Scenariusz zajęć: Wprowadzenie litery Ż odmienną metodą I.Majchrzak w grupie dzieci 5-letnich

TEMAT KOMPLEKSOWY: W ŚWIECIE OWADÓW – W PRZEDSZKOLNYM OGRÓDKU

TEMAT DNIA: Żanetka i żuk.

OPRACOWAŁA: mgr Barbara Masłoch-Gatz

GRUPA: 5-latki

OBSZAR EDUKACYJNY: edukacja w zakresie przygotowania do czytania i pisania

CEL OGÓLNY:

– zapoznanie z wyglądem pisanej i drukowanej litery „Ż” małej i wielkiej metodą odimiennej nauki czytania I.Majchrzak

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:– zna wygląd, nazwę i brzmienie litery „Ż”
– potrafi wskazać ją w imieniu
– rozpoznaje ją w tekście drukowanym
– składa imię z literą „Ż” z rozsypanki literowej
– wie, że „Ż” jest spółgłoską
– wie, że istnieje dwuznak, który brzmi tak samo jak „Ż”
– dziecko swobodnie wykonuje postawione przed nim zadania
– doskonali umiejętności spostrzegania
– rozwija wyobraźnię

METODY PRACY:

– asymilacji wiedzy (podająca)
– praktyczne – ćwiczebne, realizacji zadań (uczenie się przez działanie)

FORMY PRACY:

– indywidualna
– grupowa
– zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

– krzesełka z wizytówkami ustawione w półkolu przed alfabetem
– wizytówka dla każdego dziecka
– płyta CD z nagraniem utworu B. Strauss
– treść wiersza J.Brzechwy „Żuk”
– sylwety Żanetki, żuka, biedronki, muchomora
– rozsypanka literowa „Żanetka”, „żuk”
– płyta cd z nagraniem piosenki „Łąka – królestwo owadów”
– litera “Ż” wielka i mała, drukowana i pisana zawieszone na tablicy
– podpisy „Żanetka”, „żuk”

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

CZĘŚĆ WSTĘPNA:

1.Powitanie muzyczno – ruchowe „Wszyscy są, witam was”.
Dzieci ustawione w kole (płyta CD z nagraniem utworu B. Strauss)

2. Dzieci odszukują krzesełka z własnymi wizytówkami i zajmują miejsce.
Dzieci siadają na swoje krzesła (krzesełka z wizytówkami ustawione w półkolu przed alfabetem)

3. Przypomnienie zasad zachowania na zajęciu.

4. Zabawa „Czyje to imię”.
Dzieci podają sobie wizytówki z rąk do rąk, aż trafią do właściciela, odczytują imiona dzieci nieobecnych i przeliczają je (wizytówka dla każdego dziecka).

5. Przypomnienie poznanych wcześniej liter.
Nauczyciel wskazuje kolejne litery alfabetu, dzieci głośno mówią jej nazwę (alfabet na ścianie).

CZĘŚĆ GŁÓWNA:

6. Wprowadzenie do tematu zajęć – opowiadanie ilustrowane sylwetami o piegowatej Żanetce z wykorzystaniem wiersza „Żuk”.
Dzieci siedzą na krzesełkach przed alfabetem i oglądają teatrzyk do opowiadania (tablica z okienkiem, sylwety Żanetki, żuka, biedronki i muchomora).

7. Prezentacja podpisu „Żanetka” i „żuk”.
Po wysłuchaniu przez dzieci opowiadania nauczyciel prezentuje kartonik z imieniem „Żanetka” i „żuk” (podpis „Żanetka” i „żuk”)

8. Prezentacja litery „Ż” wielkiej i małej, drukowanej i pisanej.
N. przypina do tablicy litery “Ż”, chętne dziecko wskazuje je na alfabecie ściennym (litera “Ż” wielka i mała, drukowana i pisana).

9. Poszukiwanie wyrazów z literą „Ż” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie spośród różnych obrazków.
Spośród przypiętych do tablicy obrazków dzieci wybierają te, które mają pierwszą literę „Ż”, a następnie te, które mają „Ż” w środku lub na końcu, po wskazaniu odpowiedniego obrazka N. odsłania podpis dla sprawdzenia poprawności (obrazki z zakrytymi podpisami: żaba, żyrafa, żmija, żonkil, żółw, żaglówka, księżniczka, ciężarówka, nosorożec, nóż, nożyczki, ważka, lew, ryba, rower, motyl, pszczoła).

10. Śpiewanie piosenki „Łąka – królestwo owadów”
Dzieci tworzą koło na środku sali i śpiewają poznaną wcześniej piosenkę (płyta cd z nagraniem piosenki).

11. Praca przy stolikach – układanie rozsypanki literowej.
Dzieci zajmują miejsce przy stolikach, otrzymują rozsypankę literową, z której układają wyrazy „Żanetka” i „żuk”, a następnie tworzą ilustrację do usłyszanego opowiadania (kartki, rozsypanka literowa, klej, kredki).

ZAKOŃCZENIE:

12. Podsumowanie zajęć, wręczenie medali dla „Znawcy Ż”
Dzieci przypominają jaką poznaliśmy dziś literę, każde dziecko podchodzi i mówi dowolny wyraz zaczynający się literą „Ż”, w nagrodę za znajomość litery otrzymuje medal (medale z napisem „Znam Ż”).Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: