Scenariusz zajęć dla dzieci 4-5 latków. Podróż przez 4 pory roku.

Grupa 4-5 latki

Temat :  Podróż  przez 4 pory roku

Cele ogólne:

– utrwalenie charakterystycznych cech pór roku

– rozpoznawanie pór roku po charakterystycznych zmianach zachodzących w przyrodzie

Umiejętności dzieci:

– wymienia charakterystyczne cechy pór roku

– klasyfikuje i przyporządkowuje obrazki odpowiednio do pór roku

– zna i nazywa pory roku: ( wiosna, lato, jesień, zima)– rozróżnia zdania prawdziwe i fałszywe

-rozwiązują zagadki związane z porami roku

– chętnie odpowiada na pytania  zadawane przez nauczycielkę

– doskonali sprawność umysłową i manualną

– rozwija umiejętność współpracy  w zespole

– rozwija wyobraźnię  i aktywność twórczą poprzez aktywny udział w zabawach

Formy pracy

– zespołowa, indywidualna

Metody

– percepcyjna: obserwacji, pokazu,

– słowna: objaśnienia, instrukcja, rozmowa

– czynna: zadania stawiane dzieciom

Pomoce

– zagadki nt. pór roku, ilustracje „ Cztery pory roku”, obrazki do poszczególnych pór roku dla każdego dziecka, kwiaty i motyle w 3 kolorach, buźki na patyczkach,

bębenek, magnetofon, płyta CD,

Przebieg zajęć

1. „ Jaka to pora roku”- zagadki słowno – obrazkowe

To jest pani w sukni białej.

Sypie śniegiem na świat cały,

a malutkie te dziewczynki

to córeczki jej, śnieżynki.

Maluje liście kolorowo,

na czerwono i pomarańczowo.

Słonko świeci gdy ona się śmieje,

kiedy płacze, to deszcz leje.

Ma dla wszystkich złote plaże,

chłód jeziora, w lesie cień.

A dla dzieci, jakie ma  atrakcje?

Dla dzieci – słoneczne wakacje!

Jaka to pora roku rozrzuca

zieleń wokół? Kaczeńce złoci

na łąkach i słucha pieśni skowronka.

2. Rozmowa z dziećmi

– ile jest pór roku?

– wymień je

– w jakie kolory ubierają się pory roku?

– jakie znacie symbole pór roku?

3. „ Z jakiej krainy?”zabawa dydaktyczna

Wszystkie dzieci losują obrazki przedstawiające symbole pór roku.

Po zapoznaniu się z  obrazkiem dzieci określają, do jakiej pory roku należy jego obrazek.

4. „ Zabawa czterech pór roku” zabawa dydaktyczna

Dzieci z wcześniej rozdanymi obrazkami , siedzą w kole na dywanie. Nauczycielka

Pokazuje odpowiedni obrazek i jednocześnie wywołuję określoną porę roku:

Wiosna, lato, jesień, zima krążą dookoła.

Zgadnij, jaka pora roku do zabawy woła.

Dzieci reprezentujące daną porę roku  wstają i poruszają się w rytm muzyki (improwizują). Kiedy muzyka milknie dzieci wracają do poprzedniego stanu, czyli siadają na dywanie. Nauczycielka po kolei wywołuje pory roku.

5. „ Podróż po 4 porach roku” – zabawa dydaktyczna

Dzieci w rozsypce spacerują i kolejno dobierają pory roku do swoich obrazków

– uzasadniając swój wybór.  Po przypięciu obrazków do tablic cała grupa sprawdza zgodność  elementów z porą roku.

6. „Prawda – fałsz” – zabawa dydaktyczna

Dzieci siedzą na dywanie , każde otrzymuje buźkę: uśmiechniętą ( prawda),

Smutną ( fałsz) umieszczone na patyku.

Nauczycielka mówi następujące zdania, a dzieci określają czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe, pokazując  odpowiednią buźkę.

Teraz jest wiosna.

Wiosną  jeździmy na sankach.

Latem lepimy bałwana.

Tulipan okwiat wiosny.

Jesienią  sady się rumienią.

Zimą kwiaty kwitną.

Zimą rzucamy śnieżkami.

Jesienią dokarmiamy ptaki.

W lecie są wakacje i kąpiemy się w morzu.

Wiosną kolorowe liście spadają z drzew.

Latem ubieramy choinkę.

7. „ Fruwające motylki” – zabawa ruchowa

Dzieci otrzymują kolorowe motylki. Na podłodze  rozłożone są kwiatki w takich samych kolorach ( czerwone, niebieskie, żółte). Dzieci – „motylki”  fruwają  w rytm

muzyki, na przerwę w muzyce przysiadają na odpowiednie kwiatki. ( tyle kwiatków

ile dzieci).

8. „ Kolorowe motylki” – zabawa plastyczna

Dzieci ze swoimi motylkami siadają do stolików  i kolorują je,  na skrzydełkach rysują różne wzorki.

Opracowała:  Halina LisowskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: