Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców “Odpady i odpadki”

Temat: Odpady i odpadki
Grupa 5-latki “Przyrodnicy”
Prowadząca: Dorota Pietrzak
Data: 22.04.2010

Cele ogólne:
-uświadomienie dzieciom, w jaki sposób człowiek może zagrażać środowisku
-poznanie korzyści i szkód związanych z rozwojem cywilizacji
-korzyści związane z recyklingiem
-rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia
-wykonywanie przez dzieci zadań w grupach, zgodne współdziałanie

Cele operacyjne:
-dziecko rozumie konieczność ochrony środowiska
-czynnie uczestniczy w działaniach na rzecz środowiska i przekonuje o tym swoich najbliższych
-potrafi segregować odpady
-rozwija wyobraźnię wykorzystując odpady do zabaw ruchowych i w zajęciach plastycznych

Metody i formy pracy:
-aktywizujące: zabawy inspirujące wyobraźnię, odimienna metoda czytania
-zabawy w zespołach i indywidualne

Środki dydaktyczne
pojemniki na odpady w 4 kolorach, różnego rodzaju odpady papierowe, szklane, plastikowe, rolki po papierze toaletowym, gazety, kołki do oznakowania trasy, ilustracje do wycięcia (kolorowe pojemniki na odpady)

Podstawa programowa:
I.2, I.3, II.5, III.3, IV.1, IV.2, V.3, V.4, IX.2

Przebieg zajęcia:
1. Powitanie z przybyłymi rodzicami przy metodzie ruchu Klanza (“Piosenka powitalna”, “Kto przybył do nas”, Wężyk-hop”). Wręczenie rodzicom ulotek informacyjnych opracowanych przez nauczycielkę na temat, w jaki sposób pracuję z dziećmi, aby uwrażliwić je na ochroną środowiska oraz arkuszy ewaluacyjnych.
2. Historyjka obrazkowa przypominająca wcześniejszą wycieczkę do Wytwórni Artykułów Higienicznych w Olszewie koło Środy Wielkopolskiej – dzieci opowiadają o kolejnych etapach produkcji papieru toaletowego z makulatury
3.Zabawa dydaktyczna “Kolorowe pojemniki” – przypomnienie oglądanego wcześniej filmu edukacyjnego o Felku-Flaszce zrealizowanego przez Wydz. Ochrony Środowiska
4. Zabawa ruchowa: “Zwierzęta w zaśmieconym lesie” – zaczarowanie dzieci w zwierzęta “Czary-mary, zebry pas,
zmieniam salę w wielki las.
czary-mary, żabia pięta,
wszystkie dzieci to zwierzęta”
Na dywanie porozrzucane są śmieci – gazety, butelki. Dzieci odpowiadają na pytanie, czy przyjemnie spacerować po takim lesie i co trzeba zrobić. Śpiewają piosenkę o leśnych skrzatach, wyrzucają śmieci do odpowiednich pojemników.
5. Zabawa dydaktyczna: “Plastikowe butelki”. Ponieważ żółty pojemni jest pełen, co trzeba zrobić, żeby się zmieściły wszystkie plastikowe butelki. “Burza mózgów”. Padały różne odpowiedzi: opróżnić go, poukładać w worku obok. Jedna tylko dziewczynka wpadła na pomysł, że trzeba butelki zgnieść. Najpierw próbują zgnieść zakręcone, a potem odkręcają i gniotą.
6.Do rolek po papierze toaletowym włożone sa karty pracy (różne), dziecko samo wybiera rolkę oraz arkusik papieru (arkusiki są w 4 kolorach). Dziecko dopowiada indywidualnie, co wyrzucamy do pojemnika w wybranym przez nie kolorze. Dzieci idą do stolików i szukają kartki ze swoim imieniem (oczywiście wcześniej pracowały, żeby zapamiętać, jak “wygląda” ich imię). Rozłożone są nożyczki, kleje, kredki. Nauczycielka wyjaśnia kolejno, jak wypełnić karty pracy.
7. Zabawy ruchowe w 2 zespołach:
-slalom z rolkami po papierze na styropianowych tackach
-nakładanie rolek na sznury
-segregowanie nakrętek w różnych kolorach
-kulanie plastikowej butelki przy pomocy rolki po ręcznikach.
8.Każdy uczestnik otrzymuje w nagrodę wykonaną z gazety piracką czapkę i ozdabia ją pojemnikami z papieru w 4 kolorach. Każdy jest zwycięzcą, bo potrafi chronić środowisko.
9. Wspólne tańce z rodzicami: “Taniec Boliwijski” i “Taniec francuski” – dzieci uczą rodziców ruchów (Klanza).Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: