Scenariusz zajęć- spotkanie z hodowcą ptaków “Śpiewający kanarek”

Temat:“Śpiewający kanarek”

Grupa: 3 – latki

Nauczyciel: mgr Agnieszka Radosz-Ciszewska

Gość:rodzic – hodowca kanarków

Cele ogólne:
rozwijanie wrażliwości na potrzeby ptaków domowych
budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym

Dziecko:
wie jak należy dbać o ptaszka domowego
wie, jak wygląda kanarek, co je,co pije
prawidłowo reaguje na umówione sygnały,
doskonali sprawność narządów artykulacyjnych,
zna odgłosy zwierząt, podaje ich nazwę,
dokonuje analizy poprzez obserwację
prawidłowo posługuje się pędzlem,

Metody:
Słowne: pogadanka
Poglądowa: pokaz, obserwacja

Formy pracy:
– indywidualna
– zbiorowa

Środki dydaktyczne: prawdziwy kanarek w klatce,ziarna-pożywienie ,woda, szablony kanarka,PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.Powitanie dzieci i gościa – rodzica ,który przyszedł do przedszkola z kanarkiem .

2.Zabawa badawcza – obserwacja zachowania ptaszka w klatce.

3.Rozmowa o charakterystycznych cechach kanarka w oparciu o obserwację ptaka. Opisanie wyglądu kanarka i jego sposobu życia.

4.Zabawa artykulacyjna,,Ptasie plotki”
5.Zabawa twórcza „ O co proszą nas ptaszki”
Dzieci dosypują ziarenka do pojemniczków i wodę do poidełka.

6.Zagadki ortofoniczne – „Czyje to głosy?”
Prowadząca odtwarza 6 odgłosów zwierząt i ptaków, które można spotkać na podwórku. Wspólnie z dz. ustala czyje to odgłosy. Wybiera jedno z dz. i prosi, by wymieniło nazwy zwierząt, których odgłosy pojawiły się w nagraniu. Zadanie powtarza kilka osób.

7.Zabawa orientacyjno -porządkowa „Kanarek lata- kanarek śpi”
Dzieci biegają na paluszkach naśladując lot kanarka .Na sygnał dźwiękowy dzieci -kanarki zasypiają stojąc w bezruchu.

8.„Kanarek” – praca plastyczna.
Malowanie sylwety kanarka farbami plakatowymi.. Dziecko nazywa poszczególne części ciała ptaka, koloruje ogon, brzuszek, głowę, skrzydełka.

9. Zakończenie zajęć – oglądanie prac wywieszonych na tablicy.

10.Pożegnanie gościaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: