Scenariusz zajęć pt ,,Jak ludzie i zwierzęta przygotowują się do zimy”

Scenariusz zajęć prowadzonych w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej.

Temat : ,,Jak ludzie i zwierzęta przygotowują się do zimy”

Cele ogólne:

  • zapoznanie dzieci z postacią Krasnala Hałabały L.Krzemienieckiej
  • rozwijanie zainteresowań dzieci przyrodą w najbliższym otoczeniu
  • utrwalenie nazw popularnych drzew
  • rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi
  • zachęcanie dzieci do robienia zapasów

Cele operacyjne:

  • dziecko rozpoznaje i prawidłowo nazywa liście
  • wie, jak nazywają się owoce poznanych drzew
  • potrafi przeliczać liczebnikami porządkowymi

Środki wspomagające działanie:

Magnetofon, plyta CD, sylweta Krasnala Hałabały, sylwety rożnych liści, materiał przyrodniczy (dla każdego dziecka owoce i liście), kolorowe półeczki( czerwona, niebieska, żółta, zieloa)wycięte z papieru

Metody :

słowna- opowiadanie, opis, rozmowa, instruktaż

czynna- ćwiczenia praktyczne, zabawy dydaktyczneoglądowa- obserwacja, pokaz(sylwety, ilustracje)

Formy:

  • indywidualna
  • zbiorowa

Przebieg zajęć:

1. Utrwalenie piosenki,, Jesień już przyszła”. Interpretacja ruchowa piosenki

2. Zaproszenie dzieci do wysluchania opowiadania

3. Słuchanie opowiadania o ,, Krasnalu Halabale” na podstawie utworu L. Krzemienieckiej

4. Rozmowa z dziećmi:

– o czym jest opowiadanie?

– co robił Hałabała?

– gdzie gromadził swoje zapasy?

-jakie zapasy gromadził w swojej dziupli?

5. Przypinanie na tablicy poszczególnych półek i odpowiednią liczbe nagromadzonych zapasów

6. Liczenie elementów zbiorów

– ile jest kasztanów?

– ile jest żołędzi?

– ile jest jarzębin?

– ile jest orzechów laskowych?

7. Określanie kolejności

– na której półce Krasnal zgromadził kasztany?

-na której półce zgromadził żołędzie?

-na której półce Hałabała ma orzechy laskowe?

-na której półce ma jarzębinę?

8. Nazywanie drzew, z których pochodzą zapasy Hałabały

– dobieranie do poszczególnych owoców odpowiednich liści np. kasztan do liścia

kasztanowca itp.

9. Zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem piosenki ,, Bawiły się dzieci paluszkami”

10. Praca indywidualna- każde dziecko z pamięci odtwarza spiżarnię Krasnala

– układa półki kolorami

– określa ich kolejność

– układa odpowiednią liczbę zapasów

11. Praca przy stolikach- dorysowywanie odpowiedniej liczby elementów na określonych półkach.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: