Scenariusz spotkania z ratownikiem medycznym w grupie dzieci 5-letnich

Scenariusz spotkania z ratownikiem medycznym w grupie dzieci 5-letnich

 

Temat zajęcia: „Zawód ratownik medyczny – kto to taki?” – poznanie pracy ratownika medycznego i wykonywanych przez niego czynności, narzędzia i charakterystyczny ubiór.

Dzień:              07.09.2011.

Cele ogólne:

 • przedstawienie wizerunku ratownika medycznego; przybliżenie jego pracy,
 • poznanie elementarnych zasad postępowania przy wypadkach,
 • poznanie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia,
 •  uczestniczenie w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa, wynikających z pokazów, ze spotkań,
 •  uatrakcyjnianie zajęć i omawianej tematyki.

 

Cele operacyjne:

 • rozpoznaje i nazywa elementy wyposażenia apteczki,
 • informuje dorosłych o wypadkach,
 • rozumie potrzebę udzielania pierwszej pomocy,
 •  zna i stosuje podstawowe elementy udzielania pierwszej pomocy,
 •  zna swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
 •  potrafi podać zwięzłą informację o zdarzeniu dorosłym i służbom ratowniczym,
 •  wie, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia,
 •  orientuje się, do koga należy zwrócić się o pomoc w sytuacji niebezpiecznej,
 •  zna numery alarmowe, w tym pogotowia ratunkowego,
 •  aktywnie uczestniczy w spotkaniu z ratownikiem medycznym.

 

Metody pracy:

 • rozmowa (słowna),
 • pokaz (oglądowa),
 • ćwiczenia praktyczne (czynna).

Formy pracy:

 • indywidualna,
 • zbiorowa.

Środki dydaktyczne: • ilustracje dotyczące numerów alarmowych oraz pojazdów uprzywilejowanych,
 • buteleczka po wodzie utlenionej,
 • flamastry,
 • film dla małych dzieci dotyczącym udzielania pierwszej pomocy,
 • bajka „Myszka Miki bandażuje Pluta”,
 • pomoce dostarczone prze służby ratownicze,
 • magnetofon.

 

Przebieg

 

 1. Powitanie zaproszonych gości (ratownik medyczny oraz pielęgniarki ze szpitala).
 2. Rozmowa gości z dziećmi na temat „Czym się zajmuje pan ratownik medyczny?”, „Co należy robić w sytuacji zagrożenia lub gdy nastąpił wypadek?”:
  •rozmowa o tym co zrobić, gdy komuś dzieje się krzywda lub gdy jesteśmy świadkami wypadku ( w domu, na palcu zabaw, na ulicy).
  • dzieci przypomniały sobie jakie są numery telefonów alarmowych, do koga można się z nich dodzwonić i w jaki sposób udzielać krótkiej, rzetelnej informacji na temat zdarzenia. Nie mniej ważna wiadomością był fakt, że nie należy dzwonić na numery alarmowe bez potrzeby i robić sobie z tego żarty.
  •rozmowa o pracy ratownika medycznego (ratowanie ludzi, jeżdżenie do nagłych wypadków).
  •dyskusja – zadawanie pytań przez dzieci gościom.
 3. Zabawa ruchowa na ratowniku medycznym (ratownik jako fantom) pt. „Nagły wypadek! Co robimy?” (ćwiczenie zasad udzielania pierwszej pomocy oraz odpowiedniego ułożenia ciała, a także przedstawianie scenek – rozmów telefonicznych z policją, pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną).
 4. Prezentacja oraz ćwiczenie kolejnych etapów opatrywania ran (woda utleniona „na niby” i plaster „naprawdę” – rana na ciele dziecka została wykonana czerwonym flamastrem.
 5. Podsumowanie wiadomości filmikiem dla małych dzieci dotyczącym udzielania pierwszej pomocy oraz bajką „Myszka Miki bandażuje Pluta”.
 6. Dzieci podziękowały gościom za wizytę piosenką „Jestem kierowcą” i upominkiem w postaci gipsowego obrazka.
 7. Pożegnanie zaproszonych gości.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: