Scenariusz zajęć “Gdzie jest zielone”

Scenariusz zajęć dla grupy 5,6-latków

TEMAT: “Gdzie jest zielone?” – dbajmy o środowisko naturalne.

CELE GŁÓWNE:

-rozumienie pojęcia: środowisko naturalne;

-rozumienie konieczności ochrony środowiska naturalnego;

CELE OPERACYJNE:

dziecko

-rozumie treść wysłuchanego utworu;

-potrafi wypowiedzieć się na temat wiersza;-prawidłowo odczytuje informacje przedstawione w formie symbolicznego zapisu;

układa i rozwiązuje zagadki słowne na temat środowiska naturalnego;

-nazywa elementy środowiska naturalnego;

-potrafi właściwie zachować się w lesie, parku, na łące;

-sprząta po sobie opakowania po jedzeniu i napojach;

-dostrzega związek między wykonywaniem czynności, a jej efektem: uzyskanie barw pochodnych z podstawowych kolorów farb;

-potrafi oddać nastrój utworu muzycznego w pracy plastycznej;

METODY: słowna, czynna, oglądowa;

FORMY PRACY: zbiorowa, zespołowa, indywidualna;

POMOCE: magnetofon, płyta CD z nagraniem utworu “Cztery pory roku” (Vivaldi), wiersz J. Ratajczaka “Zielone drzewo”, sylwety do wiersza, listki o różnej wielkości i kształcie dla zespołów, sylwety drzew, koperty oznaczone kodem liczbowym z symbolami graficznymi, takie same symbole graficzne w sali wytaczające drogę, pojemniki z zielonymi roślinami, napisy do globalnego czytania: natura, komplety obrazków z elementami środowiska naturalnego oraz z przedmiotami wyprodukowanymi przez człowieka, sylwety kwiatów, grzybów, zwierząt oraz opakowania po słodyczach do zabawy ruchowej,

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Zabawa integrująca przy muzyce ze śpiewem piosenki:

“Dzień dobry witam Was,

zaczynamy, bo już czas,

jestem ja, jesteś Ty,

razem to jesteśmy my”

2. Wiersz J Ratajczak ” Zielony wiersz”. Nauczycielka recytuje wiersz z użyciem sylwet:

Wyjdę do parku

z rana,

założę zielone

ubranie:

spodnie zielone,

marynarkę zieloną, zielony krawat

poprawię zieloną dłonią.

Zielony nad stawem przystanę, rozepnę ziel0ne ubranie,

włosy rozczeszę w koronę,

ręce uniosę do góry

by w locie zatrzymać chmury.

3.Wypowiedzi dzieci na temat: kim chciał zostać bohater wiersza, z jaką porą roku należy powiązać ten wiersz.

4.Zabawa tropiaca “Gdzie jest zielone?”

-dzieci losują zielone listki o różnej wielkości oraz różnych kształtach, łączą się w zespoły przy sylwecie drzewa z takimi samymi listkami;

-przeliczają listki na drzewie i otwierają kopertę oznaczoną kodem liczbowym z taką samą ilością figur, ile jest liści;

-układają wyjęte z koperty kartoniki z symbolami graficznymi oznaczone kodem liczbowym według kolejności, w ten sposób wyznaczją drogę, jaką należy przebyć, aby odszukać zielone;

-poruszając się według wskazanej drogi odnajdują ukryte pojemniki z zieloną trawą, mchem, listkami brzozy, koniczynką, dotykiem próbują odgadnąć, co zawiera pojemnik;

-po otwarciu korygują domysły i układają zagadkę werbalną, pozostałe grupy odgadują, co znalazł dany zespół;

-wypowiedzi dzieci, gdzie można spotkać rośliny, które są w pojemnikach: w naturalnym środowisku, podkreślenie zdrowotnego aspektu koloru zielonego dla naszych 0oczu;

5. Zabawa ruchowa “Zielony berek” – berkiem jest dziecko, które zostało dotknięte zielonym listkiem, by obronić się przed dotknięciem należy przykucnąć obok sylwety zielonego drzewa i policzyć do pięciu;

6.Tworzenie skojarzeń słownych wokół pojęcia: “naturalne środowisko”

z zastosowaniem metody “wędrującej pilki”;

7.Promyczkowe uszeregowanie wokół napisu “Natura” umieszczonego na słoneczku zgromadzonych na dywanie obrazków przestawiających elementy środowiska naturalnego: drzewa, kwiaty, rośliny, zwierzęta itp.; odłożenie ilustracji przedmiotów, które wyprodukował człowiek: zabawka, czapka, kredka itp;

8. Określanie zasad zachowania w środowisku naturalnym:

-zachowujemy się cicho, aby nie płoszyć zwierząt;

-nie zrywamy kwiatów;

-nie zaśmiecamy papierkami z batonów, kartonikami po napojach itp;

-nie niszczymy trujących grzybów w lesie;

Nauczycielka zapisuje zasady właściwego zachowania na jasnozielonych listkach i umieszcza je na sylwecie drzewa przypiętego na tablicy;

9.Improwizacje ruchowe przy muzyce “Cztery pory roku” – wiosna pod hasłem “Gdzie najchętniej wypoczywamy?” – dzieci według własnego pomysłu poruszają się w rytm muzyki nawiązując do eksponowanych przez nauczycielkę ilustracji łąki, lasu, parku, tak, aby ominąć rozłożone na dywanie sylwety kwiatów, grzybów, zwierząt oraz różne opakowania po słodyczach, w przerwie muzyki zbierają śmieci i wrzucają do przygotowanych pojemników;

10.Plastyczna zabawa badawcza “Zielony świat”

-dzieci mieszając różne kolory dochodzą do uzyskania koloru zielonego poprzez połączenie koloru niebieskiego i żółtego, tworząc różne odcienie zieleni uzyskują efekty barwne podczas malowania przy muzyce Vivaldi’ ego.

11.Zakończenie zajęć – ewaluacja: dzieci odnosząc się do zajęć rysują na konturach listków odpowiednią minkę ( jeżeli zabawy im sie podobały rysują uśmiech), przyklejają listki na sylwecie drzewa z zapisanymi zasadami zachowania w środowisku naturalnym.

Opracowała: Ewa Jamróz

Przedszkole Samorządowe w Koźmicach WielkichByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: