Scenariusz zajęć dydaktycznych “Pracowite ptaki”

 “Pracowite ptaki” – poznanie ptaków zwiastujących wiosnę na podstawie wiersza E. Szelburg- Zarembiny oraz prezentacji multimedialnej.

Cel główny:

1)    Zapoznanie z ptakami charakterystycznymi dla wiosny (bocian, jaskółka, skowronek, kukułka).
2)   Poznanie różnych rodzajów ptasich gniazd.
3)    Doskonalenie umiejętności budowania poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi.

Cele operacyjne:

Dziecko:

1)   wymienia oznaki wiosny;
2)   nazywa i wskazuje na obrazku niektóre ptaki przylatujące wiosną (bocian, kukułka, jaskółka, skowronek);
3)   rozpoznaje śpiew skowronka, kukułki, jaskółki i klekot bociana;
4)   słucha z uwagą wiersza oraz zagadek przyrodniczych;
5)   potrafi określić liczbami 1-7  liczebność zbioru;
6)   posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 7;
7)   podaje rozwiązanie zagadek na podstawie ich treści;
8)   buduje poprawne gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi;
9)   potrafi wykleić kawałkami papieru kontury bociana;
10)  usprawnia aparat mowy w zabawach dźwiękonaśladowczych;
11)  właściwie reagują na umówione wcześniej sygnały dźwiękowe w zabawie ruchowej;
12) wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie;
13) czyta globalnie nazwy ptaków
14) przestrzega zasady oczekiwania na swoją kolej podczas wypowiadania się w grupie;
15) śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie;

Przewidywany sposób sprawdzenia, czy cele zostały osiągnięte:

  • Rozmowa na zakończenie zajęcia.
  • Rozpoznawanie ptaków na slajdzie prezentacji multimedialnej.
  • Zagadki słuchowe – rozpoznawanie śpiewu ptaków z nagrań (zabawa “Jaki to ptak?”)

Formy organizacyjne:

Praca z całą grupą, indywidualna Metody:

podająca – wiersz, rozmowa, zagadki
oglądowa – ilustracje, prezentacja, rekwizyty (ptasie gniazdo, budka lęgowa )
czynna – praca plastyczna, zadań stawianych dziecku, zabawa ruchowa

Środki dydaktyczne:

Prezentacja “Jaki to ptak? Popatrz i posłuchaj”, Przewodnik metodyczny “Tropiciele”, ilustracje ptaków i gniazd, płyta CD, arkusz papieru, pisaki, karty pracy “Tropiciele”, papier kolorowy, klej, kserokopie dla dzieci, ołówki, kartki z nazwami ptaków.

Przebieg zajęcia:

I. Wprowadzenie do tematu :
– Zabawa integracyjna przy muzyce “Wycieczka autobusowa”
– Zagadka słuchowa “Śpiew ptaków”.
– Nawiązanie do aktualnej pory roku.
II. Rozwinięcie:
– Wiersz “Ptaszki”.
– Rozmowa na temat treści wiersza.
– Pokaz zdjęć różnych ptasich gniazd.
– Burza mózgów “Po co ptaki budują gniazda?”
– “Jaki to ptak? Popatrz i posłuchaj” – pokaz prezentacji. Rozwiązywanie
zagadek. Poznanie bociana, kukułki, jaskółki i skowronka.
Czytanie globalne nazw ptaków ( dzieci chętne), analiza słuchowa wyrazów.
– “Ptasie opowieści”- zabawa aktywizująca z elementami logopedycznymi.
– Zabawa ruchowa “Ptaki do gniazd”
– Zadania w kartach pracy K., 21 III. Zakończenie:
– ewaluacja- rozpoznawanie i nazywanie ptaków na slajdach, dobieranie w pary
ilustracji konkretnego ptaka do gniazda,
– zabawa słuchowa “Jaki to ptak?”- rozpoznawanie ptaków na podstawie ich
śpiewu.
– Praca plastyczna – wyklejanie bociana kawałkami papieru.
– Prezentacja prac dzieci.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: