Scenariusz zajęć otwartych „W świątecznym nastroju”

Uczestnicy: dzieci 4-letnie, rodzice

Cele ogólne:

– wywołanie radości z powodu zbliżających się świąt oraz uczestnictwa bliskich osób we wspólnej zabawie,
– wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej i w gronie rodzinnym;
– organizowanie sytuacji sprzyjającej wykorzystywaniu posiadanych sprawności i umiejętności;

Cele operacyjne:

Zakłada się, że dziecko:

– kulturalnie zachowa się w grupie przedszkolnej w obecności zaproszonych gości

– podejmie aktywność zabawową i zadaniową,

– rozpozna za pomocą zmysłów (smaku, węchu, dotyku) przyprawy świąteczne

– wymieni świąteczne tradycje (łamanie się opłatkiem, sianko pod obrusem, ubieranie choinkidodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa,)

Zakłada się, że rodzic:

– podejmie aktywność zabawową wspólnie z dzieckiem

– włączy się w działania przedszkola wspierające rozwój dziecka

– zintegruje się z innymi rodzicami i środowiskiem przedszkolnym

Metody pracy:

słowna, czynna, oglądowa, elementy pedagogiki zabawy wg Klanza

Formy pracy:

zespołowa, zbiorowa, indywidualna, zabawy integracyjne,

Środki dydaktyczne:

magnetofon, żywa choinka, przyprawy kuchenne (rodzynki, cukier waniliowy, orzechy włoskie, wiórki kokosowe, mak, mandarynki, śliwki suszone itp.), ilustracje osób i przedmiotów kojarzących się ze świętami Bożego Narodzenia, przybory plastyczne (rysunek twarzy Mikołaja, kulki waty, klej), karteczki z nazwami świątecznych. prezentów, nagrania płytowe CD kolęd, odpowiednio udekorowana sala: obrusy na stole ze świątecznymi stroikami, zapalone świece.

Przebieg zajęć:

1.Powitanie rodziców

W świątecznym nastroju,
Z uśmiechem radości.
Witamy w przedszkolu,
Przybyłych dziś gości.

2. Zapoznanie z celem spotkania.

Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia jest radosnym okresem w życiu każdego człowieka, zarówno dziecka, jak i osoby dorosłej. Nasze spotkanie zostało zorganizowane po to, aby czas ten był jeszcze przyjemniejszy. Proponujemy wam wspólne zabawy, które przybliżą dzieciom tradycje świąteczne, a także pozwolą nam lepiej się poznać. Pamiętajcie, że aby dobrze się czuć i bawić, trzeba być radosnym i uśmiechać się pięknie do wszystkich.

3. Zabawa ilustracyjno- ruchowa ze śpiewem ,,Uśmiechnij się”.

( Na melodię zabawy ,,Taniec pingwina”, ustawienie w kole)

O jak przyjemnie i jak wesoło (ręce na biodrach, wysuwamy do przodu na zmianę nogi)

Bawić się razem w świąteczny czas. (wysuwamy do przodu na zmianę nogi)

Chwyćmy swe ręce, podskoczmy w kole (chwytamy się za ręce)

Do przodu ( podskok w przód), do tyłu (podskok do tyłu)

i raz dwa, trzy ( podskakujemy 3 razy w miejscu )

( zabawę powtarzamy kilka razy)

4. Zabawa integracyjna przy piosence – „Bingo”

Uczestnicy spotkania dobierają się w pary. Maszerują w rytmie muzyki po obwodzie koła, trzymając się za ręce. Na określony sygnał prowadzącej zatrzymują się, odwracają się twarzami do siebie i klaszcząc w swoje obie dłonie wypowiadają kolejne głoski słowa

„b –i –n – g – o”. Przy głosce „o” obejmują się i przytulają do siebie. Przedstawiają się partnerowi, np. „mama Oli – Natalka”. Następuje zmiana partnera.

5. Zagadki obrazkowe – wskazywanie spośród przypiętych na tablicy obrazków, tych , które kojarzą się ze Świętami Bożego Narodzenia

Chętne dzieci wskazują obrazki związane tematycznie ze świętami Bożego Narodzenia. Nazywają osoby i przedmioty na nich przedstawione. Nauczycielka nakleja w rogu prawidłowo wskazanego obrazka małą, zieloną choineczkę.
6. Konkurs plastyczny „Broda św. Mikołaja”

W konkurencji tej biorą udział rodzice i dzieci (w parach). Dorosły ma za zadanie ( mając zasłonięte szalikiem oczy ) brody z waty na twarz Świętego Mikołaja. Rola dziecka polega na udzielaniu rodzicowi instrukcji słownej.

7. ,,Świąteczne prezenty” – kalambury słowne

Rodzice losują karteczki z nazwami prezentów, jakie dzieci zazwyczaj otrzymują pod choinkę. Zadaniem ich jest opisanie przedmiotu bez podania jego nazwy. Dzieci próbują odgadnąć, o jakim prezencie opowiada osoba dorosła.

8. Taniec integracyjny ,,Pada śnieg”

(Wykorzystanie elementów pedagogiki zabawy wg Klanza)

Uczestnicy spotkania tworzą pary: rodzic – dziecko. Kolejno ruchem improwizowanym tańczą w środku koła kolejne pary, w rytmie słyszanej muzyki (Jingle Bells).

9. Zabawa ,,Smaczne Boże Narodzenie”

Zabawa polega na rozpoznawaniu świątecznych przysmaków za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu. Każdy uczestnik ma zawiązane oczy, a prowadząca podaje na spodeczkach różne produkty. Wykorzystujemy do zabawy wszystko, z czego przyrządza się świąteczne smakołyki (rodzynki, mak, pomarańcze, orzechy włoskie, wiórki kokosowe, migdały, goździki, suszone śliwki, cukier waniliowy itp.)

Do zabawy zapraszamy wszystkich uczestników spotkania.

Zabawa kończy się konsumpcją konkursowych smakołyków.

10. ,, Choinka – strojnisia”.

Prowadząca spotkanie ustawia na środku sali żywą choinkę, którą podarował jeden z rodziców. Uczestnicy spotkania wspólnie dekorują choinkę przyniesionymi z domu oraz wykonanymi z dziećmi w przedszkolu ozdobami.

Dla wytworzenia nastroju zapalamy lampki choinkowe.

11.Zabawa ilustracyjna ,,Choinka”

(Uczestnicy spotkania ilustrują odpowiednimi słowami treść wiersza)

Jak najjaśniej świeć choinko (zatoczyć ruch ręką)

Naszym córkom (pokazać na dziewczynki)

Naszym synkom (pokazać na chłopców)

Dużym tatom (wspiąć się na palce, ręce w górze)

Mamom bliskim (skrzyżować ręce na piersi)

Świeć choinko wszystkim, wszystkim (zatoczyć ruch obiema rękami)

Moment zabawy ilustracyjnej wprowadza radosny nastrój.

12. ,,Wigilijny stół”.

Wspólnie siadamy do wigilijnego stołu, łamiemy się opłatkiem, składamy sobie życzenia, rozmawiamy o rodzinnych tradycjach ( w tle nastrojowa melodia kolęd).

13. Pożegnanie

Prowadząca spotkanie dziękuje wszystkim za wspólną zabawę. Życzy radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych wymarzonych prezentów od Mikołaja. Żegnamy się zabawą integracyjną do piosenki: „Syp Simeon” .

Uczestnicy siedzą w kole na krzesełkach i naśladują ruchy wykonywane przez prowadzącą w określonym rytmie utworu muzycznego.

Opracowanie: Wanda DynkwaldByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: