Scenariusz z zakresu rozwijania mowy dziecka w wieku przedszkolnym

TEMAT: Zabawy z wyrazami zaczynającymi się na głoskę „r”
CEL OGÓLNY: Kształtowanie prawidłowej wymowy poprzez ćwiczenia usprawniające mięśnie narządów mowy.
CELE OPERACYJNE: dziecko:

  • wskazuje miejsce głoski w wyrazie
  • konstruuje poprawnie zdania
  • uważnie słucha poleceń nauczyciela

METODY: czynne: kierowanie własną działalnością dziecka, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń
słowne: żywego słowa, rozmowa, objaśnienia i instrukcje
percepcyjne: obserwacji

FORMY ORGANIZACYJNE: z całą grupą, w zespołach, indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: wiersz, napisany wiersz na kartkach, kredki, magnetofon, taśma z nagraniem, obrazki z przedmiotami, które w swojej nazwie mają głoskę „r”, różnorodne obrazki do kolorowania

PRZEBIEG:

1. Powitanie. Nauczycielka wita wszystkie dzieci wyrazem przez siebie wymyślonym, który zaczyna się na głoskę „r” np. rere, ramtamtam i prosi o to samo dzieci.

2. Dzieci słuchają wiersza Wincentego Fabera pt. „Samotny strach”

Strach na wróble wieczorem
stoi pełen smutku,
bo stracha strach ogarnął
w dziadkowym ogródku.

Tak przykro stać samemu,
gdy wiatr,
gdy deszczyk moczy
żeby choć jeden wróbel
pojawił się w nocy!3. Rozmowa z dziećmi nt. „Jak myślicie jaką głoskę w tym wierszu słychać najczęściej?”

4. Wyszukiwanie i podkreślanie w tekście wiersza litery „r” małej i wielkiej.

5. Zabawa ruchowa pt. „Słychać- nie słychać.” Dzieci spacerują w rytmie muzyki po klasie. Kiedy nauczycielka powie wyraz, zadaniem dzieci jest zauważenie czy w wyrazie tym występuje głoska „r” czy też nie. Jeśli występuje dzieci siadają po turecku i klaszczą w dłonie, a jeśli nie występuje stają na jednej nodze.

6. Dzieci siedzą w kole, a przed nimi rozłożone są obrazki. Każde dziecko po kolei wybiera sobie obrazek, a następnie wyraźnie mówi co on przedstawia oraz określa czy głoska „r” jest w nagłosie, śródgłosie czy wygłosie. Na obrazkach są min. rak, wrona, rakieta, rower, worek itp.

7. Praca w dwóch poziomach. Dzieci podzielone są na 4 osobowe zespoły. Dwa zespoły mają za zadanie ułożenie takiego zdania, aby każdy wyraz zaczynał się na „r”. Nauczycielka podaje dzieciom przykład: Robert robi rakietę. Kolejne dwa mają zadanie trochę łatwiejsze, gdyż w ich zdaniu w każdym wyrazie ma być „r” np. Piotr robi rurkę z kremem.

8. Praca indywidualne. Każde dziecko otrzymuje inny obrazek. Jego zadaniem jest pokolorowanie tylko tych przedmiotów, które mają głoskę „r”. Po wykonaniu zadania dzieci opowiadają swoje obrazki.

Opracowała: Katarzyna Płóciennik Pm Nr 71Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: