Scenariusz zajęć – Kubusie segregują śmieci

 IMIĘ I NAZWISKO PROWADZĄCEGO : Iwona Derkacz – nauczyciel mianowany

TEMAT:  Zabawa dydaktyczna „Kubusie segregują śmieci” – realizacja Innowacji Pedagogicznej „Promocja zdrowia w przedszkolu”

MIEJSCE:  Publiczne Przedszkole przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radwanicach

GRUPA: 5 latki

CEL GŁÓWNY:  – kształtowanie świadomości ekologicznej  – szanowanie przyrody

– rozwijanie postawy ekologicznej

– rozwijanie umiejętności segregowania śmieci

– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska

przyrodniczego, rozumienie konieczności segregacji odpadówCELE OPERACYJNE:

– Kształcenie zdolności skojarzeniowych.

– Doskonalenie pamięci wzrokowej.

– Doskonalenie spostrzegawczości oraz sprawności motorycznych poprzez wykonywanie zadań rysunkowych.

– Poznawanie i rozumienie świata przyrody

– Ukazanie, że człowiek, korzystając z różnych środowisk przyrodniczych, potrafi je utrzymywać

i pielęgnować , być odpowiedzialnym i niszczyć

 

POMOCE: wiersz „Sprzątanie świata”, plansza pojemników do segregowania śmieci, plansza parku, lasu, 4 pojemniki: zielony, niebieski, żółty, biały, wyrazy do czytania globalnego: PLASTIK, SZKŁO KOLOROWE, PAPIER, tamburyno, opakowania po produktach: butelki, papiery, słoiki, kartoniki, pudełka po kremach itp., karta pracy, kredki

METODY: słowna: pogadanka, aktywizujące: inscenizacji, burza mózgu, gry dydaktyczne: zagadki, zadaniowa, zajęć praktycznych, oglądowa: pokaz

FORMA: zbiorowa, indywidualna

 

1. Zagadka – pokaz plansz ekologicznych nt.  pojemniki na odpady zainspirowanie tematem zajęć

2. Słuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela „Sprzątanie świata” ilustrowanego pokazem pojemników i opakowań.

 

Sprzątanie świata

Co oznaczają te kolory – niebieski, żółty, zielony?

Każdy kolor inny pojemnik oznacza

Do pojemników różne śmieci się wtłacza

Niebieski – w nim znajdziecie pudełka po butach, przeczytane gazety, zapisane kartki – jest on bardzo ważny. To pojemnik na papier – zna go przedszkolak każdy.

Zielony – Kolor wesoły z daleka ogłasza „Wrzucaj do mnie słoiki, wyszczerbione talerze !!!” czyli szkło w głównej mierze.

Żółty – foliowe torby, pudełka po lodach, po coli butelki. Wrzuć tutaj plastik, żal po nim niewielki

By las był zielony, wody nie ubyło

i każdego ranka wokół było miło

piątek czy niedziela, pamiętajcie dzieci

prosi Matka Ziemia – SEGREGUJCIE ŚMIECI !!!

  • Rozmowa na temat wiersza w      oparciu o pytania:

– O czym jest wiersz?

– Jak segregują dzieci śmieci?

– Jakie znacie pojemniki do segregowania?

– Co można wrzucać do pojemników koloru…?

 

  • Szukanie różnic w   planszach – park (czysty) las (zaśmiecony)

 

Dzieci wypowiadają się na temat dwóch plansz, co się na nich znajduje, czym się różnią, rozmawiają o zachowaniu czystości, zaśmiecaniu na obrazkach.

 

3. Zabawa Posprzątajmy las.

 

Nauczyciel w sali rozrzuca opakowania po produktach. Dzieci biegają swobodnie przy dźwiękach tamburyna. Na przerwę zatrzymują się i podnoszą po jednym opakowaniu rozrzucanym w sali.

 

4. Segregujemy śmieci – zabawa dydaktyczna. Segregowanie opakowań ze względu na rodzaj tworzywa z jakiego zostały wykonane do pojemników.

 

  • Czytanie globalne nazw:      PLASTIK, SZKŁO KOLOROWE, PAPIER

Dzieci próbują z pomocą nauczyciela przeczytać i przyporządkować nazwy do odpowiednich pojemników.

  • Segregowanie śmieci –      opakowań przyniesionych z „lasu” w czasie zabawy ruchowej, określanie z      jakiego materiału są zrobione i do czego mogą być wykorzystane.

 

  • Zastanowienie się      nad możliwością powtórnego wykorzystania opakowań

(odpadów) oraz ograniczeniem ilości śmieci, np. korzystanie

podczas zakupów z toreb z materiału.

 

5. Praca z kartą pracy „Segregujmy śmieci”

 

– Kolorowanie pojemników na odpowiedni kolor : Plastik – żółty, Papier – niebieski, Szkło kolorowe – zielone

 

6. Ewaluacja – podsumowanie zajęć – jak segreguję śmieci w domu? Wystawa prac.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: