Scenariusz zajęć – A po deszczu słońce

Scenariusz zajęć dla dzieci 6- letnich pt.”….A po deszczu – słońce” opracowany przez Grażynę Biernacik z Samorządowego Przedszkola nr 116 w Krakowie

Cele ogólne:

– Doskonalenie umiejętności niezbędnych o nauki czytania i pisania: porównywanie i rozpoz. liter, identyfikowanie, umiejętność syntezy i analizy słuchowej i wzrokowej;
– Rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;
– Kształtowanie umiejętności prawidłowego liczenia;
– Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, komunikowania się, dzielenia na role.

Cele operacyjne:

– Potrafi prawidłowo podać rozwiązanie zagadki;
– Dopasować napis do odpowiedniej ilustracji;
– Poprawnie kojarzy poszczególne odgłosy ze zjawiskami przyrodniczymi;
– Potrafi odczytać wyrazy i posegregować je;
– Zna kolory tęczy;
– Poprawnie stosuje liczebniki główne i porządkowe;
– Rozpoznaje cyfry od 1-7;
– Współdziała z grupą podczas wykonywania poleceń;

Pomoce:

Nagrania „Muzyka i ruch dla każdego”- Piosenka powitalna, duże kartki z napisami: To wiatr, A to burza, A to piorun, Burza, To deszcz.

Napisy dla każdego dziecka jeden z w/ wymienionych ,dostosowanych do poziomu dzieci w zakresie czytania. Koperty z imionami dzieci, 4 koła hula – hop duże, 4 symbole zjawisk przyrodniczych: lekki wiatr, gwiżdżący wiatr, padający deszcz, błyskawica, instrumenty muzyczne: bębenek, talerze, rekwizyty: butelki po wodzie mineralnej, gazety.

Wiersz M. Konopnickiej pt. „Tęcza”, kolorowe paski bibuły / 7 kolorów tęczy / tak aby każde dziecko miało do wyboru odpowiedni kolor.Kartoniki z cyframi od 1- 7 , komplet dla każdego dziecka.

Karton podzielony na cztery części – 4 pory roku; naklejki w 4 kolorach: żółty, zielony, czerwony, niebieski.

Przebieg:

1. Powitanie piosenką: „ Wszyscy są witam was”.
2. Słuchanie zagadek słownych:

Kiedy błyskawica, kiedy ulewa
Kiedy wicher łamie drzewa
To już znak, że idzie duża
Wielka, groźna, straszna…. /burza/

Co to jest odgadnij!
Leci tylko na dół
Jest tylko na dworze
Suchy być nie może! /deszcz/

Jasny zygzak na ciemnym niebie,
Może czasem przestraszyć ciebie! / piorun, błyskawica/

Turla się, ryczy i rzęzi
Jakby się urwał z uwięzi.
Wielki i dziki kot
Czasem znów wali jak młot ,to jest ../ grzmot/

Szumi, gwiżdże, czasem gna
Skąd i dokąd? Kto go zna ?
Dmucha, szarpie, czasem rwie
Po co? Za co? Kto go wie? /wiatr/

3.Zabawy słowem.

Nauczycielka rozdaje koperty/ wizytówki/ z wyrazem lub zdaniem dla każdego dziecka.
Dzieci wyszukują swoją wśród wielu, następnie wykonują zadanie – należy dopasować napis do odpowiedniej ilustracji /dla dzieci
czytających/ lub odwzorować i porównać z odpowiednim napisem / dzieci nie czytające/.

4.Słuchanie zagadek muzycznych.

Dzieci określają ,nazywają odgłosy zjawisk atmosferycznych : wiatr, deszcz, burza.
Potem wybierają napis do globalnego czytania i dopasowują do rozwiązania poszczególnych zagadek.

5.Zabawa dydaktyczna w zespołach.

Nauczycielka zaprasza chętnie dzieci do wybranych zespołów / terytorium koła hula – hop/, terytoria oznaczono symbolicznie. Każdy zespół otrzymuje rekwizyty:

1. lekki wiatr –bębenki, gazety.
2. gwiżdżący wicher – butelki
3. deszcz – gazety.
4. błyskawica – talerze.

Dzieci uważnie patrzą, który zespół został wywołany, a następnie głośno prezentują odgłosy swojego terytorium.

6.Zabawa relaksacyjna „Pada deszczyk” z towarzyszeniem muzyki Klanzy.

7.Słuchanie recytowanego wiersza M. Konopnickiej pt. ”Tęcza”

Dzieci odpowiadają na pytanie:

-Jakie kolory ma tęcz w sali?
-Ile kolorów jest na naszej tęczy?

Następnie nauczycielka przypina cyfry obok kolorów tęczy, a także rozdaje dzieciom komplety cyfr od 1- 7.

Dzieci odpowiadają na pytanie:

– Który z kolei jest kolor niebieski, czerwony….. itd.

8.Zabawa ruchowa ze śpiewem „Magiczna cyfra siedem”

9.Zabawa z piłką „Kolory” / inna wersja/

Dzieci określają odpowiedni kolor np. Czerwony jak? – burak

10.Zabawa ruchowa „Ruchoma tęcza”.

11.Pogadanka „Co by było, gdyby nie było kolorów….”. Prezentacja dwóch obrazków.

12.Zabawa graficzna „Cztery pory roku”

Dzieci naklejają naklejki / 4 kolory/ na odpowiednią część dużego

kartonu. Wybierają jeden kolor dla oznaczenia pory roku, wyjaśniając swój wybór.

13.Relaksacja przy muzyce.

Opracowała Grażyna Biernacik.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: