Scenariusz zabawy karnawałowej “Bal w krainie zabawek”

Cele:

 • wytworzenie pogodnego i radosnego nastroju;
 • kultywowanie zwyczaju karnawałowych zabaw;
 • doświadczenie przyjemności wcielania się w różne postacie;
 • integrowanie się dzieci i rodziców podczas wspólnych zabaw i tańców;
 • doświadczanie przyjemnych doznań wynikających z udziału we wspólnych zabawach i konkursach;

Przebieg:

 1. Powitanie wszystkich dzieci i zebranych gości przez pajacyków: Figielka i Gapcia – zabawa powitalna „ Mówimy cześć”. Dzieci krążą po sali witając się z kolegami. Przy zmianie melodii dobierają się w pary i tańczą w kółeczkach.
 2. Oficjalne otwarcie Balu przez panią Dyrektor.
 3. Defilada uczestników balu – prezentacja strojów.
 4. Odśpiewanie przez dzieci piosenki „Bal w przedszkolu” – inscenizowanie jej ruchem.
 5. Zabawa przy muzyce – wspólny walc wszystkich uczestników balu. Pajacyki Figielek i Gapcio krążą po sali ozdabiając policzki dzieci kolorowymi serduszkami.
 6. Zabawa rytmiczno-ruchowa integrująca dzieci i rodziców przy piosence „Mróz, mróz” ( muz. J Lefeld, sł. J. Grodecka ).
 7. Konkurs: „Taniec z balonami” – pajacyk Gapcio rozdaje losowo wśród dzieci baloniki. Te, które ten balonik otrzymały dobierają sobie parę i tańczą w rytm słyszanej muzyki podtrzymując go miedzy sobą głową, brzuszkiem itp. Balon nie może upaść na podłogę i nie można go podtrzymać ręką. Wygrywa ta para, która utrzyma najdłużej balon miedzy sobą.
 8. Zabawa przy piosence „Bal przebierańców” ( muz. A. Zaremba, sł.Z. Żwirkowski ).
 9. Zabawa rytmiczno-ruchowa „Tańczące smoki” – dzieci podzielone na grupy stają jedno za drugim trzymając się za ramiona. Tworzą w ten sposób tułów smoka. Głową smoka jest jeden z rodziców. W takt muzyki smoki poruszają się po sali.
 10. Konkurs: „ Co to za bajka?” – reprezentanci oddziałów losują karteczki, na których są fragmenty znanych bajek. Zadaniem dzieci jest odgadnąć jaka to bajka.
 11. Zabawa taneczna „Dwóm tańczyć się zachciało”.
 12. Zabawa przy muzyce „Zabawki tańczą walca” – dzieci tworzą małe kółeczka i tańczą w takt walczyka.
 13. Konkurs: „Kto pierwszy zje wafelek” – wybrane dzieci stoją parami. Jedno z nich trzyma „wędkę”, na której zawieszony jest wafelek. Zadaniem partnera jest zjedzenie tegoż wafelka. Zwycięża ta para, która pierwsza będzie miała pustą wędkę.
 14. Zabawa przy muzyce „Kaczuszki”.
 15. Zabawa przy muzyce – swobodny taniec w parach, małych kółeczkach – zachęcenie rodziców do wspólnej zabawy.
 16. Konkurs: „Rzut do celu” – rzucanie papierowych kul do kosza. Każdy uczestnik otrzymuje 5 papierowych kul. Wygrywa dziecko, które wrzuci do kosza najwięcej kul.
 17. Zabawa przy muzyce „Krótkie działania w ruchu” – uczestnicy chodzą swobodnie w rytm muzyki po sali. Gdy muzyka milknie, prowadzący podaje polecenia, które dzieci wykonują do momentu, aż ponownie zabrzmi muzyka. ( np. wszyscy podskakują na lewej nodze, klaszczemy nad głową itp. ).
 18. „Przedszkolny rock end roll” – wszyscy tańczą w rytm muzyki rock end rolla.
 19. Konkurs: „Gorące krzesła” – pajacyk Figielek wybiera po trzech przedstawicieli z każdego oddziału. Na środku sali stoją ustawione w kole krzesła ( o jedno mniej niż liczba wybranych dzieci ). Dzieci chodzą dookoła krzeseł w rytm muzyki. Gdy muzyka milknie, zajmują miejsca na krzesłach. Dziecko, które nie ma miejsca odpada. Nagradzane są wszystkie dzieci biorące udział w konkursie.
 20. Zabawa przy piosence „Pajacyk”.
 21. Taniec integracyjny „Polka cygańska”.
 22. Konkurs: „Śmieszne miny , śmieszne kroki” – nagrodzone są wszystkie uczestniczące dzieci.
 23. Zabawa przy muzyce – swobodny taniec w rytm słyszanej melodii.
 24. Wręczenie dzieciom niespodzianek – upominki dla każdego dziecka.
 25. Walczyk na zakończenie.

Opracowanie: Marta Kacprzak Przedszkole Publiczne nr 21 w TarnowieByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: