma najwięcej grzybów?
Kto ma najmniej grzybów?
Co trzeba zrobić, aby dzieci miały po równo?

9.Segregowanie obrazków z uwzględnieniem ilości grzybów na poszczególnych kartach.

Dzieci tak układają karty, aby na każdej kolejnej było o jeden grzybek więcej tj. 1, 2,3….. itd.

10.Zabawa integracyjna „Burza”Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: