Scenariusz zabawy dydaktycznej „Co szkodzi przyrodzie?”

Prowadząca: Wiesława Kubiak
Grupa: 5- 6 latki

Cele operacyjne:

  • dziecko wie, co zanieczyszcza środowisko
  • dziecko rozumie szkodliwość złego postępowania ludzi

Przebieg:

1.      Inscenizacja piosenki pt. „Żyj z przyrodą w zgodzie”.

2.      Krótka rozmowa na temat „Co szkodzi przyrodzie?”

3.      Zabawa orientacyjno – porządkowa: „Wesołe i smutne dźwięki –  wesołe i smutne    obrazki”.

4.      Zabawa dydaktyczna: „Co szkodzi przyrodzie?”

5.      Omówienie wykonanych prac.

Dzieci bawią się przy piosence, wykorzystując do tego zebrane w sali pompony z krepy, kolorowe sylwety kwiatów, zwierząt…

Nauczycielka zachęca dzieci do wypowiedzenia się na w/w temat – podzielenia się własnymi przeżyciami i spostrzeżeniami.Przed zabawą dzieci umawiają się z nauczycielką, które dźwięki są smutne, a które wesołe.

-dźwięki smutne – dzieci wybierają rozłożone w sali rysunki smutne(np. dymiące kominy, rozrzucone śmieci) i wkładają je do obręczy czarnej  – z minką smutną

-dźwięki wesołe – dzieci wybierają rysunki wesołe (np. ludzie jadący rowerem, kwiaty, ptaki, słońce) i wkładają do obręczy czerwonej – z minką wesołą

Nauczycielka proponuje zabawę. Na dwóch bardzo dużych arkuszach papieru należy nakleić obrazki (na pierwszym wesołe, na drugim smutne) i wzbogacić je odpowiednio wesołymi i smutnymi rysunkami. Dzieci mogą wyciąć jeszcze inne ilustracje ze starych czasopism.

Prace można nazwać: „Wesołe miasto” i „Smutne miasto”.

Dzieci mogą rozdzielić prace wg uznania, ale można też  wykorzystać np. „Czarodziejski kapelusz z dwukolorowymi losami”.

Dzieci wypowiadają się – porównują prace.

Nauczycielka zadaje pytanie; „Gdzie chciałybyście żyć?” Dzieci odpowiadają ustawiając się wokół jednej z dwóch wykonanych prac.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: