Scenariusz spotkania integracyjnego z rodzicami w grupie dzieci 3-4 latków ( realizacja programu adaptacyjnego )

DATA; 24. 03. 2011 R.

PROWADZĄCA;   mgr ELŻBIETA KLINKE- PYRDOŁ

TEMAT ; ,,Witaj Wiosenko Zielona Panienko’’- zabawy integracyjne.

Treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

Obszar 7\1

Wie, jak należy się zachować na uroczystościach,

Obszar 7\2

Odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługuje się mową, mimiką,gestem i ruchem,

Obszar 8\1Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie,

Obszar 5\4

Uczestniczy w zabawach ruchowych,

Obszar9\2

Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych,

Cele ogólne;

-kształtowanie umiejętności odtwarzania tekstu

-kształtowanie umiejętności naśladowania ruchów żaby, bociana

-wyrabianie umiejętności wiązania opisu słownego z obrazkiem

-rozwijanie umiejętności wykonania wspólnej pracy z rodzicami

-uczestniczenie we wspólnych zabawach dzieci z rodzicami

-wyzwalanie radości, zadowolenia z pobytu z rodzicami

-wyzwalanie radości z wytworzenia wspólnej pracy

Cele operacyjne;

– odtwarza tekst inscenizacji

– porusza się prawidłowo ( obunóż, na jednej nodze)

– porusza się podczas śpiewanej   piosenki przez nauczyciela i dzieci

– rozpoznaje zwierzęta i rośliny po opisie słownym ( bocian, żaba, krokus, przebiśnieg )

– wydziera drobne kawałki papieru kolorowego i przykleja na kartkę papieru

-jest zadowolone, z pobytu rodziców w przedszkolu

Metody;

1)  oparte na działaniu; samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych dziecku,  ćwiczeń utrwalających

2) oparte na obserwacji; obserwacja i pokaz

3) oparte na słowie;,zagadka, objaśnienia

Formy organizacyjne; zabawy

Środki dydaktyczne;

Opaski na głowę do inscenizacji, krążki, chusta animacyjna, kartki z sylwetami kwiatków, papier kolorowy,klej, zagadki

Przebieg

  1. Inscenizacja  w wykonaniu dzieci,,Przywitanie wiosny’’
  2. Zabawa ruchowa,, Bocian i żaby’’
  3. Zabawa muzyczno-ruchowa ,,Rosną kwiatki’’
  4. Zabawa z chustą animacyjną ,,Kolory’’
  5. Zagadki słowne o wiośnie.
  6. Wydzieranka z kolorowego papieru- wiosennych kwiatów- praca plastyczna z udziałem rodziców

7. Zorganizowanie wystawki prac.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: