Scenariusz hospitacji diagnozującej w przedszkolu montessoriańskim

Scenariusz  hospitacji diagnozującej przygotowany i przeprowadzony przez Agnieszkę Kołaczek

w Przedszkolu Miejskim nr 22O w Łodzi

 

Temat: Polska, mój kraj.

Cel ogólny:

Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości  społeczno – kulturowej poprzez poznawanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej

Cele operacyjne:

 • zna flagę Polski. ( 3 latki)
 • zna flagę i godło Polski. ( 4 latki)
 • zna flagę, godło Polski i herb Łodzi. ( 5 i 6 latki)
 • przyjmuje właściwą postawę w czasie słuchania hymnu Polski.
 • wskazuje na mapie: Polskę, Wisłę, Warszawę, Łódź. ( 6 latki)
 • rozwiązuje krzyżówkę składającą się z 6 haseł.
 • układa wyraz Polska z rozsypanki literowej. ( 6 latki)

Metody:

Czynna:

 • zadania stawiane do wykonania.

Percepcyjna: •  zagadki słowne;
 •  reagowanie na melodię.

Słowne:

 • rozmowa;
 • swobodne wypowiedzi dzieci;
 • objaśnienie i instrukcja.

Twórcza:

 • język ciała.

Forma organizacyjna:

 • praca z całą grupą;
 • praca indywidualna, zróżnicowana.

Forma aktywności:

 • językowa;
 • ruchowa.

Środki wspomagające: tablica z krzyżówką, nagranie muzyczne, mapa, kredki, karty pracy (zróżnicowane),

PRZEBIEG:

1. Iskierka przyjaźni „ Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg nich w ciszy wróci do mych rąk”.

2.  Rozwiązanie krzyżówki,

MAPA                    1)  NA NIEJ NARYSOWANE SĄ WSZYSTKIE KRAJE.                

ORZEŁ                   2)  JAKI PTAK JEST W GODLE POLSKI?

 SAMOLOT           3)  LATA WYSOKO A NIE JEST PTAKIEM.           

WISŁA                   4)  JAKA JEST NAJDŁUŻSZA RZEKA W NASZYN KRAJU?

 SMOK                   5)  MIESZKAŁ NA WAWELU, POKONAŁ GO SZEWCZYK

DRATEWKA.

WARSZAWA        6)  JAK NAZYWA SIĘ STOLICA POLSKI?

 

3.      Co znajdziemy na mapie Europy?.

Wskazywanie przez dzieci na mapie Europy: Polski, Wisły, Warszawy, Łodzi.

– Kto z was potrafi wskazać Polskę na mapie Europy?

– Kto pamięta jak nazywa się najdłuższa rzeka w Polsce?

– Kto chce pokazać ją na mapie?

– Jak nazywa się miasto, w którym mieszkamy?

– Kto potrafi pokazać je na mapie?

 

 

4. Zabawa ruchowa: „ Zatańczmy w koło”.

Dzieci poruszają się rytmicznie w takt dowolnej melodii. W czasie trwania hymnu państwowego przyjmują prawidłową postawę ( na baczność).

5.  Zabawa, „Jaki jest Twój kraj?”  – ćwiczenia językowe.

Dzieci próbują opisać własnymi słowami Polskę.

6. Działania plastyczne.

Karty pracy. W zależności od wieku, dzieci kolorują:

3 latki – flagę Polski.

4 latki – flagę Polski + godło Polski.

5 latki – flagę Polski + godło Polski + herb Łodzi.

6 latki – flagę Polski + godło Polski + herb Łodzi + ułożenie z rozsypanki literowej wyrazu Polska.

7. Podsumowanie.

Utrwalanie pozytywnego stosunku do swojej ojczyzny.

8. Wystawa prac.

 

 

 

 

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: