Scenariusz zajęć dla dzieci 5,6-letnich

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W GRUPIE 5,6-LATKÓW

 1. Temat zajęć:  „Kolorowa łąka”
 2.  Cele ogólne:
 •  poznanie wybranych gatunków kwiatów polnych;
 •  określenie cech charakterystycznych kwiatów związanych z ich nazwą;
 •  doskonalenie spostrzegawczości i uwagi;
 •  pobudzanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania elementów w/g określonej cechy;
 •  umiejętność współpracy w zespołach;
 • przestrzeganie zasad wykonania pracy określona techniką plastyczną – pauntylizm; wydzieranka, malowanie farbą akwarelową;
 •  doskonalenie sprawności manualnej rąk;

3. Cele szczegółowe:

 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki kwiatów polnych;
 • prawidłowo nazywa  części rośliny ( korzeń, łodyga, liść, kwiat);
 • zna cechy charakterystyczne wybranych kwiatów i wie skąd pochodzi ich nazwa;
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach;
 • prawidłowo klasyfikuje elementy w/g wskazanej cechy ( wielkość, rodzaj, kolor);
 • zgodnie współpracuje w grupach;
 • sprawnie posługuje się materiałami plastycznymi ( pędzel, patyczki kosmetyczne , wycinanki, farby plakatowe i akwarele);
 • samodzielnie podejmuje decyzje, dokonuje wyborów ( technika plastyczna);

4.Metody:   słowna, oglądowa, czynna;

5. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

6. Pomoce do zajęć:  karta poetycka z tekstem wiersza „ Awantura w ogrodzie” (format A3), ilustracje kwiatów polnych i ich      naturalne odpowiedniki, nazwy kwiatów ( wyrazy do czytania globalnego), elementy do zadań w grupach ( wazony, szablony kwiatów ), emblematy dla dzieci ( kwiaty w 3 kolorach), magnetofon , nagranie Piotr Czajkowski „ Walc kwiatów z baletu Dziadek do orzechów”; Antonio Vivaldi „ Cztery pory roku- wiosna”, kartki , farby plakatowe , akwarelowe, pędzle, wycinanki, patyczki kosmetyczne, wizytówki z imionami;

7. Przebieg zajęć:

a)      Zaproszenie do udziału w zajęciach, wręczenie dzieciom emblematów z kwiatami w 3 kolorach ( podział na grupy);

b)    Wysłuchanie recytacji wiersza pt.” Awantura w ogrodzie”

(karta poetycka- autor nieznany)Pyszniła się pewna róża:

„ Jaka jestem piękna i duża

mam sukienkę purpurową,

chcę ogrodu być królową!”.

Dzwonki się popłakały

swoje kwiatki pochowały,

jaskier, mak i rumianek

po prostu się obraziły.

Zbladła niezapominajka

oraz kolorowe bratki,

a stokrotce zwiędły

wszystkie płatki.

Chabry, które w cieniu rosły

wykopały się i poszły.

Nocą kwiaty się zmówiły,

cichcem ogród opuściły

i przeniosły się na łąkę

żeby w kropki grać z biedronką.

A co z różą? Żółknąc w złości,

kolce liczy w samotności.

( autor nieznany)

 

c)     Rozmowy na temat treści wiersza:

– O czym opowiadał wiersz?

– Jak oceniacie zachowanie róży?

– Jakie nazwy kwiatów zapamiętaliście?

d)    Zabawa dydaktyczna „ O jakim kwiatku mówię?”

Nauczyciel opowiada o poszczególnych kwiatach polnych określając ich charakterystyczne cechy. Dzieci  nazywają je i przyporządkowują  napisy:

 • Dzwonek- kielichy kwiatków przypominają dzwoneczki;
 • Jaskier- mają jaskrawe  ubarwienie płatków;
 • Mak- zawierają ziarenka maku;
 • Rumianek- kwiaty wystawiają do słońca swoje rumiane główki;
 • Niezapominajka- kto raz zobaczy niebieski kolor tych kwiatków nigdy ich nie zapomina;
 • Bratek- nigdy nie jest sam, zawsze ma przy sobie „ brata”;
 • Stokrotka- kwiaty posiadają mnóstwo płatków- prawie sto!;
 • Chaber- jego delikatne płatki są w kolorze niebieskim ( chabrowym);

e)      Improwizacja taneczna „ Taniec kwiatów”

( elementy muzykoterapii) taniec ze wstążkami do muzyki Piotra Czajkowskiego „ Walc kwiatów z baletu Dziadek do orzechów”;

f)      Praca w grupach ( wg kolorów emblematów): klasyfikowanie kwiatów do wazonów w/g określonej cechy- kolor, wielkość , rodzaj;

g)     Praca plastyczna przy stolikach  „Kolorowa łąka”:

Dzieci wykonują pracę plastyczną wybraną przez siebie techniką

 • stawiając kropeczki z farby przy użyciu patyczków kosmetycznych( pauntylizm),
 • wyklejając łąkę  wycinanką (wydzieranka),
 •  malując  farbą akwarelową.

Inspiracją może być wystawa zdjęć i obrazów prezentujących łąkę oraz utwory muzyki poważnej ( A. Vivaldi, P. Czajkowski).

 

Opracowała :   Jolanta BorkowskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: