Scenariusz zajęć w ramach projektu edukacyjnego „Z komputerem za pan brat”

Temat: Poznajemy komputer.

Miejsce: Przedszkole Miejskie nr 8 im. Czerwonego Kapturka w Lesznie
Grupa wiekowa: 6 latki
Osoba prowadząca: Magdalena Samol – nauczyciel mianowany

Cele ogólny:

 • Rozbudzanie zainteresowań nowoczesną techniką – zapoznanie dzieci z komputerem.
 • Przyswojenie podstawowych pojęć: komputer, klawiatura, monitor, myszka, głośniki, drukarka.
 • Zapoznanie z możliwościami wykorzystania komputera

Cele operacyjne:
Dziecko

 • Układa ponumerowane plansze od 1 do 8
 • Odczytuje hasło KOMPUTER
 • Rozpoznaje i nazywa części zestawu komputerowego: monitor, klawiatura, myszka, głośniki, drukarka,
 • Dobiera wizytówki do odpowiednich części zestawu komputerowego
 • Uważnie słucha wiersza Stanisława Karaszewskiego „Mój kolega komputer” wypowiada się na temat roli komputera w życiu człowieka.
 • Wymienia, jakie czynności można wykonywać przy użyciu komputerów
 • Rozwiązuje zagadki
 • Starannie uzupełnia kartę pracy
 • Dokonuje oceny zajęć z wykorzystaniem emblematów – emotikonów.

Metody:

 • Czynne: zadań do wykonania
 • Słowne: metoda żywego słowa, rozmowa
 • Oglądowe: obrazki, wizytówki, karty pracy,

Formy:

 • Indywidualna
 • Zbiorowa

Środki dydaktyczne:

 • obrazki (monitor, klawiatura, płyta CD, głośniki, laptop, myszka, płyta CD),
 • wizytówki z nazwami części zestawy komputerowego,
 • wiersz Stanisława Karaszewskiego pt.: „Mój kolega komputer”,
 • karta pracy „Zestaw komputerowy” (źródło: Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli), kredki
 • emotikony przedstawiające uczucia (4 rodzaje)

 

Przebieg zajęcia:

 1. Wprowadzenie do tematu zajęcia poprzez wspólne rozwiązanie zadania.

Porządkowanie ponumerowanych kartek od 1 do 8. Odkrywanie ukrytych liter.
Próby odczytania ukrytego wyrazu: KOMPUTER 1. Zapoznanie z wierszem Stanisława Karaszewskiego „Mój kolega komputer”.

Mam komputer super nowy
Z monitorem kolorowym,
Klawiaturą, stacją dysków
I malutką, zwinną myszką!
Mój komputer, mój komputer,
On jest super, super, super!
On najlepszym jest kolegą,
nie potrzeba mi innego!
Och! Ach! Och! Ach!
To najlepszy kumpel w grach!
Nagle, rety! Co się dzieje?!
W komputerze coś szaleje,
Wirus groźny niesłychanie
Pożarł program, połknął pamięć!
Wirus popsuł mi komputer,
Już komputer nie jest super!
Ale za to mam dobrego,
Mam kolegę prawdziwego!
Och! Ach! Och! Ach!
To najlepszy kumpel w grach.

 1. Rozmowa na temat usłyszanej treści wiersza.

– Jak wyglądał komputer?

– Co zrobił groźny wirus?

– Czy komputer może zastąpić prawdziwego kolegę?

– Czy macie w domu komputer?

– Do czego ludzie wykorzystują komputer?

– Czy możecie z korzystać z komputera?

 

 1. Części komputera – praca z obrazkiem.

Oglądanie części komputera na ilustracjach, nazywanie ich, omawianie ich przeznaczenia.

Dzielenie nazw na sylaby

 1. Dobieranie wizytówek  do obrazków przedstawiających części komputera.
  (monitor, myszka, jednostka centralna, klawiatura, drukarka, płyta CD)
 2. „Zgaduj zgadula – części komputera” – rozwiązywanie zagadek słownych
 • Dzięki niej możesz pisać na komputerze.(klawiatura)
 • Wychodzi z niego dźwięk podczas pracy na komputerze.(głośnik)
 • Może być polna lub komputerowa. (myszka)
 • Zmieniasz w niej toner, tusz.(drukarka)
 • Na nim widzisz to, co robisz na komputerze.(monitor)
 1. Uzupełnienie karty pracy „Zestaw komputerowy”

Kolorowanie części komputera, wg polecenia nauczyciela.

Sprawdzenie poprawności wykonania zadania.

 1. Ewaluacja zajęć – poprzez przyznawanie emotikonów uczuć.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: