Scenariusz przedszkolnej letniej spartakiady sportowej między grupami

spartakiada– uczestnicy: wszystkie dzieci z przedszkola
– czas trwania imprezy: 30 minut

Temat: „Bezpieczny i aktywny przedszkolak”

Cele:
• rozwijanie prawidłowej sylwetki dziecka
• wdrażanie do dokładnego wykonywania poleceń nauczyciela
• kształtowanie postawy prozdrowotnej
• zwracanie uwagi na bezpieczne zachowanie podczas wykonywania ćwiczeń

Miejsce: boisko do piłki siatkowej ośrodka przywodnego Nierzym

Przybory: piłki, piłeczki, woreczki, pachołki, obręcze, kosze, woreczki napełnione wodą

PRZEBIEG:
• defilada drużyn przy piosence „Gimnastyka” śpiewanej przez dzieci z grupy
• wzajemne przywitanie się dzieci okrzykiem „hip, hip – hura!
• objaśnienie punktacji, rozpoczęcie spartakiady

KONKURENCJE: /po każdej konkurencji wymiana dzieci w drużynie/

1. Czworakowanie do celu na wprost do miejsca, gdzie leży piłka, powrót biegiem
z piłką, każda osoba wykonuje zadanie 1 raz
2. Przeskakiwanie z kałuży do kałuży (hula – hop), każde dziecko przeskakuje
z obręczy do obręczy, powrót biegiem do drużyny.
3. Kto dalej rzuci woreczkiem – rzut woreczkiem z wyznaczonego miejsca.
4. Zajęcze skoki – skoki do pachołka, obiegnięcie i bieg do drużyny z powrotem.
5. Rzut piłeczką do kosza – każda osoba z drużyny ma piłeczkę i 1 rzut.
6. Slalom gigant – bieg pomiędzy pachołkami, z woreczkiem z wodą, do wyznaczonego miejsca z powrotem bieg po prostej do drużyny.
Podliczenie punktacji. Ogłoszenie wyników.
Rozdanie dyplomów i upominków. Wspólny przemarsz dookoła boiska.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: