Scenariusz integracyjnych zajęć przedszkolnych „KWIATOZABAWY”

Prowadzący: Nauczycielki wszystkich grup.
Grupa: Wszystkie grupy przedszkolne.
Scenariusz opracował: mgr Joanna Gawron.

Cele ogólne:

• motywowanie do wypowiadania się oraz do aktywności twórczej poprzez różne działania plastyczne, przyrodnicze za pomocą różnorodnych materiałów przyrodniczych, plastycznych,
• poszerzanie wiadomości na temat nazewnictwa i budowy kwiatów, warunków potrzebnych do wzrostu roślin,
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
• kształtowanie postawy szacunku i ochrony przyrody.

Cele szczegółowe:
• rozwija pomysłowość plastyczno-techniczną w kreowaniu własnych doniczek, bukietów za pomocą różnorodnych materiałów plastycznych,
• tworzy swobodne, kolorowe kompozycje różnorodnymi technikami i opisuje swoje dzieło,
• zna nazwy i wygląd pierwszych wiosennych kwiatów,
• wie, co oznaczają słowa „kwiaty chronione”;
• potrafi rozwiązać zagadkę,
• interpretuje ruchem muzykę,
• potrafi współpracować z innymi dziećmi,
• współtworzy dekoracje w szatni z dziećmi innych grup z okazji „Kwiatozabaw”.

Metody pracy:
• Słowna: rozmowa, objaśnienie,
• Oglądowa: pokaz,
• Aktywizujące,
• Czynna: praktyczne działanie.

Formy pracy:
• Indywidualna,
• Grupowa,
• Zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
• ilustracje przedstawiające kwiaty wiosenne,
• ilustracje przedstawiające budowę kwiatka,
• ilustracje przedstawiające etapy sadzenia roślin,
• płatki kwiatka z szablonu,
• doniczki,
• ziemia,
• kwiaty,
• gałązki krzewów, kwiatów,
• zagadki słowne z książki F.J.P. Frątczakowie „Przyrodnicze zagadki Agatki”,
• piosenka „Kwiatki – bratki”,
• sprzęt nagłaśniający,
• płyta CD z piosenkami,
• brystol,
• klej,
• marker,
• aparat cyfrowy.

Przebieg:

I Cześć (w poszczególnych grupach przedszkolnych):Wykorzystanie przez dzieci zdobytych wiadomości i umiejętności podczas spotkania grup na uroczystości „kwiatozabawy”.

Wprowadzenie dzieci w tematykę „kwiatozabaw” w miesiącu kwietniu poprzez:
• tematykę wiosenną na zajęciach dotyczącą nasion, kwiatów, nowalijek, pór roku, zjawisk atmosferycznych,
• obserwację i opisywanie zmian zachodzących w przyrodzie (zbliżającą się nowa pora roku) oraz w świecie roślin (pierwsze kwiaty),
• aktywne uczestniczenie w spacerach po okolicy przedszkolnej połączone obserwacją przyrody oraz z dyskusją na zaobserwowane zjawiska,
• gromadzenie darów natury w kąciku przyrody związanych ze zbliżającym się tematem oraz przygotowaniem do sadzenia roślin (nasiona, ziemia, warzywa),
• aktywne działania w zakresie hodowli i pielęgnacji roślin w kącikach przyrody (sianie, sadzenie, rozsadzanie, podlewanie, doglądanie) połączone z rozmowami na temat tego, co jest potrzebne roślinom do wzrostu, jakie narzędzia należy używać w określonych etapach,
• wykorzystanie różnorodnych materiałów plastyczno-technicznych, przyrodniczych przy ozdabianiu własnych doniczek wybranymi technikami plastycznymi celem rozwijania wiedzy na temat hodowli roślin, kreatywności twórczej, zdolności manualnych,
• przygotowanie 10 płatków kwiatu z szablonu celem połączenia ich w jedną całość na zajęciach „Kwiatozabawy”.

Dzień „Kwiatozabaw”.

Dzieci przychodzą na kolorowo, kwiatowo ubrane do przedszkola w dniu „Kwiatozabaw”.

W salach grup przedszkolnych:
W dniu „Kwiatozabaw” sadzenie, przesadzanie kwiatów do doniczek. Komponowanie bukietów wiosennych ze szczególnym uwzględnieniem kolorystyki kwiatów i ich estetycznego ułożenia.

II Cześć (na sali gimnastycznej):
1. Wprowadzenie w tematykę zajęć poprzez zagadki z książki F.J.P. Frątczakowie „Przyrodnicze zagadki Agatki”.

„Kwiatki”
Są doniczkowe, są cięte
w słupkach lub rozwinięte.
Kolorowe główki mają
każdemu się podobają .

Rośnie na łodydze kolorowy płatek.
Przy nim jeszcze jeden, to jest przecież…(kwiatek)

2. Oglądanie ilustracji wiosennych kwiatów, omawianie ich kolorów (zwrócenie uwagi na charakterystyczne wiosną kolory). Nazywanie kwiatów (próby odpowiedzi na pytanie o kwiaty chronione) w oparciu o zagadki słowne.
Wpisywanie propozycji dzieci nazw kwiatów na płatki kwiatka z szablonu.
Rozwiązywanie zagadek o kwiatach:
Dodaj dwie litery do wyrazu brat.
Zaraz kolorowy zakwitnie ci kwiat. ( bratki)

Nietrudna zagadka: nazwa cukierka lub kwiatka. ( irys)

Jesteśmy bardzo malutkie, łodyżki mamy krótkie. Liliowych główek prawie nie dojrzysz w gęstej trawie.
Choć pachnę … na cały świat…
Co my za jedne? Kto zgadł? (fiołek)

Na górskiej polance zakwitam co roku,
Rosnę też w ogródku,
Nazywam się? (krokus)

Spadły w las białe gwiazdki,
Jest ich tyle, tyle…
Zgadnij jaki to kwiatek.
To przecież? (zawilec)

Chociaż jestem słabym kwiatkiem,
Tuż przed zimy końcem
Przebijam śniegu czapkę
By zobaczyć słońce. (przebiśnieg)

Nim się przystroją góry zielenią
Liliową barwą góry się mienią.
Czary? Nie czary?
Na białym śniegu liliowe kwiaty stoją w szeregu. (krokusy)

Na skraju leśnej polanki
Z mchu wyjrzał kwiatek kosmaty,
A za nim drugi i trzeci
I już jest cały bukiecik.
Wiatr zimny szedł jeszcze światem
I spostrzegł kwiatki puchate,
Cofnął się – dech wstrzymał – ucichł.
Odszedł. Nieprędko powróci. (sasanki)

3. Zabawa dramowa „Cebulka”.

4. Oglądanie ilustracji dotyczących budowy kwiatu.
Budowa kwiatu: dzieci podają z jakich części składa się kwiat (słupek, płatki korony, działki kielicha, pręciki).
Wpisywanie propozycji dzieci budowy kwiatu na płatki kwiatka z szablonu.

5. Wspólna nauka, utrwalanie piosenki „Kwiatki – bratki” połączona z zabawą naśladowczą do piosenki (nawiązanie do narzędzi ogrodniczych, jakie używa się w ogrodzie, na działce).

6. Zabawa wizualizacyjna „Od nasiona do kwiatu”.

7. Nawiązanie do kolejnych etapów sadzenia kwiatów w oparciu o własne doświadczenia, wiedzę, pamięć z pomocą ilustracji.
Zabawa aktywizująca „Burza mózgów”. „Co jest potrzebne roślinie, aby mogła rosnąć?”. Podawanie pomysłów dotyczących warunków, w jakich roślina najlepiej wzrasta.
Wpisywanie propozycji dzieci warunków potrzebnych do życia na płatki kwiatka z szablonu.
8. Zabawa pobudzająco-hamująca (inhibicyjno-incytacyjna) „Jak rośnie kwiat”.

9. Zabawa ruchowo-naśladowcza „W naszym ogródeczku” w nawiązaniu do kolejnych etapów siania nasion i używania odpowiednich narzędzi ogrodniczych.

10. Zabawa z elementem dramy – „Kwiaty”.
Dzieci dobierają się parami. Jedno dziecko z pary to rzeźbiarz, drugie to „materiał do rzeźbienia”. Zadaniem rzeźbiarza jest wyrzeźbienie kwiatu. Po skończeniu role odwracają się.

11. Zabawa ruchowo-muzyczna „Jak rośnie kwiat”.

12. Wspólne ułożenie kwiatka z dostępnych płatków z pomysłami dzieci w jedną całość. Usystematyzowanie poznanych, utrwalanych dziś wiadomości, umiejętności na temat roślin, kwiatów i ich potrzeb.

III Cześć (w szatni):

Wystawa wybranych prac hodowlanych dzieci (doniczki z kwiatami, bukiety wiosenne) po zakończeniu wspólnych zabaw i przygotowaniach estetycznych, porządkowych w poszczególnych grupach przedszkolnych. Opisywanie prac, omawianie ich.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: