Scenariusz zajęć muzyczno-ruchowych

Zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci 6-letnich

Temat: W krainie deszczowych dźwięków i jesiennej muzyki.

Cel główny: Wyzwalanie i rozwijanie kreatywności dzieci na temat jesiennych zjawisk atmosferycznych jako czynnik wspomagający w budowaniu systemu wartości dziecka sześcioletniego.

Umiejętności dzieci.

Dziecko:

– potrafi operować swoim głosem tak aby komunikat był wyraźny i słyszalny
– potrafi odczytać treść zagadki
– potrafi zaprezentować przed gośćmi piosenkę
– śpiewa prawidłowo melodię
– wykorzystuje proste formy ruchu jako rodzaj akompaniamentu podczas śpiewania
– wykorzystuje naturalne efekty akustyczne oraz proste formy ruchu jako akompaniament podczas śpiewania
– za pomocą instrumentów i gazet naśladuje zjawiska atmosferyczne
– potrafi prawidłowo odczytać ruch określający zmiany dynamiczne
– płynnie i lekko w zależności od nastroju muzyki porusza się w jej rytmie
– potrafi ruchem wyrazić nastrój utworu
– wykorzystuje w tańcu rekwizyt – wstążki
– odczuwa radość z wykonanego zadania
– kształtuje w sobie poczucie własnej wartości

Metody:

pobudzające:

– odkrywanie różnych sposobów wywołania dźwięku
– poszukiwanie materiałów wywołujących dźwiękeksponujące:

– przeżywanie treści muzycznych i literackich

praktyczne:

– tworzenie muzycznych ilustracji oraz improwizacje ruchowe

Formy pracy:

– indywidualna
– grupowa
– zbiorowa

Przebieg zajęć

1. Nauczyciel wita wszystkich przybyłych gości i zaprasza do wspólnego obejrzenia przygotowanego przedstawienia.

Jedno z dzieci również bierze udział w powitaniu odczytując krótką zagadkę słowną z hasłem „jesień”.

2. Piosenka „Kolorowe światła”. Dzieci prezentują piosenkę tańcząc parami (chłopiec z dziewczynką) : marsz po kole-zwrotki, obroty, wyklaskiwanie i uderzanie o uda wartości rytmicznych-ćwierćnuty.

3. Piosenka pt. „Przedszkole – drugi dom”

Dzieci podzielone są na grupy (dziewczynki, chłopcy) śpiewają piosenkę ilustrując jej treść prostymi formami ruchu, klaszczą we wcześniej ustalonych z nauczycielem momentach (cisza – pauza)

4. Wiersz pt. „Jesień”. Trójka dzieci recytuje wiersz – każde dziecko po jednej zwrotce.

5. Piosenka „Pada, pada”. Dzieci śpiewają piosenkę jednocześnie ilustrując jej treść prostymi formami ruchu:

– pada, pada – rytmiczne opadanie dłoni
– wieje wiatr – machanie rękami
– błyskawica – klaśnięcie
– grzmot – tupnięcie
– tęcza – wznoszenie rąk ku górze

6. Improwizacja utworu „Pada, pada” z użyciem gazet i talerzy.

Dzieci otrzymują po jednej kartce z gazety a jedno dziecko talerze Za pomocą tych przedmiotów ilustrują wcześniej wykonywany utwór (piosenkę):

– uderzają palcami o gazetę leżącą na podłodze
– szeleszcząc potrząsają gazetami, wymawiając przy tym zgłoski „sz..”, „szu..”, „fu..”
– uderzenie talerzy
– darcie gazet
– powstanie z podniesionymi rękami

Wszystkie czynności wykonywane są na sygnał dyrygenta, który ruchami rąk (w górę i w dół) określa jak głośno orkiestra ma grać.

7. Teatrzyk z cyklu bajki na dobranoc pt.: „Nie chcę być krasnoludkiem”.

Dzieci podzielone na role (kasztanki, orzechy, rodzina jeży, mrówka) przedstawiają treść bajki recytując tekst własnymi słowami.

8. Taniec ze wstążkami do utworu A. Vivaldiego „Cztery pory roku” – „Jesień” cz. III.

Dzieci wykonują schemat taneczny opracowany przez nauczyciela będący kumulacją wcześniejszych pomysłów twórczych dzieci. Tancerze trzymają w dłoniach wstążki przywiązane do kija tworząc wielki parasol i w zależności od charakteru muzyki dowolnie nimi poruszają.

9. Zakończenie. Nauczyciel dziękuje wszystkim słuchaczom za tak liczne przybycie, artystom za wspaniały występ prosząc widzów o nagrodzenie ich gorącymi brawami i zaprasza na kolejne przedstawienie z cyklu „Cztery Pory roku”.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: