Scenariusz zajęć dla dzieci 4 letnich  “Kogo spotkamy na wiejskim podwórku?”

Cele główne:

– zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku.
– rozwijanie spostrzegawczości
– ćwiczenie aparatu artykulacyjnego
– nabywanie umiejętności klasyfikacji

Cele operacyjne:

Dziecko:

– zna zwierzęta z wiejskiego podwórka
– rozpoznaje zwierzęta po fragmencie obrazka
– potrafi naśladować odgłosy zwierząt
– przyporządkowuje sylwety do kolorów

Formy: zbiorowa, indywidualna

Metody: aktywizujące, słuchowe, pokaz, rozmowa, ćwiczenie praktyczne

 

Pomoce dydaktyczne :ilustracje zwierząt , wiersz H. Bechlerowej „Kaczuszki”, zielone i żółte kółeczka, kolorowanka z sylwetą kaczki.

Przebieg zajęć :  1. Wprowadzenie do zajęć – nauczyciel zapoznaje dzieci z tematyką zajęć.
  2. „Jakie to zwierzęta?” – zabawa dydaktyczna.

Nauczyciel przygotowuje zasłonięte  ilustracje wiejskich zwierząt, następnie odsłania je po kawałku. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie jakie to zwierzęta.

  1. „Poznajemy zwierzęta z wiejskiego podwórka” – oglądanie odsłoniętych obrazków zwierząt hodowlanych, nazywanie ich, zachęcanie do wypowiedzi na temat ich wyglądu.
  2. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze- „Naśladujemy odgłosy zwierząt”- nauczyciel pokazuje ilustracje zwierząt , a zadaniem dzieci jest naśladowanie odgłosów jakie wydają.
  3. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Kurczęta i jastrząb”. (przewodnik metodyczny „Czterolatek. Bawię się i uczę” cz.3 s.121).
  4. Zabawa dydaktyczna „Zielone i żółte” – na podstawie wiersza H. Bechlerowej „Kaczuszki”.

Nauczyciel rozdaje dzieciom zielone i żółte kółeczka. Dzieci podnoszą odpowiedni kolor do góry wtedy, kiedy usłyszą w wierszu nazwy tych kolorów.

  1. Kolorowanie sylwety kaczuszki.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: