Scenariusz zajęć – „Każdy przedszkolak wie, co to znaczy zdrowym być”

Grupa dzieci: 5 lat

Temat: „Każdy przedszkolak wie co to znaczy zdrowym być”

,,Posegreguj przedmioty”– dzieci rozpoznają przedmioty służące do utrzymania zdrowia i higieny ciała. „W łazience ” – dzieci rozwiązują  zagadki słowne. „Gimnastyka” ilustracja ruchowa piosenki. „Tak czy nie ”- recytacja wiersza. ,,Gdzie mieszka i jak wygląda bakteria”- burza mózgów. Dzieci tworzą własne pomysły na podany temat. „Mydło lubi kąpiele” –swobodna ekspresja ruchowa dzieci.

,,Drzewo zdrowia”- dzieci tworzą na listkach własne pomysły jak dbać o zdrowie, rysują kredkami, wycinają z papieru kolorowego lub przyklejają gotowe ilustracje.

Cele ogólne:

-kształtowanie aktywnych postaw i nawyków dzieci wobec zdrowia.
-rozwijanie aktywności poznawczej;
-rozwijanie aktywności twórczej poprzez stosowanie technik twórczego myślenia

Cele operacyjne:

Dziecko:

– wie, dlaczego trzeba dbać o czystość,
– wie, jak często w ciągu dnia trzeba umyć ręce i dlaczego,
– potrafi twórczo myśleć i działać
– odpowiada na pytania nauczyciela w oparciu o tekst wiersza,
– potrafi rozwiązać zagadki,Metody:

– słowne: przekaz wiedzy,
– ćwiczeniowe,
– aktywizujące,

-pobudzające zachowania sprzyjające zdrowiu;

Formy:

– zbiorowa jednolita,
– zbiorowa zróżnicowana,

Środki dydaktyczne:

-przybory do higieny ciała, owoce i warzywa, zagadki, wiersz „Tak czy nie”- R. Piskorskiego, płyty CD, kredki, papier kolorowy, obrazki przedmiotów do utrzymywania higieny,rysunek drzewa na dużym arkuszu papieru, sylwety liści.

Przebieg:

1.,,Posegreguj przedmioty”– dzieci rozpoznają przedmioty służące do utrzymania zdrowia i higieny ciała. Na dywanie rozłożone są  2 obręcze. Dzieci za parawanem wybierają jeden przedmiot, opisują jego wygląd lub do czego służy – pozostałe dzieci odgadują nazwę tego przedmiotu i wkładają do odpowiedniej obręczy ( jedna obręcz – przybory toaletowe, druga – owoce i warzywa.
2. „W łazience ” – dzieci rozwiązują  zagadki.

– Służy do picia, służy do mycia.
Bez niej na ziemi nie byłoby życia (woda)

– Przyjemnie pachnie, ładnie się pieni,
a brudne rączki w czyste zamieni (mydło)

– Czasem jest biała, siedzi w tubie,
zęby nią czyścić lubię (pasta do zębów)

– Duży lub mały jest w każdej łazience.

-Kiedy skończysz mycie, wytrze ci ręce. (ręcznik)

– Bywa w ramach lub bez ramy,
często w nim się przeglądamy.
Ono zawsze powie szczerze,
Czy wyglądasz jak należy. (lustro).

-Biały obłoczek w kieszeni mieszka, nos wyciera i nazywa się…………./chusteczka/

3. Ilustracja ruchowa piosenki „Gimnastyka”- wykona ćwiczenia zgodnie z treścią piosenki.

„Tak czy nie ”- recytacja wiersza

Kiedy ktoś ma brudne ręce
i rękami tymi je, czy powiecie, że to zdrowo? Bo ja – nie. Kiedy ktoś nie myje zębów,
szczotki, proszku ani tknie. Potem zęby go zabolą.
Czy wam żal go? Bo mnie – nie.

Gdy ktoś przed grzebieniem zmyka,
płacząc, ze mu włosy rwie.
czy go za to pochwalicie? Bo ja – nie.

Komu woda, mydło, szczotka
niepotrzebne i nie smak,
czy nazwiecie go brudasem? Bo ja – tak.

5. Rozmowa z dziećmi na temat treści wiersza.

6.,,Gdzie mieszka i jak wygląda bakteria”- burza mózgów. Dzieci tworzą własne pomysły na podany temat.

7. .,,My jesteśmy zuchami i się bakterii nie damy”- rozmowa na temat dbania o własna higienę, częste i dokładne mycie rąk, spożywanie umytych owoców, zasłaniania ust podczas kaszlu, nie spożywanie jednego lizaka i nie picie ze wspólnej butelki, wizyty u lekarza i szczepienia.

8.Zabawa rytmiczno –ruchowa do  piosenki „Mydło lubi kąpiele” –swobodna ekspresja ruchowa dzieci

9.,,Drzewo zdrowia”- dzieci tworzą na listkach własne pomysły jak dbać o zdrowie, rysują kredkami, wycinają z papieru kolorowego lub przyklejają gotowe ilustracje.

10. Zaprezentowanie wspólnej pracy i podziękowanie dzieciom.

 

Prowadząca: Kowalska BernadettaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: