Scenariusz turnieju zimowego dla dzieci 5 i 6 letnich pt. ZWIERZĘTA ZIMĄ. Spotkanie ze strażnikiem leśnym

CELE:

– wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów zwierząt w okresie zimy;
– porządkowanie zdobytej wiedzy na temat wybranych zwierząt leśnych i ptaków;
– wdrażanie do pomagania zwierzętom i ptakom w okresie zimy;
– poznanie pracy leśnika, przyjaciela lasu i zwierząt;
– dzielenie się zgromadzoną wiedzą i umiejętnościami z innymi dziećmi;
– współdziałanie w zespole;
– kształtowanie umiejętności czytania, rozwiązywania zagadek, rebusów i diagramów;

FORMA PRACY:

– pogadanka
– prezentacja multimedialna
– turniej wiedzy

Indywidualna, grupowa i zbiorowa

Zabawowa, zabawowo- zadaniowa, zadaniowa

METODA:

– słowne
– czynne
– oglądowe

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:Emblematy, medale, piłeczki, dwa pojemniki, kartoniki z napisem „tak”, „nie”, paski kolorowe, 2 pocięte obrazki zwierząt na 8-10 części, plansze pt. „Zwierzęta, ptaki zimą”, diagramy, zagadki, pocięte obrazki.

PRZEBIEG:

1. Powitanie i przedstawienie gościa- strażnika leśnego z PLM w Szczecinie;
2. Prezentacja multimedialna na temat: „Zwierzęta zimą”;
3. Rozmowa podsumowująca na temat obejrzanego materiału ;
4. ZABAWA – TURNIEJ ZIMOWY:

– „Turniej 10 pytań”: DLA WSZYSTKICH DZIECI

1. Jakie ptaki zostają w kraju na zimę? (wróble, sroki, gawrony, gołębie, sikorki, dzięcioły, wrony)
2. Co robi wiewiórka, borsuk, jeż, zimą?
3. Jakie ptaki jedzą jemiołę?
4. Co jest groźniejsze dla ptaków zimą- głód czy pragnienie? (pragnienie)
5. Które drzewa iglaste tracą na zimę swoje igły?
6. Czy zwierzęta potrzebują soli ?
7. Kto pomaga zwierzętom przetrwać zimę w lesie?
8. Które ptaki przylatują do nas na zimę?
9. Kiedy należy dokarmiać ptaki?
10. Jak nazywa się dom niedźwiedzia ?

– ZABAWA: „Prawda czy fałsz ?” (Z PODZIAŁEM NA 2 DRUŻYNY)

Rozdanie emblematów- losowanie drużyn spośród publiczności (po 5 osób-reprezentantów grup)
Każda prawidłowa odpowiedź jest nagradzana piłeczką – po 1p za prawidłową odp.

– Czy to prawda, że zwierzęta robią zapasy?
– Czy to prawda, że wiewiórka mieszka pod ziemią w czasie zimy?
– Czy to prawda, że jeże przesypiają całą zimę?
– Czy to prawda, że sikorki jedzą gruszki ?
– Czy to prawda, że paśnik to stołówka dla ptaków?
– Czy to prawda, że myśliwy pomaga zwierzętom przetrwać zimę ?
– Czy to prawda, że drzewo zasypia na zimę ?
– Czy to prawda, że lisy na zimę zmieniają futro ?

* Układanie karmnika z pasków – kto pierwszy?- 2p
* ZAGADKI o zimie i zwierzętach, szarady i diagramy:

1. Co to za białe piórka sypią zimą chmurki ? (śnieg )
2. Buduje mosty na rzekach,
na inżyniera nie czeka.
A w nos szczypie, szalik włóż!
Wiemy dobrze, że to… (mróz)

3. Długie uszy, długie susy,
futro zmienia gdy śnieg prószy. (zając)

4. Szary dziobek, szare piórka ,
to przyjaciel mój z podwórka.
Okruszyny chleba dasz to
To zaćwierka raz i dwa.

* Pocięty obrazek: Co to za zwierz, ułóż obrazek jeśli wiedzieć chcesz !: / po 4 chętnych dzieci do 1 obrazka/.

– SARNA
– NIEDŹWIEDŹ

* SZARADY: by odczytać rozwiązanie należy skreślić niepotrzebne litery:

Mlisk, sikkormka, aosarnay, fgiol,

* DIAGRAMY:

-wyrazy: lampa – raki – miska – lis
1 4 3

-wyrazy: worek – list – lala – sok – wilk
1 2 3 3

Zliczanie piłeczek .
Podsumowanie Turnieju.
Wręczenie nagród- medali.
Podziękowanie P. strażnikowi i pożegnanie gości.

Opracowała: Dorota GolubskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: