Scenariusz zajęć ruchowych metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w grupie dzieci 3, 4 – letnich

Prowadząca: Iwona Majewska

Cel główny:

– rozwijanie naturalnej potrzeby ruchu i ekspresji dziecka.

 

Cele szczegółowe:

Dziecko:

– samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczycielki przebiera się do ćwiczeń

– współpracuje z partnerem

– odczuwa radość ze wspólnej zabawy

– czerpie przyjemność z kontaktu z drugim człowiekiem– stosuje się do poleceń nauczycielki.

 

Miejsce zajęć:

– sala przedszkolna

 

Pomoce dydaktyczne:

– stroje gimnastyczne, wierszyk na rozpoczęcie zajęć „Gimnastyka”, odtwarzacz CD, nagranie utworu Vivaldiego „Cztery pory roku. Wiosna”.

Przebieg zajęć:

  1. Dzieci samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczycielki przebierają się do zajęć.
  2. Recytacja wierszyka „Gimnastyka” na rozpoczęcie zajęć.
  3. Ćwiczenia w parach:

– powitanie z partnerem różnymi częściami ciała

– poznawanie pleców partnera w siadzie tyłem do siebie

– przepychanie się plecami

– rozjazd do pozycji leżącej na plecach tak, aby głowy oparte były na ramionach partnerów

– ciągnięcie za kostki osobę leżącą na plecach (zamiana ról)

– jedna z osób tworzy mostek (klęk podparty), druga obchodzi go w dowolny sposób (zamiana ról)

– „lustrzane odbicia rąk” – prawa dłoń jednej osoby podąża za lewą dłonią drugiej (zamiana ról)

– „pijak” – jedna z osób wykonuje nieskoordynowane ruchy, druga ją asekuruje, by nie dopuścić do upadku (zamiana ról)

– „prowadzenie ślepca” – jedna osoba zamyka oczy, druga ją oprowadza po sali (zamiana ról)

– masaż pleców i ramion.

4. Odpoczynek relaksacyjny – dzieci kładą się wygodnie na dywanie, zamykają oczka i słuchają „Wiosny” Vivaldiego.

5. Dzieci przebierają się, składają stroje i umieszczają w przeznaczonych do tego miejscach.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: