Scenariusz zajęć muzycznych

AUTOR: Joanna  Guz

TEMAT: Wiosenny ogródek – zabawy muzyczne przy piosence i akompaniamencie utworów muzycznych.

CEL  GŁÓWNY: Rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego i poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence i utworach o tematyce wiosennej.

WIEK  DZIECI: 5-LAT

MIEJSCE ZABAW: sala przedszkolna

LITERATURA:

1.    E. Konarska (red.): Moje 5- lat, scenariusze zajęć muzyczno- ruchowych. MAC Edukacja, Kielce 2003r.

2.    R. Ławrowska : Muzyka i ruch. WSiP, Warszawa 1988r.

3.    R. Majewski : Wiosenne nutki. „IWANOWSKI”, Płock 2000r.4.    D. Malko : Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu. WSiP, Warszawa 1988r.

5.    „Malowane Piosenki”(red.) A. Wielochówna, 2003r.nr 7.

PRZEBIEG ZABAW :

Oferta dla dzieci Pomoce Propozycje i działania dzieci
1. Zabawa „Rosną kwiatki”. (uwrażliwienie na kierunek linii melodycznej).

2. Zabawa inscenizowana do piosenki „W naszym ogródeczku”.

3. Zabawa rytmiczna do piosenki „W naszym ogródeczku”.

4. Zabawa „Od nasionka do roślinki” (uwrażliwienie na zmiany dynamiczne).

1. Płyta CD z akompaniamentem do piosenki „Wstęp do gamy”, sł. i muz. M. Wieloch („Malowane Piosenki”).

2. Płyta z piosenką „W naszym ogródeczku”, sł. M. Majewska, muz. R.Majewski , opaski dla dzieci: motylki, kwiaty, warzywa, pokrzywa, ogrodnik.

3. Pałeczki do ćwiczeń.

4. Płyta CD z utworem  A. Vivaldiego „Wiosna” z cyklu „ Cztery pory roku”( fragment utworu).

1. Dzieci swobodnie podskakują w rytmie muzyki. Gdy usłyszą melodię opadającą lub wznoszącą, zamieniają się w kwiaty. Przy melodii wznoszącej – kwiaty rosną ( dzieci powoli wstają, aż do wspięcia na palce i wyciągnięcia do góry rąk.). Gdy melodia opada – kwiaty więdną (dzieci powoli przykucają).

2. Wybieramy role do piosenki: 2 motylki, 2 kwiaty, 2 warzywa, 1 pokrzywa i 1 ogrodnik. Pozostałe dzieci tworzą koło- ogródek.

I zwrotka:

Dzieci z koła naśladują porządki w ogrodzie: grabią, kopią, zbierają kamienie, suche liście itp. W środku to samo wykonuje ogrodnik.

Refren:

Do koła wbiegają motylki i dowolnie fruwają, a dzieci w kole idą śpiewając i trzymając się za ręce.

Takty 7-8:

Dzieci w kole klepią się po brzuchu i śpiewają: „Do zjedzenia dla nas smaczne witaminki”.

II zwrotka:

Dzieci z koła naśladują sianie.

Takt 1:

Wchodzą do środka kwiaty (dowolnie się kołyszą).

Takt 2:

Wchodzą warzywa (też dowolnie się kołyszą).

Takty 3-4:

Wchodzi pokrzywa- kwiaty i warzywa uciekają, pokrzywa robi złośliwą minę.

Refren:

Tak jak wcześniej.

III zwrotka:

Dzieci w kole idą w drugą stronę.

Takt 1-2:

Wchodzi ogrodnik z konewką, podlewa rośliny.

Refren:

Tak jak wcześniej.

3. I zwrotka:

Dzieci tupią (na akcent) nogą o podłogę.

Refren:

Dzieci podzielone na 2 grupy:

1 grupa:

–         dzieci

uderzają rękoma o uda.

2 grupa:

–         dzieci

klaszczą

2 razy nad

głową.

Dalsza część refrenu tak samo.

II zwrotka:

Dzieci na akcent podskakują obunóż.

Refren:

Tak samo.

III zwrotka:

Dzieci chodzą po sali i na akcent uderzają pałeczką w podłogę.

Refren:

Tak samo.

4. Dzieci zamieniają się w nasionka. Gdy muzyka jest cicha – nasiona siedzą w ziemi( dzieci przykucają). Gdy muzyka jest głośna – „rośliny urosły”(dzieci pokazują jak rośliny urosły, wstają)Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: