Scenariusz zajęć teatralno- dramowych Spotkania z Małym Księciem

Scenariusz zajęć teatralno- dramowych opracowany przez mgr Renatę Pala – nauczyciela Przedszkola nr.110 w Krakowie
TEMAT: MAŁY KSIĄŻE – ZIARNKO NA WYSPIE

Cele:

Współpracuje w grupie

  • ćwiczy w mówieniu: głośne i wyraźne mówienie, wzbogacenie słownictwa, swobodnie się wypowiada, udoskonala własne wypowiedzi
  • rozwija wyobraźnię i fantazję
  • rozwija aktywność twórczą
  • kształtuje wrażliwość estetyczną
  • rozwija postawy społeczne

1.Przedstawienie się: dziecko mówi swoje imię i dodaje jedną cechę prezentując ją z odpowiednim gestem, drugie dziecko mówi imię poprzednika z cechą i dodaje swoje imię z pozytywną lub zabawną cechą, trzecie mówi 1,2 itd.
2.Zabawa PKD:, Czym różnię się od innych?.- dostrzeganie między sobą różnic i podobieństw.Ustawiamy kilkoro dzieci a inne mówią, w czym są podobne i czym się różnią.

Przygotowane ilustracje przedstawiające ulubione zajęcia, zabawy lub czynności dzieci.

Dzieci ustawiają się przy wybranym obrazku.

/Jazda na rowerze, jedzenie lodów, zabawa klockami Lego, zabawa lalkami, malowanie, oglądanie książek, budowanie zamków z piasku nad morzem, zbieranie grzybów w lesie/.

3.Każde dziecko wybierze sobie roślinę oddającą swój charakter lub marzenie, pragnienia upodobnienia się do niej, posiadania jej cech niezwykłych.

Przedstawiamy się swoim wybranym imieniem – nazwą rośliny. Przedstawienie powinno zawierać imię i gest ukazujący roślinę.4.Zabawa: wyobraźmy sobie, że jesteśmy ziarnkiem wybranej rośliny, które kiełkuje, rośnie powoli, rozkwita.- rozwijanie wyobraźni, świadomości swoich mocnych stron.

Muzyka T.Wojnowicza.

3.Dzielimy się na grupy. Każda jest biurem turystycznym opracowującym folder, prezentujący krajobraz swojej wyspy tak, żeby wyrażał jaj nazwę i charakter.

MIŁOŚĆ PRZYJAŹŃ SAMOTNOŚĆ PUSTYNIA

Każda grupa również ma za zadanie stworzenie herbu wyspy oddający jej charakter.

4.Zwiedzamy wyspy po kolei,podczas prezentacji „ krajobrazu” wyspy, dzieci określają swój skojarzenia i na ich podstawie nadają wyspie nazwę. Jeżeli jest to problemem,pomaga jeszcze herb. Grupa ujawnia powierzone zadanie.

5.Dyskusja nad wyspami.

6. Taniec Słońca -Klanza

7.Kto mi może pomóc, gdy źle się czuję? – uświadomienie sobie przez dzieci, że przeżywają czasem przykre uczucia i że inni ludzie mogą im wtedy pomóc.

Zabawa w pocieszanie, jedno dziecko płacze drugie go pociesza

6.Słuchanie rozdziału II „Małego Księcia „


Scenariusz zajęć teatralno- dramowych opracowany przez mgr Renatę Pala – nauczyciela Przedszkola nr.110 w Krakowie

Temat: MAŁY KSIĄŻE -ŚWIECIE NASZ!
RÓŻNE POSTAWY WOBEC ŚWIATA I INNYCH LUDZI.

Cele:

– Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, podejmowanie prac zespołowych
– Rozwiązywanie problemów w zespole
– Zabawy dramowe połączone z tworzeniem własnych tekstów i scenek rodzajowych
– Wykorzystanie niewerbalnych środków wyrazu: ruchy ciała, rąk, mimika, spojrzenie, uśmiech
– uświadomienie sobie przez dzieci wpływu dobrych opinii na samopoczucie.
– uświadomienie sobie przez dzieci różnic między nimi.

1.Zabawa powitalna „Hej „ ćwiczenie wykonywane jest w kole, prowadzący wysyła sygnał do osoby po prawej stronie mówiąc okrzyk hej z rożnym natężeniem i emocją oraz z dodaniem ruchu / tupnięciem, klaśnięciem /
2.Zabawa w hasło: dzieci stoją w kręgu plecami do środka. Prowadzący staje w środku, klaszcze i wypowiada hasło. Dzieci słysząc klaśnięcie odwracają się twarzą do środka i zastygają w pozycji, która najlepiej według nich interpretuje podane hasło.

Smutno, zimno, gorąco, wesoło, boję się, jestem najszczęśliwszym człowiekiem,
Małe dziecko, górnik po pracy, mama,

2.Co inni ludzie o mnie myślą? –zabawa PKD? -uświadomienie sobie przez dzieci wpływu dobrych opinii na samopoczucie.

Zabawa PKD, „Czym różnimy się od siebie? – uświadomienie sobie przez dzieci różnic między nimi.

1.Ogłaszam festiwal filmów krótkometrażowych.Wygra najlepszy!

Każda grupa to ekipa filmowa.

W krótkim filmie ukazujemy sytuację, którą opisują wylosowane słowa:

– Zostań moim sługą
– Nie mogę przestać to jest silniejsze ode mnie
– Wszystko mam i jeszcze więcej wezmę
– Zobowiązałem się ja muszę

Kto mnie podziwia jest prawdziwym znawcą?

2.Przedstawienie przygotowanych filmów.Nauczyciel w wybranym momencie zatrzymuje obraz „Stop klatka „ i przeprowadza rozmowę w technice 5 poziomów świadomości

pytania:

– Co teraz robisz? – poziom czynności
– Dlaczego to robisz? –W związku, z czym to robisz? –poziom kontekstu
– Co chcesz przez to osiągnąć? –poziom oczekiwań i motywacji
– Skąd wiesz, co cię przekonało, że takie zachowanie jest odpowiednie w takiej sytuacji?-poziom modeli i wzorców stosowanych w tej sytuacji, w tej roli
– Jakie są twoje zasady? Czym kierujesz się w życiu?-poziom przekonań

3.Masarz ciała do wiersza „ Wszyscy dla jednego „ -w kole dzieci masują swojego kolegę według wskazówek. Relaksacja.
4.Wysłuchanie rozdziału „Małego Księcia „X o królu, XI o Pyszałku,, XIII o Bisnesmnie, XIV o Latarniku.


Scenariusz zajęć teatralno- dramowych opracowany przez mgr Renatę Pala – nauczyciela Przedszkola nr.110 w Krakowie

Temat: RODZINKI

Cele:

– Stwarzanie okazji do tworzenia własnych opowiadań
– Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, podejmowanie prac zespołowych
– Rozwijanie twórczej aktywności oraz ćwiczenie umiejętności dobrego komunikowania się
– uświadomienie sobie, co sprawia, że ktoś jest nam bliski i co takiego robimy, ż naszym najbliższym jest z nami dobrze
– uświadomienie dzieciom zmian, jakie zachodzą w ich życiu i w nich samych
– uświadomienie dzieciom, że w różnych sytuacjach przeżywają różne uczucia/ szczęście, smutek, złość, strach /.

1.Zabawa „ ZIP – ZAP – ZEP „ –podaje się sygnał do wybranej osoby mówiąc i dodając gest pierwsza osoba mówi zip druga zap trzecia zep w dowolnej kolejności.

2.Rzeźba – ćwiczenie w pozach parami.Jedna osoba jest „Materiał do rzeźbienia „ modelowana przez rzeźbiarza.

1Zabawa PKD „ Moi najbliżsi i ja „- uświadomienie sobie, co sprawia, że ktoś jest nam bliski i co takiego robimy, ż naszym najbliższym jest z nami dobrze

2.Zabawa „Jaki byłem kiedyś? – uświadomienie dzieciom zmian, jakie zachodzą w ich życiu i w nich samych

3.Co sprawia, ż przeżywamy różne uczucia?- uświadomienie dzieciom, że w różnych sytuacjach przeżywają różne uczucia/ szczęście, smutek, złość, strach /.

-udawanie sytuacji przez dzieci: zgubiło się dziecko w sklepie, pod choinką czeka prezent – rozpakuj go, mama zgubiła portfel, ktoś zjadł moje ciastko, koledzy mnie przezywają, coś straszy na strychu, czujesz zapach ciasta w kuchni, tata naprawił mi rower, kolega mnie bije, ktoś zjadł moje ciastko, zaprosił mnie mój kolega na urodziny…../

4..Dzieci otrzymują zdjęcia różnych ludzi z różnych czasopism, określają cechy charakteru, które mogą posiadać te osoby. Dzieci nazywają emocje i określają po czym je poznały. Grupy wybierają 2 osoby: pana i panią, którzy pasują do siebie. Określamy ich zajęcie, zawód, zainteresowania.

a/ aranżujemy w grupie miejsce ich pierwszego spotkania / jak ono wyglądało, miejsce w którym się spotkali…./

b/wyobraźmy sobie, że upłynęło 10 lat i stwórzmy pomniki, ukazujące jak oni się zmienili, co robią..?

5.Relaksacyjny masarz ciała do wiersza „ Urodziny Misia Zbysia „

6. Gdybym był…. dokończenie myśli przez każde dziecko.

7. Wybór zdjęcia osoby i wklejenie jej na kartce. Dorysowanie jej miejsca w którym była by szczęśliwa.


Scenariusz zajęć teatralno- dramowych opracowany przez mgr Renatę Pala – nauczyciela Przedszkola nr.110 w Krakowie

Temat: Układanie śmiesznych historii – zaduma nad Małym księciem i jego miłości do róży.

Cele:

– Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, podejmowanie prac zespołowych
– Rozwiązywanie problemów w zespole
– Zabawy w teatr połączone z tworzeniem własnych tekstów i scenek rodzajowych
– Wykorzystanie niewerbalnych środków wyrazu: ruchy ciała, rąk, mimika, spojrzenie, uśmiech
– Rozwijanie twórczej aktywności oraz ćwiczenie umiejętności dobrego komunikowania się

1. Iskierka na powitanie.
2. Dzieci otrzymują śmieszne,dowcipne wizytówki. Proszę, aby wymieniły zabawy,które wzbudzają w nich radość i śmiech. Wybraną bawimy się.
3. Zabawa w maszyny: ćw. W grupach 3 osobowych.Każda trójka otrzymuje zadanie zaprojektowania i zaprezentowania pewnej maszyny wykorzystując własne ciała i ruch – karuzela, spychacz,,koparka, traktor, maszyna do bicia, maszyna grozy itp.
4. Organizujemy kącik wesołości i śmieszności:

– Kącik śmiesznych kroków, dzieci same wymyślają kroki, mogą tańczyć Lambadę, Siała baba mak itp.
– Kącik śmiesznych figur:”taniec połamaniec „, głowa, ramiona palec ‘
– Kącik min przy lustrze
– Kącik śmiesznych głosów, np. chór zwierząt na określoną melodię
– Kącik śmiesznych palców, gdzie dzieci pokazują sztuki z układaniem palców

4.Słuchanie opowiadania „ Małego księcia „ VIII rozdział – narodziny róży
5. Zabawa do muzyki „ Mały książę „ z zamkniętymi oczami,kogo spotkają ręce, wtedy otwiera się oczy i mówimy coś miłego wzajemnie sobie i idziemy dalej.
6.Zabawa relaksacyjna do rymowanek „ Na górze róże na dole fiołki „, Na górze róże na dole kartofle „
7.Zabawa w określanie komplementów koledze na „krześle róży „

-rozmowa czy dzieci wolą słuchać jak ktoś mówi o nim miłe słowa czy lubi mówić komuś.

8.Słuchanie piosnki „Maleńka gwiazdko „


Scenariusz zajęć teatralno- dramowych opracowany przez mgr Renatę Pala – nauczyciela Przedszkola nr.110 w Krakowie

Temat: OSWÓJ MNIE – opowiadanie o Lisie rozdział XXI

Cele:

– Wykorzystywanie różnych metod rozwiązywania problemów
– Uświadomienie sobie przez dzieci swoich mocnych stron
– Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, podejmowanie prac zespołowych
– Rozwiązywanie problemów w zespole
– Zabawy dramowe połączone z tworzeniem własnych tekstów i scenek rodzajowych
– Wykorzystanie niewerbalnych środków wyrazu: ruchy ciała, rąk, mimika, spojrzenie, uśmiech

1.Zabawy słownikowe: witamy się w różny sposób np..Witam cię dostojny panie, się ma, moje uszanowanie dla tak znakomitego rycerza, dzień dobry śliczna mała dziewczynko, jak się masz stary druhu, całuję rączki ślicznej panience, czołem kapitanie
2.Zabawa w Plotki „ Byłem na balu,gdzie słyszałem 3 plotki o…..”
3.Słuchanie opowiadania o Lisie z rozdziału XXI
4.Zabawa „Oswój mnie! „

– dzieci dobierają się parami, jedno prosi drugie aby otworzyło zaciśniętą pięść
– potem mówi „ zaopiekuj się mną jestem taki mały, bezbronny i niezaradny,
– później przekonuje aby zostało z nim na zawsze.
– spisanie przez panią listy przeszkód w „ oswojeniu „ drugiego człowieka
– spisanie zalet takiej sytuacji

5.Zabawa w kuszenie w grupach:

– jedna osoba to Mały Książe, druga osoba lub 2 dzieci przekonują aby pozostał z różami z ogrodu na ziemi, trzecia grupa aby wrócił do swojej róży. Mały Książe występuj w roli eksperta.

6.Taniec śląska „Nie chcę cię znać „
7.Zabawa w maszynę: praca w grupach, każde dziecko z grupy wykonuje jedną czynność z maszyny, dochodzi kolejne dziecko i łączy się z poprzednim i wykonuje inną czynność itd., zgadujemy nazwę takiej maszyny.
8.Zabawa „ Wąż „ – pierwsze dziecko porusza się dowolnie inni naśladują ten ruch, „Wąż „ zmienia się.
9.Zabawa dramowa „Kim lub czym chciałbym być, gdybym nie był człowiekiem?” rozmowa: czy dobrze jest być człowiekiem?

-co człowiek potrafi, a czego nie potrafią inne istoty żyjące i rzeczy martwe?

Czym człowiek wyróżnia się w otaczającym świecie?
Czy człowiek ma jakieś wady? czy można go zmienić?

10. Zaczarowany pierścień zmieniający dzieci w upragnione postacie, prezentacja w pięciostopniowych poziomach:

kim jesteś? co robisz? – czynność
dlaczego to robisz? – motywacja
co to dla ciebie znaczy? co chcesz osiągnąć przez to? –zaangażowanie
na kim lub na czym się wzorujesz? co sprawia że jesteś takim zwierzęciem, rośliną a ni inną? – model
Za kogo się uważasz tak zachowując? –filozofia

Odczarowanie każdego dziecka pierścieniem.

11. Dokończenie kolorowanki z zwierzętami, które pragną być inne z wymyślonej, fantazyjnej krainy. Z rozsypanki ułożenie imienia powstałego zwierzęcia.

Wykonanie galerii dziwnych zwierząt.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: