Scenariusz wspólnych zabaw z okazji Dnia Babci i Dziadka w grupach 4 i 5-latków.

Nauczyciele przygotowujący: Justyna Marciniak, Agata Ostrowska / Przedszkole Świat Dziecka w Konstancinie

Temat: „Dyskoteka dla babci i dziadka”.

Cele ogólne:

-Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch.
-Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
-Kształtowanie pozytywnych odczuć w kontakcie z innym człowiekiem.
-Zachęcenie do wspólnej zabawy.
-Wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków.
-Rozwijanie ekspresji słownej, ruchowej poprzez łączenie śpiewu z elementami ruchu.
-Sprawianie radości bliskim poprzez obdarowywanie ich samodzielnie wykonanymi upominkami.
-Uczenie sposobów wyrażania uczuć i szacunku dla osób starszych.

Cele operacyjne – dziecko:

– potrafi ilustrować muzykę ruchem,
– zna piosenki z repertuaru dziecięcego,
– umie odpowiednio zareagować na zmianę tempa w muzyce,
– potrafi tańczyć w parach,
– orientuje się w schemacie własnego ciała.

Forma:

– zespołowa,
– grupowa,
– indywidualna.

Środki dydaktyczne:Wystrój sali (serpentyny, serca z kartonu, napis „Dzień Babci i Dziadka”). Płyta CD z piosenkami. Upominki wykonane przez dzieci (kalendarze i laurki).

Przebieg zajęć:

1. Powitanie przybyłych gości przez dyrektor przedszkola.
2. Zabawy z dziadkami:

„Jedzie pociąg” – dzieci razem z gośćmi tworzą pociąg, którym zawiaduje nauczycielka.
„Kaczuchy” – dzieci wspólnie z dziadkami i babciami tańczą układ do muzyki.
„Grozik” – dzieci w parach prezentują taniec. Następnie zapraszają do wspólnej zabawy gości.
„Nie chcę cię znać” – prezentacja przez dzieci zabawy według M. Bogdanowicz.
Orientacja w schemacie ciała. Zaproszenie dziadków do wykonania układu.
„Gimnastyka ważna sprawa” – prezentacja przez dzieci zabawy według M.
Bogdanowicz. Odpowiednie reagowanie na zmianę tempa w muzyce. Dostosowanie ruchów ciała do muzyki. Wykonanie układu wspólnie z babciami i dziadkami.
„Dwóm tańczyć się zachciało”- taniec dzieci w parach. Zmiana par, szukanie partnera.

Zaproszenie gości do wspólnego wykonania.

„Labado” – taniec w kole dzieci i gości. Wykonywanie poleceń na sygnał nauczyciela.
„Ojciec Wirgiliusz” – wspólne wykonanie zabawy. Odpowiednie naśladowanie ruchów innych.
„Woogie-boogie’ – zabawa według M. Bogdanowicz. Indywidualny taniec.
„Podajmy sobie ręce” – wspólna zabawa w dwóch kołach. W jednym dziadkowie i chłopcy, w drugim dziewczynki wraz z babciami.

3. Dyskoteka dziadków z wnukami – wspólne tańce do muzyki lat 50. i 60.
4. Złożenie życzeń babciom i dziadkom z okazji ich święta przez dyrektor przedszkola.
5. Wręczenie przygotowanych podarunków dla gości.
6. Poczęstunek.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: