Scenariusz warsztatów dla rodziców

SCENARIUSZ WARSZTATÓW  Z RODZICAMI W GRUPIE DZIECI 5 – 6 – LETNICH PRZEPROWADZONY PRZEZ MGR ANNĘ CHILIMOŃCZYK

Nauczycielkę Przedszkola Publicznego Nr 6 w Bartoszycach

 

TEMAT ZEBRANIA: Pedagogizacja rodziców na temat „Budowanie u dziecka pozytywnego obrazu samego siebie”

 

CEL: uświadomienie rodzicom czynników ułatwiających i utrudniających budowanie poczucia własnej wartości u dziecka w procesie wychowania.

– poznanie mocnych stron dziecka i jego niedociągnięć w interpretacji rodziców

– uświadomienie potęgi słów w budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie

FORMY: indywidualna, grupowa, zbiorowa

METODY PRACY warsztatowa:

 

MATERIAŁY POMOCNICZE: ankieta dla rodziców, lista pytań czy znasz swoje dziecko, ankieta ewaluacyjna, informacja o dziecku, szary papier markery, karty zadań sylwety dzieci, kłębek gumy, magnetofon, płyta CDLITERATURA: J. Sakowska: szkoła dla rodziców i wychowawców

A. Faber, E. Mazlish; Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły

 

PRZEBIEG SPOTKANIA

 1. Rodzice piszą na kartkach: „Co czułeś gdy szedłeś na zebranie?” Wypisanie odczuć rodziców na arkuszu papieru. Co należy zmienić, by tak się nie działo – burza mózgów
 1. ZAPOZNANIE RODZICÓW Z TEMATEM SPOTKANIA.
 1. POZNANIE SIĘ, KONTAKT, INTEGRACJA

Wspólne zawarcie kontraktu. Wypisanie na dużym arkuszu papieru postulatów rodziców: „Czego oczekujesz od grupy aby się w niej dobrze czuć”. Zawieszenie kontraktu w widocznym miejscu.

Przedstawienie swojego imienia i określenie się przymiotnikiem określającym pozytywną cechę charakteru, rozpoczynającym się na pierwszą literę imienia. Np. Uśmiechnięta Ula. Ambitna Agata.

Autoprezentacja: Jestem mistrzem w ………………………………..

Zabawa integrująca „Podaj dłonie”

 1. ĆWICZENIE:  JAK WIDZĘ SWOJE DZIECKO

Wypełnienie ankiety: słabe i mocne strony mojego dziecka, odczytujemy je po kolei – debata:

Czy łatwiej przyszło mi znaleźć 5 pozytywów czy negatywów dziecka

Jakie uczucia przeżywałem, gdy inni czytali pozytyw o swoich dzieciach

 1. ĆWICZENIE: CZY ZNAM SWOJE DZIECKO

Rodzice odpowiadają na pytania zapisując swoje odpowiedzi na kartce. Następnie muszą odnaleźć kartkę swojego dziecka, które też miało zadane te same pytania. Rodzice sami wyciągają wnioski

 1. CECHY MOJEGO DZIECKA

Rodzice wybierają spośród wielu przymiotników 8 określających cechy swojego dziecka i odczytują je po kolei

 1. POCHWAŁA I NAGANA:                                                                                                                      „ Za co najczęściej chwalę, za co najczęściej ganię moje dziecko”- wypisywanie odpowiedzi na kartkach, przyczynę pochwały na kartoniku kolorowym, nagany na szarym. Przyklejanie ich na odpowiednich sylwetach dziecka: na wesołej- pochwały, na smutnej- nagany.
  Podsumowanie przez chętnego rodzica lub nauczyciela wyników sondażu. Wypowiedzi na temat jakie mogą być skutki ciągłej pochwały lub nagany.
 2. SIŁA SŁOWA Uczestnicy podają sobie kłębek kolorowej gumy rozwijając go prawią sobie komplementy. Kiedy kłębek otrzyma ostatni uczestnik Kłębek zwija się tą samą drogą, którą był rozwijany i następuje odwzajemnianie komplementów.

Rozdanie rodzicom kartek w celu napisania

–          jak się czujesz gdy ktoś mówi że „jesteś głupi” – napisz co czujesz

–          jak się czujesz, gdy otrzymujesz informację „jesteś mądry, pilny… – napisz co czujesz

 

 1. ROZDANIE RODZICOM ARTYKUŁU NA TEMAT: „Budowanie u dziecka pozytywnego obrazu samego siebie”
 1. WYPEŁNIENIE ANKIETY EWALUACYJNEJ

 

 

 1. ODCZYTANIE RODZICOM FRAGMENTU Z KSIĄŻKI „Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi”
 1. ZAKOŃCZENIE

Podziękowanie rodzicom za udział w warsztatach

Opracowała:

Anna ChilimończykByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: