Scenariusz zajęć diagnozujących w grupie dzieci 3,4,5 – letnich z zakresu „Moje pierwsze doświadczenia z matematyką”

 TEMAT: Kolorowe figury

CEL OGÓLNY: Wykazywanie się zdobytymi umiejętnościami w zakresie matematyki

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko:

– rozróżnia i nazywa figury geometryczne (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt)

– tworzy zbiory figur pod względem kształtu, koloru i wielkości

– rozróżnia i nazywa kolory

– rozróżnia i nazywa wielkości

– liczy bez ograniczenia zakresu liczenia– posługuje się pojęciami określającymi położenie w przestrzeni

ü „na”, „pod”, „nad”, „między” – 5-latki

ü „na”, „pod” – 3,4-latki

– rozpoznaje figury geometryczne dotykiem.

POMOCE DYDAKTYCZNE: figury geometryczne (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt) wycięte z brystolu różnej wielkości i koloru (zestaw dla każdego dziecka), koperty, kartki bloku rysunkowego, bębenek, krążki w czterech kolorach, figury geometryczne plastikowe, karty zadaniowe, klej, kredki, małe kółka wycięte z czerwonego brystolu.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

  1. Zabawa integracyjna „Iskierka”
  2. Każde dziecko otrzymuje kopertę z zestawem figur geometrycznych różnych kolorów i wielkości.
  3. Dzieci otrzymują polecenie opróżnienia kopert i określenia, co jest w środku. Nauczycielka zadaje pytanie „Czym różnią się figury w między sobą?” Wysłuchuje wszystkich odpowiedzi.
  4. Zabawa matematyczna z figurami

ü Nauczycielka podaje kolejno nazwy figur, a dzieci podnoszą do góry wymienioną figurę

ü Dzieci klasyfikują figury ze względu na: kształt, kolor, wielkość

ü Dzieci indywidualnie, każde po kolei liczą elementy w wybranym zbiorze.

  1. Zabawa ruchowa „Hop do koła”

Nauczycielka rozkłada na podłodze krążki dla każdego dziecka. Dzieci wybierają krążek dla siebie i wchodzą do środka. Kolor obręczy musi odpowiadać kolorowi kółka trzymanego w rączce. Na umówiony sygnał dzieci wybiegają z krążka i poruszają się po sali w rytmie podanym przez instrument omijając zręcznie przeszkody. Na hasło „hop do koła” uczestnicy zabawy wracają na swoje miejsca. Zabawa powtarzana jest kilka razy w zależności od zainteresowania dzieci.

  1. Praca z kartą zadaniową

Dzieci otrzymują kartę z narysowanym drzewkiem i kwiatkiem. Z otrzymanych kół w kolorze czerwonym dzieci uzupełniają kartę zgodnie z poleceniami nauczycielki.

5 – latki

ü Naklej na drzewku trzy kółeczka

ü Pod drzewkiem przyklej cztery kółeczka

ü Nad drzewkiem narysuj ptaka

ü Pomiędzy drzewkiem a kwiatkiem narysuj ul

ü Pomaluj drzewko i kwiatuszka

3,4 – latki

ü Naklej na drzewku trzy kółeczka

ü Pod drzewkiem naklej dwa kółeczka

ü Pomaluj drzewko i kwiatuszka

7. Po skończonym malowaniu karty zadaniowej dzieci wspólnie z nauczycielką wywieszają prace w kąciku prac dzieci.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: