Scenariusz konkursu piosenki ludowej “Jaka to melodia?”

Scenariusz konkursu piosenki ludowej “Jaka to melodia?” zorganizowanego dla dzieci i rodziców

w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Głownie

Cele:

  • rozwijanie muzykalności i zainteresowania piosenką ludową
  • współzawodnictwo w atmosferze wesołej zabawy
  • integracja przedszkola z rodzicami, dziećmi i zaproszonymi gośćmi
  • promowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 

Miejsce:

sala gimnastyczna

Uczestnicy:

– 4 drużyny z każdej grupy wiekowej (po troje rodziców z dzieckiem z każdej grupy) – razem 24 uczestników– jury: członkowie zespołu “Czeremcha”, kierownik MOK-u w Głownie

– publiczność: rodzice i dzieci ze wszystkich grup wiekowych

– prowadzące: nauczycielki – M. Gibała, J. Rożniata, M. Wrońszczyk

– akompaniator – nauczycielka rytmiki

 

Przebieg konkursu:

1. Powitanie zaproszonych gości, uczestników konkursu i publiczności.

2. I runda konkursu:

Drużyny siedzą przy stolikach, każda drużyna oznaczona innym kolorem nutki (zielony, czerwony, niebieski, pomarańczowy). Drużyny (rodzice z dziećmi) mają za zadanie jak najszybciej rozpoznać tytuły 8 piosenek ludowych po wysłuchanym fragmencie granym na pianinie. Kto pierwszy rozpozna melodię, ten wstaje. Po podaniu prawidłowego tytułu – drużyna otrzymuje punkt (nutkę w swoim kolorze). Zwyciężają 2 drużyny, które zdobędą najwięcej punktów.

Po każdym odgadnięciu piosenki publiczność i jury śpiewa jej pierwszą zwrotkę i refren korzystając z przygotowanych śpiewników.

W przypadku, gdy  nie zostaną wyłonione zwycięskie drużyny (taka sama ilość punktów), przewidziana jest dogrywka. Kto pierwszy odgadnie – przechodzi do drugiej rundy.

3. Przerwa – gościnny występ zespołu “Czeremcha”.

 

 

4. II runda konkursu:

Przygotowana duża plansza, na której umieszczone są cyfry 1- 5, którym przyporządkowane są piosenki. Obok cyfry zasłonięta krótka podpowiedź np. 1 – coś rumianego, (piosenka „Czerwone jabłuszko”)

Dwie zwycięskie drużyny wybierają kolejno dla siebie cyfry. Zaczyna drużyna, która w pierwszej rundzie zdobyła więcej punktów. Prowadząca odsłania podpowiedź, a akompaniator gra wybrany fragment utworu. Punktacja zaczyna się od nowa. Jeśli drużyna, dla której wybrano hasło nie odgadnie go, drużyna wybierająca ma możliwość udzielić odpowiedzi i otrzymać punkt. Zwycięża drużyna, która zdobędzie więcej punktów. W tej rundzie także przewidziana jest dogrywka  i wspólny śpiew.

5. Zakończenie:

Jury wręcza wszystkim uczestnikom konkursu dyplomy i nagrody.

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: