Scenariusz hospitacji doradczo-doskanalącej z zakresu edukacji zdrowotnej

Prowadzący nauczyciel: mgr Joanna Gawron.
Wiek dzieci: 3, 5, 6-latki.

TEMAT: Witaminki, witaminki…

CELE OGÓLNE:
• Kształtowanie nawyku dbania o zdrowie własne i innych poprzez przestrzeganie zasad zdrowego żywienia się,
• Rozwijanie sprawności fizycznej oraz motywowanie o dbanie o nią
w powiązaniu z zasadami zdrowego stylu życia.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko 5, 6-letnie:
• poznaje znaczenie spożywania produktów niezbędnych dla zachowania zdrowia (produkty mleczne, warzywa, owoce),
• rozpoznaje oraz nazywa pokarmy zdrowe i niezdrowe,
• tworzy piramidę żywieniową biorąc pod uwagę właściwości zdrowotne produktów,
• poznaje zasady zdrowego stylu życia,
• poznaje zależność dobrej sprawności od właściwego odżywiania się.

Dziecko 3 letnie:
• poznaje znaczenie spożywania produktów niezbędnych dla zachowania zdrowia (produkty mleczne, warzywa, owoce),
• rozpoznaje oraz nazywa niektóre pokarmy zdrowe i niezdrowe,
• tworzy piramidę żywieniową z pomocą nauczyciela biorąc pod uwagę właściwości zdrowotne produktów,
• poznaje zasady zdrowego stylu życia.

METODY:
• słowna
• praktyczna
• pokazu

FORMY:
• zbiorowa
• indywidualna

POMOCE: symbole dla produktów zdrowych i niezdrowych (np. serce radosne i serce zmęczone), obrazki przedstawiające produkty zdrowe i niezdrowe, odtwarzacz płyt CD, płyta CD z piosenką „Fikający zuch”, plansza „piramidy żywieniowej”, „piramida żywieniowa” narysowana na szarym papierze, klej, szary papier, marker.PRZEBIEG:

1. „Zdrowe pokarmy” – zabawa dydaktyczna. Rozmowa na temat wiosennego osłabienia organizmu i zwiększonego zapotrzebowania na witaminy. Wyjaśnienie, co to są witaminy. Nazywanie produktów na obrazkach i określanie, w jakiej postaci można je jeść: surowe, gotowane lub w obu postaciach.

2. Podział produktów na dwie grupy: zdrowe i niezdrowe.

3. „Fikający zuch” – zabawa ruchawa ze śpiewem do piosenki „Fikający zuch”.

4. Zastanawianie się nad wyrażeniem „piramida żywieniowa” z pomocą planszy piramidy; wspólna definicja pojęcia.

5. Stworzenie piramidy żywieniowej biorąc pod uwagę właściwości zdrowotne produktów.

6. „W zdrowym ciele zdrowy duch!” – zabawa naśladowcza do podanego hasła.

7. „Recepta na zdrowie” – ustalenie (spisanie i naklejanie) zasad odnoszących się do zdrowego stylu życia: gimnastykujemy się, ubieramy się odpowiednio do pogody, dbamy o czystość, jemy zdrowe pokarmy, uprawiamy sport.

8. Podziękowanie za uwagę i wspólne spędzenie czasu.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: