Scenariusz zajęć “Na wiejskim podwórku”

Grupa: 3 – latki

Nauczyciel: mgr Agnieszka Tantlewicz

Temat: NA WIEJSKIM PODWÓRKU

Cele:

Dziecko:

– podaje rozwiązanie zagadek,
– wie, jak wygląda krowa, co je,
– smakuj i nazywa nabiał,
– wie, skąd pochodzą produkty mleczne,
– rozumie konieczność spożywania nabiału,
– prawidłowo reaguje na umówione sygnały,
– doskonali sprawność narządów artykulacyjnych,
– zna odgłosy zwierząt, podaje ich nazwę,
– prawidłowo posługuje się klejem,
– estetycznie wykonuje pracę

Metody:

  • Słowne: pogadanka
  • Poglądowa: pokaz, obserwacja
  • Działań polisensorycznych
  • Działania praktyczne

Formy pracy:

  • Indywidualna
  • Zbiorowa

Środki dydaktyczne: płyta CD „W co się bawić z dziećmi” cz. 1, ilustracje przedstawiające krowy; produkty spożywcze (nabiał: jogurt, masło, mleko, śmietana, ser biały i żółty, serek topiony, maślanka), „Trening słuchu” – płyta CD, szablony krowy, czarne łaty, klej, kredki.PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Powitanie dzieci przywitanką:

I Stefan (imię witanego dziecka) musi być
Bez niego nie można żyć,
Więc zostań z nami, nie bądź sam,
Niech Stefan żyje nam!

2. Zagadka – wprowadzenie w tematykę zajęć:

Zimą najdziesz je w oborze,
Latem na swobodzie.
Od nich mamy mleko dobre,
– czasem któraś bodzie

Choć się zielonej trawy naje, to białe mleko daje.

3. Rozmowa o charakterystycznych cechach krowy w oparciu o obserwowane ilustracje. Opisanie wyglądu krowy, sposobu życia, jej znaczenia w życiu człowieka.

4. ,,Zgadnij co to za przysmak?”

Zabawa badawcza. Chętne dz. smakują przygotowany nabiał: jogurt, maślanka, śmietana, mleko, ser biały, ser żółty, serek topiony, masło). Po degustacji n-el prezentuje przygotowane produkty, wspólnie z dz. nazywa je. Uświadomienie dz. pochodzenia produktów oraz ich wartości dla organizmu.

5. „Krowy i konie” – zabawa słuchowo – ruchowa.

N-el dzieli dz. na dwie grupy, rozdaje im szarfy w dwóch kolorach. Pierwsza z nich naśladuje konie. Na dźwięk uderzania klockiem o klocek porusza się truchtem, wysoko unosząc kolana. Rży i „klaszcze” szerokim językiem o podniebienie. Druga grupa naśladuje krowy. Na dźwięk klaśnięcia w dłonie konie zatrzymują się, a powoli na czworakach na trawę wychodzą krowy. Naśladują żucie trawy przesuwając żuchwą w różnych kierunkach oraz muczy. Grupy wywoływane są na przemian. Następuje również zmiana ról.

6. „Czyje to głosy?” – Zagadki ortofoniczne.

Prowadzący odtwarza 6 odgłosów zwierząt, które można spotkać na wiejskim podwórku. Wspólnie z dz. ustala czyje to odgłosy. Wybiera jedno z dz. i prosi, by wymieniło nazwy zwierząt, których odgłosy pojawiły się w nagraniu. Zadanie powtarza kilka osób.

7. „Krowa” – praca plastyczna.

Wyklejanie konturów krowy czarnymi łatami. Dz. nazywa poszczególne części ciała krowy, koloruje ogon, rogi, kopyta, wymiona. Nakleja czarne łaty w dowolnym miejscu. Porządkowanie miejsca pracy.

8. Zakończenie zajęć – oglądanie wywieszonych na gazetce prac.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: