Scenariusz przedstawienia teatralnego o tematyce ekologicznej na podstawie bajki „Czerwony kapturek”

Grupa dzieci – 6-latki

Prowadząca – Jakubowska Barbara

Cele ogólne

* uświadamianie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka;
* uświadamianie dzieciom, jakie znaczenie dla naszego zdrowia ma czyste środowisko;
* wyrabianie umiejętności zgodnego współdziałania ;
* uatrakcyjnianie zajęć i omawianej tematyki związanej z udziałem w akcji „Sprzątanie Świata”

Cele operacyjne

Dziecko –

* wie, jak szkodliwa dla środowiska może być działalność człowieka;
* potrafi wskazać cel i sposób segregacji śmieci;
* zna kolory pojemników na śmieci i wie, co należy do nich wrzucać;
* umie ocenić postępowanie bohaterów bajki;
* bierze udział w przygotowaniu spotkań i przyjmowaniu gości w przedszkolu;
* prezentuje umiejętności wokalno- recytatorskie

Metody i formy pracy –* aktywizujące twórczą działalność dzieci: teatralne, muzyczno- ruchowe;
* zespołowe, indywidualne

Środki dydaktyczne –

rekwizyty- strój Czerwonego Kapturka, wilka, leśniczego, koszyk z papierkami, proca, plecak z butelkami, opaski na głowę- sylwety zajączków, pojemników na śmieci w czterech kolorach, sylwety grzybów, drzewa z bibuły, dom namalowany na płótnie, nagrania CD (muzyka imitująca spacer po lesie, piosenka „Posprzątajmy świat”)

Podstawa programowa –

1-3); 2- 5); 3- 1); 6- 3); 7- 2); 12- 3); 14- 5)

Treści programowe –

Strona – 130; 135; 138; 140

Przebieg –

1. Powitanie przybyłych gości oraz przedszkolaków z grup młodszych.

2. Kilka słów na temat akcji Sprzątania świata:

– czynności porządkowe w ogrodzie przedszkolnym przez grupę 3 i 4 latków oraz w parku przez grupę 5 i 6 latków;
– prezentacja plakatów wykonanych przez każdą grupę wiekową.

3. Zachęcenie widzów do obejrzenia przedstawienia w wykonaniu grupy 6-latków jako podsumowanie akcji Sprzątanie Świata.

4. Piosenka pt. „Posprzątajmy świat”- dzieci sprzątają zaśmiecony las.

5. Pogadanka z przedszkolakami na temat postępowania bohaterów przedstawienia ( dz. wie, jak zachowywać się w lesie- nie śmiecimy, nie robimy hałasu, nie niszczymy roślinności, nie korzystamy z procy, nie drażnimy zwierząt; śmieci zabieramy i wrzucamy do odpowiednich pojemników).

6. Zabranie głosu przez przedstawiciela gminy z działu Ochrony środowiska- wręczenie dzieciom książek za aktywne uczestnictwo w akcji Sprzątanie Świata.

7. Zabranie głosu przez panią dyrektor- docenienie starań małych przedszkolaków.

8. Słodki poczęstunek od pana wójta – dziecko używa zwrotów grzecznościowych, wie, że papierki należy wrzucać do kosza.

9. Podziękowanie gościom za przybycie, małym artystom za występy.

10. Informacja zwrotna- dziecko wyraża swoją opinię o minionym dniu rysując słonko lub chmurkę.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: