Scenariusz zajęć diagnozujących z zakresu edukacji ekologicznej. Dzieci 6- letnie.

Cele ogólne:

 • Opanowanie elementów wiedzy przyrodniczo – ekologicznej
 • Kształtowanie czynnej postawy proekologicznej

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • Śpiewa piosenki o treści ekologicznej
 • Wskazuje na mapie morze, góry, jeziora, rzekę Wisłę
 • Zna warstwy ziemi
 • Wie, jakie są zagrożenia wód, powietrza, lasów i jak im przeciwdziałać
 • Rozpoznaje i nazywa ptaki pozostające na zimę
 • Wie, jak nazywa się legowisko niedźwiedzia
 • Zna pojęcie „kwaśny deszcz” i potrafi je objaśnić
 • Rozumie potrzebę segregacji śmieci
 • Wie, co to jest akcja ”Sprzątanie świata”, rozumie jej sens
 • Recytuje wiersze o tematyce jesiennej
 • Rozwiązuje zagadki słowne i słuchowe
 • Przedstawia uczucia radości, smutku w sposób niewerbalny
 • Rozpoznaje cyfry 0 – 4 i podstawowe kolory
 • Inscenizuje utwór literacki
 • Wykonuje pracę plastyczną techniką collage

Metody:

 • Słowna Czynna
 • Oglądowa

Formy:

 • Z całą grupą
 • Indywidualna

Pomoce:

Zestaw obrazków do gry, tworzący chodniczek i oznaczony cyframi 0 – 4 w 3 – kolorach (każdy obrazek jest przykryty), medale – czterolistne koniczynki dla każdego uczestnika, worek z cyframi do losowania przez dzieci, odtwarzacz Cd, kaseta z piosenkami: „Pięknie żyć”, „Ale plucha…”, rekwizyty do inscenizacji, sylweta wróbelka dla każdego dziecka, materiały do wykonania pracy plastycznej: kawałki tkanin, piórka, papier, nożyczki, klej, flamastry

ZAJĘCIE I

Temat: „Chodniczek – wędrowniczek” – gra ekologicznaI. Wejście do sali z wesołą piosenką na jesienną szarugę, pt. „Ale plucha…”
Powitanie – zabawa integracyjna z elem. pedagogiki zabawy
„Przywitają się, posyłając uśmiech i machając dłonią wszystkie osoby, które:

 • mają niebieskie oczy
 • kochają przyrodę, itp.

II. Zaproszenie do gry „Chodniczek – wędrowniczek”

Indywidualne losowanie przez dzieci numeru zadania od 0 do 4 (cyfry w 3-kolorach)
Odszukanie go na chodniczku
Odkrycie obrazka i wykonanie polecenia, prezentowanego przez nauczyciela
Wręczenie odznaczenia (medal – czterolistna koniczynka)

Propozycje zadań:

Kolor czerwony:

0 – Rozwiązanie zagadki słuchowej (głosy ptaków)

Jak pomagamy ptakom w zimie?

1 – Ułóż obrazek z części

Powiedz, jakie przedstawia zagrożenia?

2 – Wymień, na podstawie ilustracji, z jakich warstw składa się ziemia: (skały, glina, piasek, węgiel, sól, gleba)

3 – Wskaż na mapie Polski, gdzie leżą: morze, góry, najdłuższa rzeka, jeziora, stolica

4 – Zaśpiewaj piosenkę ekologiczną

Kolor niebieski:

0 – Jaką porę roku przedstawia ilustracja? ( jesień) Powiedz wiersz o jesieni

1 – Co powoduje zanieczyszczenie wód? W jaki sposób Ty oszczędzasz wodę? Dlaczego?

2 – Co to jest kwaśny deszcz?

3 – Gdzie nie wolno palić ognisk i dlaczego?

4 – rozwiązanie zagadki:

Przez całą zimę słodko śpi.

A słodko dlatego, że miód mu się śni. (niedźwiedź)

Jak nazywa się zimowe legowisko niedźwiedzia? Przegłoskuj wyraz gawra.

Kolor zielony:

0 – Przedstaw miną, gestem drzewo „smutne” i „wesołe”

Dlaczego drzewo jest smutne?

1 – Rozpoznaj i nazwij ptaki, które przylatują najczęściej do naszych karmników.

Podpisanie ilustracji wyrazami do globalnego czytania.

2 – Gdzie należy wyrzucać śmieci? Jakie kolory maja pojemniki do segregacji śmieci i dlaczego je segregujemy?

3 – Co zanieczyszcza powietrze? Jak temu przeciwdziałać?

4 – Co to jest akcja „Sprzątanie świata”?

III. Zabawa ilustracyjna do piosenki pt. „Pięknie żyć”. Zaproszenie gości do wspólnej zabawy

IV. Pasowanie dzieci na „Strażników przyrody”

Dziś ekologia modne słowo.

Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.

Jej strażnikami Was ogłaszamy.

Od dziś przyrodzie przyrzekamy:

1. W lesie będę zachowywał spokój i ciszę…PRZYRZEKAMY

2. Będę pamiętał o dokarmianiu ptaków…PRZYRZEKAMY

3. Będę oszczędzał wodę… PRZYRZEKAMY

4. Nie będę niszczył drzew, kwiatów, aby cieszyły innych swoim pięknem… PRZYRZEKAMY

5. Nie będę śmiecił… PRZYRZEKAMY

ZAJĘCIE II

Temat: „Wróbelki” – praca techniką collage

I. Inscenizacja utworu „Śniadanie wróbelków” wg T. Fiutowskiej z użyciem rekwizytów
II. Zapoznanie z tematem pracy, nawiązanie do przedstawionej inscenizacji, prezentacja materiałów
III. Praca indywidualna przy stolikach (zachęcenie rodziców do wspólnej pracy z dzieckiem)
IV. Porządkowanie stanowisk pracy
V. Ocena wytworów własnych oraz prac innych dzieci
VI. Podziękowanie gościom za udział w zajęciu i pożegnanie piosenką:

„Wszyscy są? – żegnam Was!
Bo zakończyć już czas.
Idę ja, idziesz Ty,
Raz, dwa, trzy!”

Opracowała:
mgr Mirona NowakByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: