Scenariusz wizyty w Komisariacie Policji w Legnicy dzieci 5-letnich

Temat zajęcia: „Jak wygląda komisariat?” – poznanie miejsca pracy policjantów oraz sposobu ich działania, wykonywania obowiązków służbowych.

Dzień: 07.09.2011.

Cele ogólne:

– wzbudzanie zaufania do policjanta, jako osoby, której można zaufać,
– uczestniczenie w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa, wynikających z pokazów, ze spotkań,
– uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia,
–  uatrakcyjnianie zajęć i omawianej tematyki.

Cele operacyjne:

– potrafi bezpiecznie poruszać się i zachowywać na drodze,
– wie, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia,
– orientuje się, do koga należy zwrócić się o pomoc w sytuacji niebezpiecznej,
– zna numery alarmowe, w tym policji,
– uważnie ogląda miejsce pracy policji,
– wie, gdzie pracują policjanci,
– poznaje warunki, w jakich pracują,
– poznaje samochód policyjny,
– wie, jak należy się zachować, kiedy jedzie samochód policyjny na sygnale (samochody, piesi).

Metody pracy:

– rozmowa (słowna),
– pokaz (oglądowa).

Formy pracy:– zbiorowa.

Środki dydaktyczne:

– nagrody,
– dyplomy imienne,
– pojazdy uprzywilejowane policji.

Przebieg

 

1)      Przywitanie policjantów w przedszkolu.
2)      Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „ Jestem ostrożny na drodze”.
3)      Komisja konkursowa oraz przybyli goście wręczyli przyznane nagrody rzeczowe, dyplomy i nagrody pocieszenia.
4)      Przygotowanie do wycieczki, omówienie celów, wymarsz.
5)      Powitanie z oprowadzającym policjantem okrzykiem „I maluchy i starszaki to bezpieczne przedszkolaki!”.
6)      Zwiedzenie budynku hajnowskiej policji: dyżurki, sekretariatu, sali konferencyjnej.
7)      Obejrzenie różnego rodzaju pojazdów będących na wyposażeniu policji. Słuchanie sygnałów pojazdów. Rozmowa na temat ich przeznaczenia.
8)      W ramach zakończenia spotkania wykonanie pamiątkowych zdjęć oraz pożegnanie okrzykiem „I maluchy i starszaki to bezpieczne przedszkolaki!”.

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: