Scenariusz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych usprawniających koordynację wzrokowo – ruchową dzieci 5,6 – letnich

Opracowała: mgr Justyna Skrzyp

Liczebność grupy: 1 – 4 dzieci

Czas trwania: 3 × 20 min.

Usprawniane funkcje:

— podnoszenie ogólnej sprawności i koordynacji ciała;

— usprawnianie rąk poprzez manipulację przedmiotami;

— kojarzenie doznań ruchowych z obrazami graficznymi;

— kontrolowanie wykonanego ruchu graficznego;

— usprawnianie celowych i precyzyjnych ruchów rąk oraz ich współdziałanie;— ćwiczenie dokładnej kontroli nad ruchami graficznymi;

— ćwiczenie kontroli nad wykonaniem ruchu w odtwarzaniu symboli graficznych.

Cele:

— niwelowanie deficytów rozwojowych;

— przygotowanie do nauki pisania;

— rozwijanie procesów pamięciowych;

— doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej;

Metody pracy:

— czynna, ćwiczeniowa.

Formy pracy:

— indywidualna, zbiorowa.

Pomoce: balony, tace z kaszą, kartki papieru, kredki, tablica, kreda, serca na kolorowej nitce, papierowe serwetki, papierowe pudełka lub klocki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

ETAP I

1. Ćwiczenia wprowadzające:

— ćwiczenia oddechowe pt. „Serduszka” – nauczyciel rozdaje dzieciom papierowe serduszka umieszczone na kolorowej nitce. Zadanie dzieci jest jak najdłużej „utrzymać” serduszka w ruchu. Ćwiczenie powtarzamy kilkakrotnie, pamiętając jednocześnie o prawidłowym torze oddechowym (krótki wdech nosem a długi wydech ustami);

— ćwiczenia koordynacji ruchowej pt. „Balonik” – nauczyciel podrzuca balonik w górę, a dzieci koniuszkami palców, delikatnie, starają się nie dopuścić do tego, aby balonik upadł na podłogę. Można również zmodyfikować zabawę poprzez wręczenie balonika każdemu dziecku.

ETAP II

2. Ćwiczenia usprawniające grafomotorykę:

— najpierw kreślenie w powietrzu określonych przez nauczyciela wzorów graficznych;

— następnie kreślenie na tacy z kaszą dużych kształtów graficznych zgodnie z poleceniem nauczyciela oraz wzorów wybranych przez dzieci;

— na koniec kreślenie na kartce wybranych wzorów, wybranych przez nauczyciela oraz dzieci.
3. Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową:

— kopiowanie obrazków przez kalkę techniczną. Na początku dzieci kopiują wzory proste, następnie przechodzą do bardziej skomplikowanych;

— łączenie kolorową kredką wyznaczonych punktów na kartce papieru lub tablicy. Na kartkę lub tablicę należy wcześniej nanieść punkty. Linie powinny być poziome, pionowe, skośne.

4. Ćwiczenia kształtujące małą motorykę:

— lepienie z plasteliny. Na początku dzieci formują nieskomplikowane kształty, np. duże – średnie – małe kule, grube – średnie – cienkie wałeczki itp. Przechodzimy od elementów większych do coraz mniejszych;

— zabawa pt. „Mur” – dziecko otrzymuje od nauczyciela dużą ilość pudełek (mogą być także klocki, jednak pudełka są atrakcyjniejsze dla dziecka) różnej wielkości. Jego zadaniem jest skonstruowanie muru z dostępnego materiału.

5. Ćwiczenia doskonalące kontrolę nad ruchami graficznymi:

— „Dokończ rysunek” – nauczyciel rozdaje dzieciom kartki, na którym po lewej stronie narysowany jest na przykład pies siedzący obok budy. Zadaniem dziecka będzie dorysowanie brakującego elementu na kolejnym obrazku;

—  „Labirynt” – w środku labiryntu umieszczono skarb. Dziecko, bez odrywania ręki, za pomocą linii ciągłej ma za zadanie dojść do owego skarbu, „zabrać” go i wrócić z powrotem tą samą drogą. Nie może idąc po skarb i wracając dotknąć brzegów korytarza.

6. Ćwiczenia doskonalące kontrolę nad ruchami w odtwarzaniu symbolu graficznego:

— rysowanie po śladzie znaków graficznych;

— kreślenie kształtów literopodobnych w linii.

ETAP III

7. Ćwiczenia relaksacyjne:

— masaż relaksacyjny pt. „Puszek” – jedno dziecko z pary kładzie się na plecach. Drugie dziecko kawałkiem postrzępionej papierowej serwetki lekko gładzi czoło, policzki, szyję, ręce
i odsłonięte do kolan nogi leżącego dziecka. Nauczyciel także może uczestniczyć w tym ćwiczeniu. Towarzyszy temu cicha, spokojna muzykaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: