Scenariusz zajęć muzyczno-plastycznych

Temat: : „Spotkanie muzyki z plastyką” – E. Grieg „W grocie króla gór”

Cel główny: Malowanie ilustracji do utworu instrumentalnego, inspirowanie nastrojem i charakterem muzyki.

Cele operacyjne

Dziecko:

– wyraża swoje odczucia i wzruszenia: słowem, gestem i pracą plastyczną
– odzwierciedla nastrój utworu muzycznego w pracy plastycznej
– tworzy formy ruchowe odpowiednie do rodzaju muzyki: rytmu, tempa, dynamiki
– chętnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami, doskonali wrażliwość słuchową
– czerpie przyjemność w czasie kontaktu z dźwiękiem i kolorem
– rozwija własną inwencję twórczą w zakresie działań muzycznych i plastycznych
– przezwycięża nieśmiałość, rozwija pewność siebie i odwagę

Metody:

– działalność plastyczna
– pedagogika zabawy
– zadań stawianych do wykonania
– samodzielnych doświadczeń
– słowna

Środki dydaktyczne: magnetofon, płyta CD, kolorowe kartki, ściereczki, pędzle, farby, woda, ilustracje tematyczne, tamburyn, piłka

Przebieg zajęć1. Zabawa integracyjna – powitanie się różnymi częściami ciała. Dzieci przy akompaniamencie wesołej muzyki witają się w sposób określony przez nauczyciela: uścisk, podania dłoni, kolankami, łokciami itp.

2. Zabawa przy piosence Wiewióreczka mała- utrwalenie kroków tanecznych polki, krakowiaka, kujawiaka, walca. Dzieci śpiewając piosenkę ilustrują jej treść ruchem, podskakują, tańczą w parach.

3. Rozmowa kierowana oparta na ilustracjach tematycznych na temat nastrojów, różnych sposobów na nudę. Dzieci podają najciekawsze zajęcia (działania), podczas których mają wesoły nastrój i nie nudzą się. Umieszczenie ilustracji na tablicy tematycznej.

4. Opowieść nauczyciela O niegodziwym królu inspirowana utworem E. Griega W grocie króla gór. Dzieci uważnie słuchają opowieści i wyobrażają siebie scenę ucieczki królewicza z zaczarowanego zamku.

5. Zabawa Ucieczka z zamku – improwizacja ruchowa przy utworze muzycznym. Dzieci reagują ruchem na zmianę rytmu, tempa i dynamiki.

6. Zabawa uspakajająca przy piosence Kolorowe listki , dzieci naśladują poruszające się na wietrze listeczki zgodnie z treścią piosenki – reagowanie na nastrój muzyki.

7. Omówienie sposobów poruszani się dzieci podczas zabawy ruchowej, zwrócenie uwagi na zmieniającą się dynamikę i tempo, utrwalenie pojęć: wolno – szybko, cicho-głośno, coraz głośniej.

8. Zabawa z piłką Sposoby na nudę. Nauczyciel turla piłkę do danego dziecka, które podaje swój pomysł i sposób na nudę.

9. Zabawa Cornevalito „Malowanie”- Klanza. Dzieci wysuwając dłonie rytmicznie wypowiadają nazwy kolorów, wyklaskują rytm a następnie poruszając rękoma wykonują rysunek w powietrzu wg własnego pomysłu.

10. Wykonanie pracy plastycznej Wielka ucieczka. Dzieci malują farbami plakatowymi scenę ucieczki królewicza z zamku, słuchając jednocześnie muzyki E. Griega.

11. Zorganizowanie wystawy prac.

Agnieszka KujawskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały:

  • Święta, święta i po świętachŚwięta, święta i po świętach Okres świąteczny mamy wprawdzie za sobą , ale chciałam jeszcze przedstawić ciekawe, wartościowe sposoby na wykorzystanie tych dni o […]
  • Witamy cztery pory rokuWitamy cztery pory roku Cele ogólne: - zna cztery pory roku i wie jakie są charakterystyczne cechy dlakażdej z nich - wyrabianie umiejętności łączenia […]
  • Program edukacyjny – Kraina komputerówProgram edukacyjny – Kraina komputerów Lidia Szołdra Przedszkole Integracyjne w Namysłowie PROGRAM EDUKACYJNY „KRAINA KOMPUTERÓW” Namysłów 2004r. Wstęp W wyniku […]
  • “Jak zdrowo żywić przedszkolaka?”“Jak zdrowo żywić przedszkolaka?” Jak zdrowo żywić przedszkolaka? Myśląc o zdrowiu dzieci powinniśmy mieć na uwadze sposób ich żywienia. To od nas dorosłych zależy, czy […]