Scenariusz zajęć otwartych z edukacji plastycznej w grupie 6-latków

TEMAT: Portret misia.

CEL GŁÓWNY:

· poznanie historii pluszowego misia

· zapoznanie z techniką malowania na płótnie

CELE OPERACYJNE:

–         dziecko zna historię powstania pluszowego misia

–          zna znaczenie  terminu portret

–         potrafi odróżnić portret od innych obrazów(np. pejzażu)

–         potrafi wymienić przedmioty potrzebne malarzowi do wykonania dzieła: sztaluga, pędzle, płótno, paleta–         wie do czego te przedmioty służą

–         potrafi namalować portret misia na płótnie

METODY:

–         słowna

–         percepcyjna

–         czynna

FORMY: indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: opowiadanie- „Historia Pluszowego Misia”, sztaluga, paleta, pędzle, farby, płótno, portrety, obrazy, ramki z płótnem do malowania, czasopisma „Wielcy malarze”

PRZEBIEG:

  1. Wprowadzenie do tematu zajęć poprzez oglądanie maskotki misia. Opisywanie przez dzieci jego wyglądu. Zapoznanie z historią „Pluszowego Misia”- uważne słuchanie opowiadania nauczycielki.

2. Wprowadzanie nowego pojęcia: portret- wyjaśnienie jego znaczenia. Oglądanie portretów namalowanych przez malarzy w czasopismach „Wielcy malarze”, wyszukiwanie portretów. Odróżnianie portretów od innych obrazów.

Portret- obraz lub fotografia przedstawiająca osobę lub postać od pasa w górę, z uwzględnieniem jej charakterystycznych cech w wyglądzie a także charakteru

3. Oglądanie przedmiotów niezbędnych w pracy malarza (sztaluga, pędzle, płótno, paleta, farby). Szkicowanie i malowanie farbami porteru ulubionego misia. Dobieranie odpowiednich kolorów farb. Ogłoszenie konkursu na najładniejszy portret misia.

4. Prezentacja wytworów dzieci na holu przedszkola. Wyłonienie najładniejszych portretów przez dzieci i nauczycielki. Wręczenie nagród.

Opracowała: Iwona PaniczkoByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: