Scenariusz spotkania andrzejkowego

Organizatorzy: Halina Pawłowska i Jolanta Perkiewicz

Uczestnicy: dzieci 5 i 6-latnie wraz z rodzicami

Miejsce: sala przedszkolna

Cele:

· Budzenie i rozwijanie zainteresowań tradycjami, obrzędowością i zwyczajami ludowymi.
· Wzbogacanie wiadomości na temat tradycyjnych wróżb i zabaw andrzejkowych.
· Wzmacnianie więzi emocjonalnych.
· Integracja rodziców i dzieci poprzez wspólną zabawę.
· Wytworzenie miłej i radosnej atmosfery.

Cele szczegółowe – dziecko potrafi:

· współdziałać w grupie,
· ułożyć przedmioty wg wielkości,
· wyszukać wyrazy rozpoczynające się na określoną głoskę,
· rozpoznawać zawody po schematycznym obrazku symbolizującym dany zawód.

Środki dydaktyczne:

· cztery duże klucze w czterech kolorach ( niebieski, żółty, czerwony, zielony) z dołączonymi zadaniami w kopertach,
· małe klucze w czterech kolorach jako emblematy dla dzieci,
· losy w szklanej kuli,
· wiersz D. Gellner pt. „Wieczór Andrzejkowy”,
· wiersze – zaklęcia,
· kaseta z nagraniami” Ruch przy muzyce” Klanza,
· płyta z piosenką pt. „Andrzejkowe wróżby”.Pomoce do zadań:

· Klucz niebieski – zestawy przedmiotów różnej wielkości ( buty, świece, serca, gwiazdki, karety, klucze)
· Klucz żółty – koperty z zestawem obrazków , po 5 sztuk dla każdej pary dzieci, z których trzy zaczynają się na głoskę: m, t, k, l, z, b.
· Klucz zielony – zagadki i obrazki przedstawiające ich rozwiązanie.
· Klucz czerwony – kapcie dzieci i szaliki do zawiązania oczu.

Pomoce do wróżb:

· „ Kim będę w przyszłości” – koperty z przedmiotami symbolizującymi różne zawody.
· „ Moneta w studni” – monety 1-groszowe, miska z wodą, gwiazdki.
· „ Wirująca butelka” – obrazki symbole, plastikowa butelka.
· „ Buty” – kapcie dzieci, serduszka.
· „ Lanie wosku” – wosk, klucz.

Przebieg spotkania

Wstęp – sala przygotowana na przyjęcie gości: dekoracje, na stołach zapalone świece i słodki poczęstunek. Obok w innej sali „pokój wróżb”, gdzie dzieci będą lać wosk.

Emblematy ( małe klucze) rozdano dzieciom przed rozpoczęciem, na ścianie wiszą duże tekturowe klucze w czterech kolorach, z przypiętymi kopertami zawierającymi zadania.

1. Powitanie zabawą muzyczno-ruchową do piosenki „ Witam Was”.
2. Słuchanie wiersza D. Gellner pt. „Wieczór Andrzejkowy” recytowanego przez dzieci.
3. Śpiewanie piosenki pt. „Andrzejkowe wróżby”.
4. Wiersze – zaklęcia wróżek w wykonaniu dzieci.
5. Zadania i wróżby dla poszczególnych grup

Ktoś z rodziców wybiera jeden z czterech kluczy. Każdy klucz opatrzony jest zadaniem i wróżbą.

Klucz niebieski

Zadaniem dla każdej pary dzieci jest ułożenie narysowanych przedmiotów od najmniejszego do największego.

Po poprawnie wykonanym zadaniu dzieci przystępują do wróżby. „Kim będę w przyszłości”.

Na dywanie rozłożone są talerze, pod którymi ukryte są obrazki charakteryzujące różne zawody. Dzieci z emblematem klucza niebieskiego wskazują wybrany przez siebie talerz. Po jego odkryciu dziecko mówi, kim będzie ( np. grzebień –fryzjer, termometr – pielęgniarka itp.)

Klucz żółty

Dzieci z emblematem klucza żółtego łączą się w pary. Każda para otrzymuje kopertę z pięcioma obrazkami. Zadanie polega na wybraniu tylko tych, które zaczynają się na określoną głoskę.

Po wykonaniu zadania dzieci przystępują do wróżby .

„Moneta w studni”.

Na środku sali stoi miska z wodą. Każde dziecko otrzymuje 1 grosz i wrzuca monetę do „studni”. Czyja moneta wpadnie do wody, ten losuje gwiazdkę z wypisaną przepowiednią. Rodzice odczytują przepowiednie z gwiazdek (np. wkrótce odwiedzi Cię ktoś miły; spełnią się twoje marzenia itp.)

Klucz zielony

Grupa dzieci z emblematami małych zielonych kluczy rozwiązuje zagadki i wskazuje obrazki przedstawiające ich rozwiązanie.

Po rozwiązaniu wszystkich zagadek dzieci przystępują do wróżby.

„ Wirująca butelka”

Na środku Sali leży butelka, a wokół niej obrazy symbole. Każdy kręci butelką a rodzic odczytuje symbol, który wskazuje butelka.

· Korona – W przyszłości będziesz ważną osobą. Obejmiesz ważne stanowisko.
· Książka – Przed Tobą kariera naukowa, zaszczyty.
· Serce – Czeka Cię wielka miłość i szczęście rodzinne. Będziesz osobą o dobrym sercu.
· Moneta – Będziesz bardzo bogatym biznesmenem. Sukces w interesach.
· Gwiazda – Przed Tobą kariera aktorska lub piosenkarska. Będziesz gwiazdą.
· Mapa – Czekają Cię wspaniałe przygody. Zostaniesz podróżnikiem.
· Piłka – Przed Tobą kariera sportowa. Będziesz sportowcem.
· Medal – Będziesz w życiu odnosić wiele sukcesów.

Klucz czerwony

Dzieci z emblematem klucza czerwonego zdejmują po jednym bucie. Kto z zawiązanymi oczami szybko znajdzie swój but wśród innych ten przystępuje do wróżby.

„Buty”

Dzieci odnalezione buty ustawiają jeden za drugim. Czyj but wyjdzie za próg sali, ten losuje serduszko z przepowiednią. Przepowiednie odczytują rodzice.

6.„Szklana kula” – W dużej szklanej kuli znajdują się karteczki z przepowiedniami. Każdy z rodziców losuje jedną z nich i odczytuje swą przepowiednię.

7. „Lanie wosku”

Dzieci podchodzą kolejno do stolika na którym stoi miska z wodą i przy pomocy rodzica leją wosk przez klucz. Swoje odlewy kładą na kartce papieru, a następnie ich cienie rzucone na świecę komentują wspólnie z rodzicami.

8. Słodki poczęstunek.

9. Wspólne zabawy i tańce przy muzyce.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: