Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu

Agnieszka Pliszka

Konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu

Temat:  „W świecie bajki” – zabawy rozwijające mowę, percepcję wzrokową oraz pamięć słuchową.

Cele psychoterapeutyczne:

 • Ćwiczenie percepcji słuchowej poprzez rozwijanie mowy i wzbogacanie słownictwa dziecka.
 • Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo-ruchowej i pamięci wzrokowej,
 • Ćwiczenie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 • Zachęcanie do współdziałania z innym dzieckiem,
 • Wyrabianie umiejętności reagowania na polecenia,

Cele lingwistyczne:

 • rozumienie i stosowanie w wypowiedziach wyrażeń przyimkowych (zawierających np: na, do, obok…),
 • stosowanie w mowie czynnej nowego słownictwa,
 • tworzenie rymów do podanych wyrazów – kończenie wiersza- rymowanki

Przewidywane efekty:  Dziecko:

 • Uczy się rymowanki na pamięć,
 • Wskazuje prawą i lewą  rękę oraz stronę swojego ciała,
 • Dopowiada  rymujące się słowa,
 • Łączy w pary obrazki  określając słownie przyjęte przez siebie kryterium,
 • Opowiada treść obrazka,
 • Rozumie i używa pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni::  na, pod, za, obok…,
 • Składa obrazek pocięty na części według wzoru lub bez niego,
 • Posługuje się sprawnie nożyczkami, wycinając małe i duże koła,
 • Przykleja wycięte kółka w wyznaczone miejsca,

Metody:

 • Metody czynnościowe (angażujące dziecko w działaniu):
 • Metody słowne (rozmowa, opowiadanie, instrukcja słowna).
 • Elementy kinezjologii edukacyjnej

Formy pracy: • w parach, indywidualna, z całą grupac

I. OGNIWO – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

 1. Powitanie  – „Witam Cię” – pląs integracyjny z Pedagogiki Zabawy – ćwiczenie integrujące dzieci

Witam cię i klaszczę w ręce swe”

Cieszymy się, bawimy się

Wesoło razem jest

2. Zabawy z kinezjologii edukacyjnej:

– ćwiczenia na przekraczanie linii środka

– ćwiczenia naprzemienne

– kreślenie leniwej ósemki na kartce (lewa, prawa ręka i obie dłonie po 5x)

– dmuchamy na chusteczki – oddychanie przeponowe – dmuchanie przerywanymi oraz ciągłym strumieniem powietrza

II. OGNIWO – CZĘŚĆ KOREKCYJNO –  USPRAWNIA JĄCA

 1. „Sum” –  nauka rymowanki – ćwiczenie pamięci słuchowej oraz koordynacji wzrokowo – słuchowo- ruchowej

Płynie duży sum, sum, sum

Wokół słychać szum, szum, szum

Małe rybki – co, co, co?

Uciekają aż na dno.

 • Zabawa w parach –wypowiadanie rymowanki razem z umówionym sposobem wyklaskiwania

Płynie    (każdy klaszcze w swoje dłonie

Duży     (klaśniecie w dłonie partnera)

sum, sum, sum    (klaśnięcie 3x o swoje kolana)

i tak dalej…..

2. „Zrób tak …” – dz. wykonuje polecenia według instrukcji n –la – ćwiczenie orientacji w schemacie własnego ciała  określanie prawej i lewej strony własnego ciała.

Dzieci stoją w sali w rozsypce, wykonują zadania zgodnie z poleceniem n-la:

 • wyciągnij do przodu  lewą rękę, prawą rękę,
 • tupnij prawą nogą,
 • prawą ręką dotknij  kolana,
 • lewą ręką dotknij prawego ucha,,
 • połóż woreczek na prawej nodze,
 • połóż woreczek z przodu
 • połóż woreczek obok siebie

uwagi: Dz. ma założoną frotkę na lewej ręce

3. „Bajkowa rymowanka” – dopowiadanie rymujących się słów znanych z bajek- wzbogacanie słownictwa  czynnego – ćwiczenie percepcji słuchowej

„ Jedzie kareta po świecie, a kto jest w tej karecie?

Przy oknie z lewej strony Kapturek. Jaki?    (czerwony)

Dalej na stercie poduszek malutki Tomcio…(Paluszek)

Spoza wielkiego kosza śmieją się Jaś i …(Małgosia)

Uwaga! Oj, uwaga! To przecież Baba…(Jaga)

Koło lalki i misia stoi Sierotka…( Marysia)

Pomiędzy walizkami Dziewczynka z (zapałkami)

A tam, gdzie największy tłok, zgrzyta zębami …(smok)

Ciekawe, czy już wiecie, kto ukrył się w karecie.

4. „Jaka to bajka?- łączenie w pary obrazków, charakterystycznych dla poszczególnych bajek- ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej

5. „Bajkowy obrazek” – dzieci oglądają i omawiają obrazek – odpowiadają na postawione pytania- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, orientacji przestrzennej – ćwiczenie w mówieniu.

6. „Kółka małe, kółka duże…”.- zabawa ruchowa- ćwiczenie płynności ruchów ,utrwalenie kierunków oraz koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej

Kółka małe, kółka duże

Głowa prosto, ręce w górze

Najpierw w prawo, potem w lewo

Tak się buja w lesie drzewo

7.  „Bajkowe puzzle” – układanie obrazka pociętego na elementy- ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej

8.    „Czego brakuje” – karta pracy – dorysowywanie brakujących elementów  bajkowym postaciom- ćwiczenie usprawniające grafomotorykę

9. „Korale dla królewny” – wycinanie kółek małych i dużych naklejanie na wyznaczone miejsca z zachowaniem rytmu – ćwiczenie usprawniające małą motorykę

III. OGNIWO CZĘŚĆ RELAKSACYJNO- ODPRĘŻAJĄCA

1.„Rzeczka” – masaż relaksacyjny – nawiązywanie bliskiego kontaktu i dzielenie się przestrzenią z drugą osobą.

Dzieci dobierają się parami. Jedno dziecko leży na dywanie przodem , drugie siedzi obok niego wykonują masaż na plecach

Tutaj płynie rzeczka,   2x –

Obok przeszła pani na szpileczkach 2x

Tu przebiegło stado koni 2x

Tu przeszło stado słoni 2x

tutaj pada deszczyk 2x –

czy przeszedł cię dreszczyk? –

IV OGNIWO CZĘŚĆ PDSUMOWUJĄCA

1.Podsumowanie zajęć  i pożegnanie – utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała, tworzenie atmosfery przyjaźni i wzajemnej życzliwości.

Dzieci siedzą w kręgu i żegnają się w następujący sposób:  z mojej lewej strony siedzi Kuba, życzę mu miłego dnia, a z mojej prawej strony siedzi Patrycja,  cieszę się, że dzisiaj bawiłaś się razem z nami.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: