Scenariusz zabaw dla dzieci pięcioletnich oparty na Pedagogice zabawy

AUTOR: Joanna  Guz

TEMAT: Zawody kobiet.

CELE OGÓLNE: – czerpanie radości ze wspólnych zabaw,

–         utrwalenie wiadomości o zawodach kobiet,
–         integracja grupy,
–         inspirowanie do działań twórczych ,
–         kształcenie umiejętności współpracy w grupie,
–         kształcenie logicznego myślenia.

CELE OPERACYJNE: – dziecko ma zaspokojoną potrzebę zabawy, ruchu, twórczości,

–         dziecko umie współpracować w grupie,
–         potrafi rozwiązywać zagadki,
–         zna zawody wykonywane przez kobiety,
–         prawidłowo rozpoznaje i nazywa akcesoria do różnych zawodów kobiecych,
–         umie kierować swoim ciałem,
–         rozpoznaje własne emocje ,
–         potrafi skupić swoją uwagę,


FORMY ORGANIZACYJNE PRACY: grupowa, indywidualna, zespołowa
METODY: integracyjna, rozmowa kierowana, działania praktyczne, relaksacyjna
OCZEKIWANE EFEKTY:

-dziecko wzbogaci słownictwo związane z zawodami kobiet,
-nauczy się kierować swoim ciałem,
-nauczy się współpracy w grupie,
-odczuje zadowolenie ze wspólnych zabaw,
-rozpozna własne emocje.PRZEBIEG:

Oferta dla dzieci

Pomoce

Propozycje i działania dzieci

Zabawa na wejście

1.Powitanie.

2. „Dzień dobry”- pląs w kręgu.

Zabawa wstępna

3. Odjazd do „Krainy zawodów kobiet”.

4. Imię i zawód- przedstawienie się.

Zagadki, zabawy  ruchowe, muzyczne, twórcze

5. Zagadki o zawodach kobiet.

6. Zabawa „Zamiana miejsc”.

7. Rekwizyt do zawodu- praca w grupach.

8. Chodzimy jak…….

9.U masażystki- zabawa relaksacyjna.

10. Noc w krainie zawodów- zabawa „Dobranoc już”.

11. Powrót smerfobusem do przedszkola.

Zabawa końcowa – ewaluacja.

12. Mój nastrój.

13. Dokończ zdanie: Dzisiaj najbardziej podobało mi się….

Kaseta z piosenką pt. „Smerfobus”.

Zagadki, ilustracje przedstawiające odgadywane zawody.

Duże kartki papieru, przybory do rysowania, napisy , kolorowe kartki samoprzylepne.

Płyta z rytmiczną muzyką.

Płyta ze spokojną muzyką.

kaseta z piosenką „Smerfobus”.

.

1.Nauczycielka wita wszystkich: – Witam wszystkich, którzy mają dobry humor, tych którzy mają zły humor, itd.

2. Dzieci stoją parami na obwodzie koła, twarzami zwróconymi do siebie. Gdy usłyszą piosenkę , witają się klaszcząc w ręce .Na słowa: raz, dwa, trzy – zmieniają partnerów.

3. Dzieci tworzą autobus i w rytm piosenki odjeżdżają do „Krainy zawodów kobiet”.

4. Wszyscy przedstawiają się mówiąc swoje imię i wybrany przez siebie zawód np. Asia- piosenkarka.

5. Dzieci odgadują zagadki i sprawdzają rozwiązanie na ilustracjach.

6. Wszyscy siedzą w kręgu. Dzielimy się na trzy grupy, każdej przydzielamy nazwę jednego zawodu (kucharka, piosenkarka, lekarka). Prowadząca wymienia jeden zawód, a ci , którzy są mu przyporządkowani zamieniają się miejscami. Kto zostanie bez miejsca prowadzi zabawę.

7. Podział na grupy- losowanie kolorowej karteczki, naklejenie jej na ubranie. Rysowanie w grupach jednego rekwizytu do wylosowanego zawodu, odgadywanie przez wszystkich jaki to zawód.

8. Chodzenie przy muzyce, na przerwę pokazywanie ciałem np. kucharka, itp.

9. Wszyscy siedzą wygodnie, masują plecy kolegi.

10.Wszyscy stoją w kręgu, ręce splecione, śpiewają piosenkę „Dobranoc już”.

11. Tworzenie autobusu, odjazd przy piosence do przedszkola.

12. Pokazywanie miną jak się bawiliśmy.

13. Wszyscy kończą rozpoczęte zdanie.

LITERATURA:

1.     L. Bzowska , R. Kownacka, M. Lorek, A. Sowińska: Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004r.
2.     R. Domań : Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym- opis metod. PSPiP, Lublin 2002r.
3.     A. Łada- Grodzicka (red.): ABC…Program wychowania przedszkolnego. WSiP, Warszawa 2000r.
4.     E. Kędzior- Niczyporuk (red.): Wprowadzenie do pedagogiki zabawy. Wydawnictwo Klanza, Lublin 2003r.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: