Scenariusz zajęć – dla dzieci 6-letnich pt. „Szlakiem Królowej Zimy”

opracowany przez Grażynę Biernacik
nauczyciela Przedszkola Samorządowego Nr 116 w Krakowie

Cele ogólne:

 • Wdrażanie do aktywnego myślenia, doskonalenie umiejętności umysłowych.
 • Wdrażanie dzieci do rozumienia i posługiwania się pojęciami ogólnymi.
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej.
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających zgodnej pracy zespołowej.

Pomoce:

 • Kartonowe sople w różnych kolorach/ błyszczące/.
 • Karteczki –liściki.
 • Mapa własnoręcznie skonstruowana.
 • Sylwety bałwanków do opowiadania, emblematy bałwanków do zabawy ruchowej, piórka, liczydła la każdego dziecka.
 • Kaseta z nagraniem instrumentalnym.
 • Rozsypanka literowa z kartoników.
 • Pudła kartonowe.

Przebieg:

Sala zabaw w tonacji zimowej. Pod sufitem przypięte kolorowe, lodowe sople, tylko srebrne kryją w sobie tajemnicze karteczki, które nocą rozłożyła Pani Zima. Wykonanie zadań, przejście trasą zaznaczoną na mapie pozwala choć na chwilę odwiedzić zamek na szczycie lodowej góry, gdzie mieszka Królowa Śniegu.

Dzieci siedzą w kole.

 • Krótka rozmowa na temat aktualnej pory roku, pogody, oznak zimy, zaproszenie do Królestwa Zimy.
 • Powitanie – zabawa „Witam dzieci, których imiona zaczynają się głoską: R, J, Ł, S, M, K, A, N, O, Sz, G,B / wiemy, kto wybierze się w podróż/
 • Zapoznanie z mapą.

Działania dramowe – tworzenie żywego obrazu przedstawiającego pojazd.

Cele operacyjne:

Dziecko: • Potrafi podać charakterystyczne cechy tej pory roku.
 • Zna i wyodrębnia głoskę rozpoczynającą jego imię.
 • Potrafi wskazać drogę do celu, kierując się strzałkami
 • Zna zasady zabawy tropiącej.
 • Potrafi działać w zespole.
 • Potrafi umiejętnie odtwarzać, naśladować pojazd

I Kraina bałwanków.

Karteczka:

1. Opowiadanie ”Dziesięć bałwanków” W.Chotomskiej.

– krótka rozmowa na temat krainy;

Cele operacyjne:

 • potrafi opowiedzieć treść czytanego opowiadania posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Określa jakie czynności wykonywały bałwanki, dlaczego było ich coraz mniej.

2. Zabawa dydaktyczna „Bałwanki” z emblematami bałwanków.

Cele operacyjne:

 • Dziecko potrafi stworzyć zbiór wg. jednej cechy.
 • Posługiwać się liczebnikami głównymi.
 • Podać liczebność zbiorów, porównywać zbiory.

3. Zabawa ruchowa „Śnieżynki” z wykorzystaniem piór do muzyki instrumentalnej.

Cele operacyjne: dziecko :

 • Potrafi poruszać się w rytm muzyki, oddając nastrój za pomocą gestu i ruchu.

Działania dramowe – dzieci tworzą pojazd, wyruszając do kolejnej krainy.

II Kraina zagadek:

1.Rozwiązywanie zagadek słownych w formie graficznej.

Cele operacyjne:

 • Dziecko potrafi rozwiązać zagadki, nazwać poszczególne zjawiska, przedmioty na podstawie ich charakterystycznych cech / zwerbalizować i narysować/.

Działania dramowe – dzieci tworzą pojazd.

III Kraina cyfr – gry i zabawy matematyczne:

1. Zabawa dydaktyczna „Rachmistrz”.

2. Oblicz ile zabrano.

Cele operacyjne :

 • Dziecko potrafi ustnie konstruować działania matematyczne przy zastosowaniu praktycznej odwracalności
 • Potrafi liczyć używając liczebników głównych.

3. Zabawa ruchowa z muzyką „Mróz”

-reagowanie na przerwę w muzyce.

Działania dramowe – podróż do kolejnej krainy.

IV Kraina liter – zabawy słowem.

1. Zabawa „Żywe wyrazy”- wyodrębnianie wyrazów z rozsypanki literowej.

Cele operacyjne:

 • Dziecko potrafi wyodrębnić wyrazy z rozsypanki literowej.
 • Wyszuka wśród wielu brakującą literkę.

2. Zabawa „Rymowanki Królowej Śniegu”

 • Tworzenie rymów do podanego wyrazu.

Cele operacyjne:

 • Dziecko potrafi ułożyć rym do podanego wyrazu
 • Radzi sobie z przedstawieniem / dwóch lub więcej/ wyrazów rymujących się.

3. „Niespodzianka dla każdego”- tworzenie podpisu do obrazka, wykorzystanie rozsypanki literowej/ ze wzorem i bez wzoru/.

Cele operacyjne:

 • Dziecko potrafi utworzyć wyraz z rozsypanki wyrazowej
 • Czyta wyraz pod obrazkiem

Działania dramowe – podróż do ostatniej krainy.

V – Zamek Królowej Śniegu – konstruowanie zamku z kartonowych pudeł.

Cele operacyjne:

 • Dziecko potrafi samodzielnie wykonać zadanie, pobudzając wyobraźnię.
 • Potrafi skonstruować budowlę z kartonowych pudeł
 • Potrafi umiejętnie współdziałać w zespole.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: