Scenariusz zajęć dla 4-latków “Zabawy z powietrzem”

Temat kompleksowy:  “Tak myślę, tak czuję…”

Temat dnia:Czyste powietrze wokół mnie

Grupa: 4-latki

Cele ogólne:

-budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym

-kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dziecku w codziennych czynnościach i dalszej edukacji

Cele operacyjne:

-dziecko potrafi obserwować i opisywać otoczenie

-potrafi wypowiadać się na tematy związane z działaniami i obserwacjami-zna siły przyrody pomocne człowiekowi i niebezpieczne

-aktywnie uczestniczy w zajęciach – wykonuje doświadczenia z wiatrem

-zna alternatywne źródła energii

Metody pracy:

-metody aktywizujące: postawy twórczej, samodzielnych doświadczeń, zajęcia inspirujące wyobraźnię, komunikacja

-metody problemowe: poznawanie rzeczywistości przez wykrycie problemu, poszukiwanie dróg rozwiązania

-metoda gimnastyki twórczej według Rudolfa Labana

Formy pracy:

-z całą grupą

-w małych zespołach

-indywidualnie

Środki dydaktyczne:

wentylator, paski z kolorowej krepy, serwetki, patyki do szaszłyków, klej, nożyczki, balony, gorąca woda, szklane słoiki, szklane butelki, plastikowe pojemniki z zamknięciem, świeczki, słomki, “bańkomaty”, pisaki

Podstawa programowa:

3.2, 7.2, 11.1, 11.2, 4.1, 4.3, 9.2, 1.1, 1.2

Przebieg zajęcia:

1.Powitanie:wiersz Marii Lorek: “Pobawić się z powietrzem”

Gdybym miał namalować

Powietrze,

Namalowałbym wiatr.

I cóż jeszcze?

Może piórko

Albo dmuchawce?

Może obłok,

Spadochron? Latawce?

Może jednak samolocik zrobię

I pobawię się z powietrzem

Na dworze.

2.Zabawa słuchowa: “Wieje wiatr” – słuchanie dźwięków dobiegających z otoczenia, wskazywanie kierunku, z którego dobiega dźwięk, rozpoznawanie i nazywanie tych dźwięków

3.Zabawa ruchowa: “Wiatr-czarodziej” przy muzyce. Reagowanie na sygnały muzyczne przez odpowiednie poruszanie się, ilustrowanie ruchem zjawisk przyrody i żywiołów (wiatr, huragan, opadanie liści, kołysanie się gałęzi drzew)

4.Praca plastyczna: “Czarodziejska różdżka wiatru” – korzystanie z różnorodnych materiałów (patyki do szaszłyków, kolorowe paski z krepy, klej), konstruowanie według wzoru i instrukcji, ostrożne posługiwanie się przyborami i narzędziami, zachowanie porządku na stanowisku pracy, porządkowanie po zakończonej pracy.

5.Wiersz L.J.Kerna: “Piotruś i powietrze” – poznawanie sił przyrody pomocnych człowiekowi i niebezpiecznych (huragan)

“Piotruś i powietrze”

Był pewien chłopiec w różowym swetrze,

którego raz zapytano:

-Czym chciałbyś zostać, Piotrusiu?

-Powietrzem!

-Dlaczego powietrzem?

-Ano,

Dlatego, proszę mamusi,

że ono nic robić nie musi.

Pobladła biedna mama z wrażenia,

-Ot, los, mieć syna lenia.

Wieczorem poszedł Piotruś do łóżka,

mamusia światło zgasiła

i zasnął Piotruś, a Dobra Wróżka

w powietrze go zamieniła.

I nagle patrzcie, co to się dzieje?

Piotruś po świecie wieje.

W miastach uderza o domów mury,

w górze na niebie rozpędza chmury,

Na morzu białe spostrzega żagle,

więc mocno dmucha w te żagle nagle.

Na szosach siwe podnosi kurze,

organizuje trzy groźne burze,

porusza liście na wszystkich drzewach,

we wszystkich ptasich gardziołkach śpiewa.

Jest jednocześnie we wszystkich stronach,

w samochodowych siedzi oponach,

wierci się, kręci, tańczy jak fryga,

aeroplany na sobie dźwiga.

I – to już największa heca –

dmucha jak wariat we wszystkich piecach…

Rano, gdy zbudził się, przetarł oczy

i rzekł:

-Zmęczyłem się bardzo w nocy.

Nie przypuszczałem, proszę mamusi,

że tak powietrze pracować musi.

6.Zabawy badawcze: “Powietrze wokół nas”

a)zabawa: “Wiatr z wentylatora” – doświadczenia z wentylatorem i czarodziejską różdżką wiatru

b) “Zaczarowane słoiki” – gaszenie świeczek przykrywanych słoikiem. Wnioski: bez dostępu powietrza płomień gaśnie

c)pływające pojemniki – zakręcone pojemniki plastikowe. Wniosek: Nie są puste – zawierają powietrze

d)balony – “odrzutowce”: puszczanie nadmuchanych, ale nie zawiązanych balonów. Wniosek: powietrze wylatuje z balonów i powoduje ich ruch

e)puszczanie baniek mydlanych. Wniosek: przez wdmuchiwanie powietrza powoduje się ich rośnięcie i poruszanie się

f)”Fale ze słomki” – dmuchanie przez słomkę na wodę w misce. Wniosek: ruch powietrza wywołuje fale na wodzie

g)”Samodmuchające się balony” – napełnianie się balonów przez założenie ich na butelkę szklaną zanurzoną w gorącej wodzie. Wniosek: powietrze w rozgrzanej butelce rozszerza się, jest go coraz więcej i powoduje napełnianie się balonów

7.Zabawy z chustą animacyjną – nazywanie podstawowych barw, rozwijanie umiejętności współpracy z innymi

8.Zabawy przy piosence: “Wiatr – psotnik” – wyścigi kulek z serwetek (dmuchanie), dmuchanie na opadające w powietrzu serwetki.

9.Zabawy nadmuchanymi balonami – ozdabianie ich pisakami według własnych pomysłów.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: