Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców w grupie 4-latków – Spotkanie z Kurką Złotopiórką

Cele: Kształtowanie umiejętności porozumiewania się z dziećmi i dorosłymi, aby  zrozumieć to, co mówią i czego oczekują. Wdrażanie do wspólnego,  zgodnego realizowania zadań. wzmacnianie więzi emocjonalnej,  społecznej w grupie przedszkolnej i w gronie rodzinnym.

Metody pracy: słowna, praktycznego działania

Formy pracy: indywidualna, zespołowa, grupowa

Środki dydaktyczne: kurka Złotopiórka, sylwety kolorowych jajek, koszyczek, odtwarzacz CD, utwory „Haschual”,  „Polka trisch – trasch” i „Wiosna” A Vivaldiego, różnego rodzaju materiały plastyczne.

Przebieg zajęć:

I  Powitanie się wierszem „Nasze rączki”

II Powitanie Kurki Złotopiórki, która przyszła pobawić się z dziećmi

Powitanie ukłonem i słowami dzień dobry       

III Zabawa „Rozśmiesz mnie”



Rozśmieszanie kurki różnymi minami robionymi przez dzieci

IV Zabawa fabularyzowana „Lisek Fajtłapa” do muzyki

Opowieść ruchowa do utworu instrumentalnego Haschual”

IV Zabawa „Znajdź kolorowe jajka”

Chcę mieć w koszyczku piękne pisaneczki,

 Które będą miały kolorowe skorupeczki

Włóżcie do niego niebieskie, żółte i zielone

  A oddajcie pani białe i czerwone

V Zabawa „Policz jajka”

Przeliczanie jajek przeznaczonych do odłożenia i tych w koszyczku.

VI   Zabawa dźwiękonaśladowcza „Koncert w kurniku” do utworu „Polka Trisch – Trasch”

Dzieci wybierają z koszyczka po jednym kolorowym jajku. Nazywają  jego kolor i dobierają się w grupy pod tym względem. W zależności od  tego jaki kolor jajka ma dziecko taki dźwięki na znak nauczyciela wydaje: niebieskie: ko, ko, zielone: ko, ko, ko, żółte: pi, pi, pi….., rodzice:   kukuryku. 

VII Zabawa ruchowa „Jajecznica”  

Dzieci i rodzice siedzą w kole. Nauczyciel wymienia jakiś kolor np. „żółty” wtedydzieci, które posiadają ten kolor wstają i zamieniają się miejscami. Jeśli  pada hasło „jajecznica” wszyscy w dowolny sposób zamieniają się miejscami.

IX Zabawa relaksacyjna „Malowanie pisanek”

Dzieci i rodzice dobierają się parami. Jedno dziecko staje się jajkiem,  drugie zajączkiem. Przy dźwiękach muzyki A. Vivaldiego ,,Wiosna”, zajączek maluje rękoma na jajku pisankowe wzory. Na przerwę w muzyce – zmiana ról.

X Zadanie „Zrób z rodzicem „Ozdobę wielkanocną”

Dzieci i rodzice wykonują stroiki, pisanki, palmy wg własnych pomysłów

IX Podziękowanie dzieciom i rodzicom za wspólnie spędzony czas.

Pożegnanie Kurki Złotopiórki.



Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: