Scenariusz uroczystości przedszkolnej “Bal jesieni”

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNEJ

„BAL JESIENI” PRZEROWADZONEJ 19.10.2011 r.

 W PRZEDSZKOLU NR 3  W SKIERNIEWICACH

 

OBSZARY EDUKACYJNE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 • Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

ZADANIA EDUKACYJNE:

 • Tworzenie okazji do komunikowania się w języku werbalnym w zakresie mówienia i słuchania
 • Wzbudzanie radości ze wspólnej zabawy
 • Rozwijanie własnych umiejętności w działalności plastycznej

 

UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA ZGODNE Z JEGO MOŻLIWOŚCIAMI ROZWOJOWYMI:

 • Śpiewa znane piosenki
 • Odczuwa radość wspólnej zabawy
 • Rozwiązuje zagadki słowne
 • Wypowiada się na podany temat
 • Zna charakterystyczne cechy jesieni
 • Wykonuje prace plastyczną na podany temat
 • Współdziała w grupie
 • Porusza się w rytmie słyszanej muzyki

 

METODY: samodzielnych doświadczeń, swobodne wypowiedzi, objaśnienia, instrukcje, zadań stawianych do wykonania

 

FORMY: zbiorowa, praca w grupach, indywidualna

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: sprzęt nagłaśniający, magnetofon, płyty CD, materiał przyrodniczy, kredki, brystol, ilustracje 

PRZEBIEG:

 1. Spotkanie dzieci ze wszystkich grup na sali gimnastycznej.
 2. Wprowadzenie do tematu za pomocą wiersza H. Zdzitowieckiej „Za co lubimy jesień?” czytanego przez nauczycielkę.

 

Za co lubimy Jesień?

Za słodkie jeżyny w lesie,

Za nitki babiego lata,

Jarzębin czerwonych kiście,

Żołędzie, szyszki, kasztany,

Za rdzawe i złote liście.

 – O jakiej porze roku jest mowa w wierszu? ( o jesieni)

 – Kto wie kiedy rozpoczęła się jesień?(23 września)

 

 1. Śpiewanie piosenki „Tańcowała jesień” przez dzieci z grupy „Pszczółki”, wspólne śpiewanie refrenu. Improwizacja ruchowa przy piosence.

Tańcowała jesień

 w lesie zamaszyście.

 Żółte, rude i brązowe

 z drzew zrywała liście.

 Ref: Tańcowała jesień,

 kolorowa jesień.

Postrącała w parku

 żołędzie, kasztany,

 rozrzuciła na trawniku

 liśćmi przysypanym.

  Tańcowała jesień

w sadzie, razem z deszczem,

 jabłek, gruszek nazrywała,

 lecz jej mało jeszcze.

Z wiatrem się kłóciła,

 darła białe chmury,

 aż się słońce obudziło

 i wyjrzało z góry.

 1. Śpiewanie jesiennych piosenek przez dzieci z pozostałych grup.
 2. Charakterystyczne cechy jesieni – wymienianie przez dzieci z poszczególnych grup. (za poprawnie wymienioną cechę grupa otrzymuje punkt – cukierek)
 3. Powitanie gościa „Pani Jesieni” – pani jesień wchodzi i rozsypuje wszędzie kolorowe liście. (w tej roli pani Monika)
 4. Zbieranie liści – konkurs. (przedstawiciele grup (4 osoby) mają za zadanie zebrać jak najwięcej liści z podłogi).
 5. Taniec z „Panią Jesienią” – dla utrudnienia każdy z liściem na głowie.
 6. „Jesienne zagadki” – rozwiązywanie zagadek słownych

To łatwa zagadka, tak mi się wydaje.

Jaka po lecie pora nastaje? (jesień)

 

To miesiąc smutny taki,

bo odleciały już ptaki.

I liść ostatni już opadł.

Ten miesiąc zwie się ………. . (listopad)

 

Kiedy kolczasta łupinka pęknie

w brązowej skórce jest mu najpiękniej. (kasztan)

 

W lesie go spotkasz

i dziwisz się

srodze:, bo on ma kapelusz,

ale gdzie? Na nodze. (grzyb)

 

Choć to „klapsy”,

to nie bolą.

Ludzie raczej jeść je wolą.

Zawsze są smaczne,

soczyste, lecz pamiętaj –

Jedz je czyste! (gruszki)

 

Ma piękne korale, choć nie jest dziewczyną.

Spotkasz ją przy drodze, zwą ja … (jarzębina)

 

W twardej skorupce smaczny skarb mieszka.

Gdy ją rozłupiesz, znajdziesz… (orzeszka)

 

Mieszka wśród lasu,

orzeszki zjada,

w dziupli na zimę

zapasy składa. (wiewiórka)

 1. Improwizacja przy muzyce.
 2.  „Czarodziejski worek” – rozpoznawanie po dotyku darów jesieni. (kasztany, żołędzie, liście itp.)
 3.  „Obieranie jabłek” – konkurs dla nauczycielek poszczególnych grup.
 4.  Taniec przy muzyce.
 5.  „Kolorowanie liści” – każda grupa otrzymuje narysowany liść na dużym kartonie, dzieci mają go pokolorować, a panie wyciąć.
 6.  Zabawa przy muzyce.
 7.  Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy jesienny strój.

 

Opracowały i przeprowadziły:

mgr Justyna Gronek

mgr Monika ŁuczakByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: