Scenariusz „Dzień Ziemi na sportowo”

Scenariusz „Dzień Ziemi na sportowo”

Cele ogólne:

 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie;
 • Uświadomienie dzieciom, że ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego człowieka;
 • Zapoznanie z ekologicznym sposobem wyrzucania śmieci;
 • Kształtowanie wrażliwości dziecka na otaczające je środowisko;
 • Kształtowanie umiejętności sportowego współzawodnictwa;
 • Rozwijanie sprawności ogólnej.

Metody pracy:

 • rozmowa, zadaniowa, pokaz, zabawowa, bezpośredniej celowości ruchu.

Środki dydaktyczne:

 • przykładowe rodzaje śmieci, gazety, zielone chustki, łyżki, pachołki, obręcze, worki na śmieci, symbole danych odpadów, mała piłeczka, szary papier, marker, cztery farby: zielona, żółta, niebieska, szara.

Miejsce organizowania konkursu:

 • plac przedszkolny lub sala gimnastyczna w przedszkolu

ZADANIA DO WYKONANIA PRZED DNIEM ZIELONYM

 1. Każda grupa ubiera się na wyznaczony kolor (gr. I – zielony, gr. II – żółty, gr. III – niebieski, gr. IV – szary).
 2. Zbieranie pustych plastikowych butelek, papieru, butelek szklanych, aluminiowych puszek do zabawy segregacyjnej.
 3. Pogadanki w grupach na temat: ” Co niszczy nasze środowisko” -wychowawcy.
 4. Nauka wybranej ekologicznej piosenek, która będzie prezentowana w trakcie zabaw.

1. Wstęp (wprowadzenie dzieci w temat i cel spotkania):Dnia 22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. Wszyscy ludzie- przyjaciele Ziemi- robią coś, aby Ziemia stała się piękniejsza, zdrowsza i bezpieczniejsza dla wszystkich.
Po raz pierwszy obchodzono Dzień Ziemi w Stanach Zjednoczonych 22 kwietnia 1970 roku.
W ten sposób ludzie chcieli wyrazić protest przeciwko dalszemu niszczeniu otaczającego nas środowiska. W tym dniu ludzie całego świata zastanawiają się, jakich spostrzeżeń na swojej planecie dokonał człowiek, jakie są tego skutki i jak to można zmienić.
Tego dnia każdy z nas powinien pomyśleć, co może zrobić w swoim najbliższym otoczeniu, aby ulżyć Ziemi i zaprzyjaźnić się z nią.

2. Rozpoczęcie:

Zabawa ruchowa „Taniec zielonych listków.” – wykorzystuje się zielone serwetki lub chustki imitujące liście. Reagowanie na hasło.

 • „jeden, dwa” – poruszanie chustą dwukrotnie w prawą stronę
 • ‘trzy, cztery” – poruszanie chustą dwukrotnie w lewą stronę
 • „obrót” – obrót wokół własnej osi z uniesioną chustą
 • „koło” – tańczą po obwodzie koła trzymając się za chusty
 • „taniec” – dzieci dowolnie tańczą z chustą
 • „chusta” – dzieci podrzucają chustkę i kucają.

3. Konkurencje:

Zabawy ruchowo-sprawnościowe (w parach lub zespołowo):

 • Wyścig wybranych par ze śmieciem niesionym na łyżkach wokół pachołków.
 • Wyścig wybranych par z plastikową butelką między kolanami.
 • Wyścig wybranych par z puszką aluminiową na głowie.
 • Zgniatanie kulek z gazet na czas – kto zrobi więcej podczas liczenia do 10 (która drużyna więcej spakuje kulek do obręczy).
 • Rzucanie kulkami do celu (do obręczy) – która drużyna więcej wrzuci kulek.
 • Podawanie butelki w rzędach – górą i powrót dołem; bokiem z jednej, a potem z drugiej strony (która drużyna szybciej to zrobi).

4. Zabawa  ruchowa „Segregacja”:

Nauczycielka pyta się dzieci, jak myślą, dlaczego są dzisiaj ubrane w takie kolory i do czego te kolory można przypasować (do jakich worków).

Następnie proponujemy zabawę “segregacja”- dzieci są ubrane w kolory , które są przypasowane do odpowiednich symboli odpadów na workach.
Na środku placu przedszkolnego wysypmy oczyszczone odpady różnego pochodzenia. Kawałek dalej ustawmy worki na śmieci z przyklejonymi symbolami odpowiednich odpadów i danymi kolorami. Dzieci, każde w swoich grupach, segregują odpady na czas. Która grupa zrobi to szybciej i poprawnie wygrywa.

5. Zabawa sprawnościowa „Kręgle”:

Na betonie nauczycielka stawia butelki plastikowe. Naprzeciwko nich w odpowiedniej odległości stoją wybrane dzieci, które trzymają małą piłeczkę obłożoną gazetą (aby wyglądała jak śmieć). Wygrywa ta drużyna, która zbije najwięcej butelek-kręgli.

6. Śpiewanie piosenki ekologicznej:

Dzieci z gr. IV śpiewają piosenkę ekologiczną, a chętne dzieci z innych grup włączają się do śpiewu.

„ZIEMIA-ZIELONA WYSPA”

Nie warto mieszkać na Marsie,
nie warto mieszkać na Wenus.
Na Ziemi jest życie ciekawsze,
powtarzam to każdemu.
Bo Ziemia to wyspa, to wyspa zielona
wśród innych dalekich planet:
to dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt
więc musi być bardzo zadbany.
Chce poznać życie delfinów
i wiedzieć co piszczy w trawie.
Zachwycać się lotem motyla
i z kotem móc się bawić.
Bo Ziemia to wyspa, to wyspa zielona…
Posadźmy kwiatów tysiące,
posadźmy krzewy i drzewa.
Niech z nieba uśmiecha się słońce,
pozwólmy ptakom śpiewać.
Bo Ziemia to wyspa, to wyspa zielona…

7. Zabawa dydaktyczna „Przyrzeczenia”:

Nauczyciel czyta w punktach napisane wcześniej na papierze szarym przyrzeczenia dotyczące ekologii i środowiska naturalnego. Dzieci słuchają i obiecują stosować się do nich i innym także przekazywać dalej ideę ochrony przyrody. Przypieczętowaniem przysięgi dzieci są odciśnięte palce w kolorach przypadającym grupom. Przysięga będzie potem wyeksponowana w szatni przedszkola jako dowód obietnicy dzieci danej Planecie Ziemi.

8. Zakończenie:

Podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę i zaznaczenie, że zakończeniem naszego spotkania będzie wyrzucenie odpadów zebranych w czasie zabawy do odpowiednich pojemników segregacyjnych przy jednoczesnym skandowaniu wymyślonych okrzyków.

Opracowała:

Joanna Gawron.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: